Wysokowydajna analityka danych: potężna moc obliczeniowa umożliwia istotne spostrzeżenia

Zasoby HPC przyspieszają konwergencję obciążeń nowej generacji.

Stawianie czoła przyszłości zorientowanej na dane

  • Ilości danych rosną w zawrotnym tempie zmuszając menedżerów centrów danych do integracji rozwiązań zorientowanych na dane przy pomocy istniejącej architektury HPC.

  • Wysokowydajna analityka danych – połączenie HPC i dużych zbiorów danych – podnosi poprzeczkę dla problemów intensywnego przetwarzania danych.

  • Postępy w zakresie HPC i analityce danych otwierają nowe możliwości wizualizacji, modelowania i symulacji, a także analityki w genomice.

author-image

Według

W naszej epoce wszechobecnej łączności i digitalizacji generowane są większe ilości danych. Ilość danych nie wzrasta jednak ot tak, ona wzrasta wykładniczo. Myślące perspektywicznie firmy, których działalność zależna jest od aplikacji systemów obliczeniowych dużej skali (HPC), przygotowują się na ten nagły napływ danych. Dostrzegają one potrzebę korzystania z potencjału HPC w celu umożliwienia nowych rodzajów analizy i obciążeń SI, jak również możliwości, które otwierają się dzięki nim. Firma Intel oferuje sposób osiągnięcia konwergencji HPC, SI i innych obciążeń, aby przedsiębiorstwa mogły znaleźć się w czołówce tej fali technologicznej.

Optymalizowanie systemów HPC pod kątem obciążeń wykorzystujących duże zbiory danych

Ten szybki rozwój danych stanowi wyzwanie konwergencji dla menedżerów centrów danych. Muszą oni zoptymalizować swoją infrastrukturę HPC tak, by mogła ona obsługiwać bardzo duże obciążenia wykorzystujące duże zbiory danych, jak również równoczesne analizy, SI, przyspieszone wizualizacje danych oraz obciążenia modelowania i symulacji. Oznacza to rozwijanie możliwości obecnych systemów HPC.

Najnowsze zasoby HPC umożliwiają ekonomiczną integrację bardzo dużych i zróżnicowanych obciążeń na obecnych systemach HPC. Poprzez zwiększenie wydajności architektury HPC organizacje mogą przekształcić wyzwanie, jakim jest zbyt wiele danych, w niesamowitą okazję do analizy i pozyskiwania informacji. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy intensywne przetwarzanie danych może być skalowane do krawędzi, gdzie dane są tworzone.

Wspieranie konwergencji HPC i dużych zbiorów danych
Firma Intel i nasi partnerzy przodują w zakresie konwergencji HPC i dużych zbiorów danych przetwarzanych na tradycyjnej infrastrukturze HPC, by pomóc w rozwiązywaniu największych problemów dotyczących danych i osiągnięciu ekstremalnej skali.

Uwolnienie niesamowitych możliwości HPDA

Kluczowym elementem konwergencji HPC i dużych zbiorów danych jest tak zwana wysokowydajna analityka danych (HPDA), która umożliwia firmom szybką analizę wyjątkowo dużych zbiorów danych. HPDA znajduje zastosowanie w każdym przypadku wymagającym eksploracji danych – odkrywając wzory i trendy w ogromnych zbiorach danych. HPDA umożliwia firmom stawienie czoła najbardziej złożonym problemom naukowym i analitycznym dzisiejszych czasów, kreując nowe możliwości w zakresie wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym, modelowania klimatu i prognozowania pogody.

Jako główny zwolennik ekosystemu oprogramowania open source, firma Intel wnosi swój wkład w projekty takie jak Hadoop oraz zapewnia stałe optymalizacje narzędzi open source do analizy dużych zbiorów danych. Platformy HPC oparte na architekturze Intel® pomagają w doskonaleniu możliwości HPDA w zakresie przetwarzania dużych danych oraz aplikacji Hadoop dotyczących dużych zbiorów danych.

