Rozwiązania branżowe

Technologie Intel® ułatwiają przekształcanie różnych branż. Firma Intel oferuje komponenty umożliwiające realizację celów klientów, od zapewniania lepszej obsługi użytkowników do rozszerzania zakresu usług i oferty.