Lepsza obsługa dzięki najnowszym restauracyjnym systemom POS

Angażuj klientów i zapewnij im szybką obsługę dzięki systemom punktu sprzedaży (POS) zaprojektowanym w celu ułatwienia rozwoju firm takich jak Twoja.

Wdrażanie restauracyjnych systemów POS:

  • Przyszłość restauracyjnych systemów POS kształtują oczekiwania klientów dotyczące szybkiej, płynnej i precyzyjnej obsługi zamówień.

  • System POS powinien odpowiadać potrzebom firmy i umożliwiać klientom interakcję zgodną z ich indywidualnymi preferencjami.

  • Platforma oparta na technologiach Intel® ułatwia zarządzanie wieloma systemami i pomaga przezwyciężyć wyzwania związane ze stosowaniem wielu urządzeń klienckich.

author-image

Według

Zalety restauracyjnych systemów POS

Kiedyś restauracyjne systemy punktu sprzedaży (POS) wymagały od kelnerów ciągłego biegania do centralnego terminala i z powrotem, a w przypadku restauracji szybkiej obsługi — stania za ladą i przyjmowania zamówień. Obecnie restauracyjne systemy POS działają w elastycznych punktach kontaktu — od stacjonarnych rozwiązań POS po kioski samoobsługowe. Te nowe rodzaje restauracyjnych systemów POS umożliwiają:

  • Polepszanie obsługi klientów. Klienci wydają średnio o 70 procent więcej w firmach zapewniających znakomitą obsługę1. Właściwy restauracyjny system POS może zapewnić klientom niezbędną wygodę, skłaniając ich do ponownych wizyt.
  • Łatwiejsze promowanie nowych pozycji menu. Samoobsługowe punkty kontaktu w systemach POS, takie jak kioski do samodzielnego składania zamówień, ułatwiają aktualizowanie menu i przyciąganie uwagi klientów do nowych pozycji.
  • Oferowanie funkcji lojalnościowych skłaniających do ponownych zamówień. Większość klientów w USA (65 procent) należy do co najmniej jednego programu lojalnościowego prowadzonego przez restaurację2. Systemy POS mogą zapewnić klientom łatwiejszy dostęp do kont w programie lojalnościowym, skłaniając ich do wielokrotnego odwiedzania restauracji.

Podsumowując, najnowsze restauracyjne systemy POS silniej wiążą klientów z marką, przyczyniając się do zwiększania lojalności, a w dłuższej perspektywie — do wzrostu przychodów.

Wybór właściwego systemu POS do restauracji

Wybór właściwego systemu POS to ważna decyzja z perspektywy utrzymania płynnego funkcjonowania restauracji. Najnowsze urządzenia systemów POS różnią się formatem, wyglądem i złożonością. Obejmują różne rozwiązania: od kompleksowych systemów przy ladzie po kioski samoobsługowe, które umożliwiają klientom samodzielne składanie zamówień. Wszystkie te systemy mają ten sam cel: poprawę jakości obsługi klientów.

Wiele przemawia za tym, że restauracje, zwłaszcza lokale szybkiej obsługi, powinny zwrócić na kioski samoobsługowe szczególną uwagę. Jedna czwarta klientów restauracji podaje, że w ostatnich trzech miesiącach skorzystała z kiosku samoobsługowego, a większość klientów twierdzi, że odwiedzałaby restaurację częściej, gdyby były w niej kioski3.

Klienci wydają średnio o 70 procent więcej w firmach zapewniających znakomitą obsługę¹.

Kioski samoobsługowe

W restauracjach szybkiej obsługi kioski samoobsługowe ułatwiają szybkie składanie zamówień, dostosowywanie wybranych dań i dokonywanie płatności — bez irytacji związanej z czekaniem w długiej kolejce. Kioski te dają wymierne rezultaty, w tym większe zadowolenie klientów, a w niektórych przypadkach także wyższe przychody. Przykładowo prawdopodobieństwo zamówienia deseru jest dwukrotnie wyższe, jeśli klient korzysta z kiosku4. Ponadto wykazano, że w przypadku korzystania z kiosku samoobsługowego łączna wartość zamówienia wzrasta o 20–30 procent5.

Dodatkowo kioski odciążają pracowników, którzy dzięki temu mogą odejść od wykonywania żmudnych, powtarzalnych czynności i stać się swego rodzaju ambasadorami, gotowymi do zajmowania się bieżącymi potrzebami klientów.

Kioski samoobsługowe nowej generacji obejmują kombinację kamer i wspomaganych przez sztuczną inteligencję komputerowych rozwiązań wizyjnych, dzięki którym można zaproponować nowe funkcje. Przykładowo po wykryciu złości lub irytacji kiosk może wysłać powiadomienie, dzięki któremu przy kliencie pojawi się gotowy do pomocy pracownik. Zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel® ułatwia umieszczanie tych funkcji wizyjnych w kioskach interaktywnych.

Chmurowe systemy POS do restauracji

Wiele nowoczesnych systemów POS obejmuje element przetwarzania w chmurze, łącząc środowisko online i restaurację oraz zwiększając elastyczność obsługi. Aplikacje chmurowe działają na mobilnych urządzeniach POS lub typu cienki klient, a aktualizacje oprogramowania są automatycznie rozsyłane do wszystkich urządzeń. W porównaniu ze starszymi systemami aplikacje chmurowe zazwyczaj są bardziej ekonomiczne oraz umożliwiają łatwiejszy dostęp i wykonywanie aktualizacji na różnych urządzeniach i w różnych miejscach.

Oprogramowanie a system POS

Znaczącym czynnikiem decydującym o przyszłym rozwoju restauracji będą zamówienia składane poza lokalem, na przykład zakupy za pośrednictwem urządzeń mobilnych i usługi dostaw realizowane przez inne firmy. Solidny fundament technologii — działających zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym — ułatwia synchronizowanie treści menu i zarządzanie zamówieniami na całym odcinku od urządzenia mobilnego klienta przez system POS restauracji po wyświetlacze w kuchni.

Oprogramowanie restauracyjnego systemu POS może być używane razem z oprogramowaniem do zarządzania stolikami, zamówieniami itp. Dzięki wirtualizacji i kontenerom aplikacje te można łatwiej uruchamiać na tych samych urządzeniach POS bez kupowania dodatkowego sprzętu czy zajmowania się integracją.

Restauracyjne rozwiązania POS z technologiami Intel®

Procesory Intel® Core™ zapewniają wydajność i niezawodność potrzebną do obsługi urządzeń POS o różnych formatach, od terminali stacjonarnych po kioski samoobsługowe.

Ponadto procesory z platformą Intel vPro® udostępniają wzmocnione sprzętowo funkcje zabezpieczeń i możliwości zdalnego zarządzania.

Klienci będą nadal oczekiwać szybkiej obsługi i ułatwień w zakresie płatności, dlatego firma Intel będzie wspierać transformację cyfrową w restauracjach przez usprawnianie wdrożeń i oferowanie rozwiązań zaufanych partnerów.