Integracja SI z HPC
Obszerne i złożone zbiory danych wymagają krzyżowania HPC ze sztuczną inteligencją (SI). Dzięki zastosowaniu maszynowego i głębokiego uczenia w tradycyjnych metodach, eksperci w zakresie HPC mogą lepiej obsługiwać zadania takie jak klasyfikacja i klastrowanie wzorów. Głębokie uczenie może na przykład pomóc systemom HPC w identyfikacji nielegalnych transakcji lub przewidywaniu chorób. Data scientists wykorzystują z kolei olbrzymią moc obliczeniową systemów HPC w celu skalowania ich modeli głębokiego uczenia. Konwergencja SI i HPC gotowa jest na osiągnięcie niesamowitych postępów w fizyce, prognozowaniu pogody, modelowaniu globalnego klimatu oraz wielu innych dziedzinach.

Wykorzystanie w pełni analityki opartej na HPC

Organizacje wdrażające platformy analityczne muszą znaleźć optymalny sposób osiągnięcia infrastruktury HPC, która wspierać będzie również ich inicjatywy w zakresie analityki danych oraz inne aplikacje, takie jak SI. Te skonwergowane systemy zapewnią największy zwrot z inwestycji oraz, w najlepszym przypadku, najniższy całkowity koszt posiadania (TCO). Firma Intel oferuje elastyczną platformę do obsługi skonwergowanych obciążeń analitycznych i SI za pomocą sprzętu, oprogramowania i rozwiązań partnerskich zaprojektowanych z myślą o wydajności i skalowalności.

Obsługa różnorodnych obciążeń na skonwergowanych klastrach HPC

By przyspieszyć innowację i dokonać znaczących przełomów przedsiębiorstwa rozważają wykonywanie obciążeń symulacji i modelowania, SI oraz analityki dużych zbiorów danych w środowiskach HPC. Mogą one jednakże być przekonane, że do obsługi tych złożonych obciążeń i zapewnienia potrzebnego poziomu wydajności konieczne są odrębne, dedykowane klastry. Firma Intel oferuje zasoby do wykonywania obliczeń intensywnych, aby umożliwić przedsiębiorstwom wdrożenie tych obciążeń w obrębie tej samej infrastruktury HPC.

Rozwiązania Intel® Select dotyczące skonwergowanych klastrów HPC i SI
Rozwiązania Intel® Select dotyczące skonwergowanych klastrów HPC i SI zbudowane są na rozwiązaniach Intel® Select dotyczących simulacji i modelowania, by zapewnić kompatybilność i zoptymalizowaną wydajność istniejącym klastrom HPC. Dzięki dodaniu wielodomenowej wartwy do zarządzania zasobami, SI oraz analityki frameworki mogą funkcjonować na tym samym systemie.

Rozwój analityki w genomice

Interdyscyplinarna i gwałtownie zmieniająca się dziedzina genomiki obejmuje studium materiału genetycznego, w tym strukturę i mapowanie genomów. Szybki rozwój tej dziedziny – możliwy dzięki ogromnym postępom w technologiach HPC – umożliwia obecnie naukowcom przetwarzanie ogromnych ilości danych z zakresu genomiki, przekształcając naszą wiedzę zbiorową o ludzkiej genetyce i chorobach. Analityka w genomice zasilana przez klastry obliczeniowe HPDA stwarza obietnicę biomedycznych odkryć i dostarcza informacji medycynie precyzyjnej.

Rozwiązania Intel® Select dotyczące analityki w genomice
Rozwiązania Intel® Select dotyczące analityki w genomice zapewniają kompleksowe, zoptymalizowane konfiguracje sprzętu i oprogramowania open source, które wykorzystują wysokowydajną architekturę Intel® w celu przyspieszenia uzyskiwania informacji i dokonywania odkryć.

Nowe obszary odkryć

Ponieważ HPC, SI i analityka danych coraz częściej łączą siły, a aplikacje HDPA stają się coraz powszechniejsze, firma Intel nawiązała współpracę z partnerami w ekosystemie i społecznością HPC, by zaradzić nadchodzącym problemom obliczeniowym oraz dokonać nowych przełomów naukowych.

Poprzez innowacyjne rozwiązania sprzętowe i współpracę w obrębie ekosystemu firma Intel pomaga organizacjom w tworzeniu zunifikowanych klastrów, zoptymalizowanych pod kątem obciążeń HPC, SI i HPDA.