Oprogramowanie platformy HPC

Firma Intel jest zaangażowana w dostarczenie oprogramowania typu open source dla szerszego zakresu ekosystemu HPC. OpenHPC* udostępnia oprogramowanie platformy HPC dla systemów opartych na architekturze Intel®.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.openhpc.community.

Firma Intel zapewnia również obsługę oprogramowania systemu Lustre* poziomu 3. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.lustre.org.

Wyślij wiadomość na adres HPDD-Sales@intel.com, aby dowiedzieć się więcej na temat pomocy.

Systemy obliczeniowe dużej skali (HPC) umożliwiają wdrażanie innowacji w różnych branżach – od biotechnologii, przez finanse, po kosmetologię i wiele innych. Oprogramowanie OpenHPC* upraszcza instalację i bieżące utrzymywanie systemów HPC oraz zarządzanie nimi poprzez redukcję nakładów pracy niezbędnych do testowania, integracji i weryfikacji stosów oprogramowania systemów obliczeniowych dużej skali.

Dzięki produktom opartym na stosie oprogramowania systemu OpenHPC* można korzystać z innowacji opracowanych przez społeczność open source.

Osiągaj szybciej wyniki i zyski z inicjatyw HPC dzięki OpenHPC*.