Centrum przetwarzania danych

Firma Intel napędza najlepsze obecnie chmury

Dostawcy usług w chmurze (CSP) stawiają czoła wielu wyzwaniom, działając w hiperskali, i często budują swoje rozwiązania we współpracy z firmą Intel.

Innowacja

Intel prezentuje jednostkę przetwarzania infrastruktury

IPU firmy Intel to nowa kategoria technologii zwiększających wydajność centrów danych i łatwość zarządzania nimi. Jest jedyną, która powstała we współpracy z partnerami z branży chmur hiperskalowych.