Wizja firmy Intel dotycząca HPC

Firma Intel jest zaangażowana w rozwijanie otwartych platform, które umożliwiają innowacje, współpracę i dynamikę. W związku z rozwojem HPC obejmującym obliczenia eksaskalowe i kwantowe firma Intel wspiera przyszłość obliczeniową poprzez szeroki wybór procesorów i akceleratorów, programowanie w różnych architekturach oneAPI oraz zaawansowane narzędzia programowe. Te i inne technologie Intel® są zaprojektowane z myślą o wydajności i skalowalności HPC i AI w wydajnych heterogenicznych konfiguracjach.