Przenieś sterowanie przemysłowe na wyższy poziom

Intel® Edge Controls for Industrial zwiększa innowacyjność i elastyczność dzięki modułowej platformie referencyjnej ukierunkowanej na użytkowanie.

Najważniejsze wnioski:

 • Intel® Edge Controls for Industrial oferuje interoperacyjną i elastyczną platformę, która zapewnia przenośność obciążeń.

 • Przejście od niestandardowego sprzętu o stałych funkcjach, który uzależnia od dostawcy, do najlepszego w swojej klasie podejścia do korzystania z technologii.

 • Rozwiązania przemysłowe dla platformy obejmują konstruktorów maszyn, produkcję dyskretną oraz automatyzację procesów.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Dzięki platformie Intel® Edge Controls for Industrial firmy mogą sterować produkcją, jak nigdy wcześniej. Dostarczając platformę referencyjną oprogramowania ze zgodnym sprzętem, rozwiązanie to integruje deterministyczne obliczenia w czasie rzeczywistym, łączność opartą na standardach i zarządzanie podobne do IT z przewidywalnością zbliżoną do technologii operacyjnej (OT).

Nowe spojrzenie na sterowanie przemysłowe

Od dziesięcioleci światek sterowania przemysłowego korzystał z tych samych technologii i procedur. Te nieelastyczne i sztywne procesy opierały się na rozwiązaniach zapewnianych przez sprzedawców i wymagały dużych nakładów kapitałowych na wprowadzenie zmian. Technologia operacyjna, oparta na niestandardowych urządzeniach i starszych systemach, zaczęła osiągać granice swoich możliwości wraz z nadejściem Czwartej rewolucji przemysłowej.

Starszym systemom, na których oparta jest technologia operacyjna, zazwyczaj brakuje sprawności i elastyczności wymaganej przez dzisiejsze przedsiębiorstwa przemysłowe — i to widać. Niektóre firmy uważają, że zespoły spędzają dużo czasu na koordynowaniu aktualizacji kontrolerów. Inne zmagają się z poszukiwaniem nowych talentów, które mogą bez trudu szkolić się na technologii zainstalowanej dziesiątki lat temu. Systemy OT są postrzegane jako niezmienne, spowalniając tempo innowacji.

Dzisiejsze obliczenia brzegowe, sztuczna inteligencja (AI) i analiza w czasie rzeczywistym stwarzają nowe możliwości. Intel® Edge Controls for Industrial łączy te technologie w opłacalny sposób, zapewniając najlepsze w swojej klasie rozwiązania przemysłowe, które działają kompatybilnie. Wysoce przenośne obciążenia robocze mogą być uruchamiane na skalowalnym, gotowym sprzęcie z wysoką wydajnością.

Intel® Edge Controls for Industrial

Intel® Edge Controls for Industrial to platforma referencyjna dla oprogramowania z kompatybilnym sprzętem, który umożliwia przejście przemysłowych systemów sterowania do rozwiązań opartych na oprogramowaniu. Platforma została zaprojektowana do wykonywania obliczeń deterministycznych w czasie, w gęstym środowisku obliczeniowym.

Intel® Edge Controls for Industrial wykorzystuje szereg technologii w stylu IT, takich jak konteneryzacja, wirtualizacja i orkiestracja, spełniając jednocześnie wymagania klasy przemysłowej dotyczące obliczeń w czasie rzeczywistym oraz wysokiego poziomu dostępności operacyjnej. Najważniejsze cechy:

 • Obliczenia deterministyczne w czasie: utrzymuje przewidywalne działanie procesów przemysłowych dzięki deterministycznym obliczeniom opartym na implementacji sieci open source wrażliwej na czas (TSN) oraz technologii Intel® Time Coordinated Computing (technologia Intel® TCC).
 • Konwergencja obciążenia: wykorzystuje ustawienia wirtualizacji i konteneryzacji do konsolidacji obciążeń roboczych o różnym znaczeniu krytycznym, w tym uruchamiania rozproszonych węzłów sterujących (DCN) i programowalnych sterowników logicznych (PLC) na zwirtualizowanym sprzęcie.
 • Zarządzanie aplikacjami i platformą: dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania uzyskujesz aktualizacje bez przestojów oraz ułatwioną konserwację. Orkiestracja obciążenia w czasie rzeczywistym zwiększa elastyczność dla dynamicznych obciążeń roboczych.
 • Zarządzanie infrastrukturą: skaluje klastry węzłów sterujących ze zdefiniowaną programowo infrastrukturą, w tym siecią, pamięcią masową i procesorem.
 • Łączność przemysłowa: brama kontrolna magistrali danych łączy technologie komunikacyjne typu brownfield i greenfield w celu uzyskania kompletnego rozwiązania typu edge-to-cloud.
 • Aplikacja sterująca: korzystając ze zweryfikowanego środowiska przemysłowego, aplikacja sterująca oferuje sprawdzone pod kątem produkcji i zgodne ze standardami próbki kontroli, aby uprościć produkcję oraz wdrażanie.
 • Bezpieczeństwo: wbudowane właściwości zabezpieczeń sprzętowych i programowych zapewniają funkcje uwierzytelniania i poufności, które obejmują całe środowisko obliczeniowe, od procesora po chmurę.
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: dzięki certyfikowanemu łańcuchowi narzędzi i oprogramowaniu, a także wbudowanym mechanizmom odporności na awarie, platforma poważnie traktuje bezpieczeństwo, aby zapewnić spokój pracownikom i operatorom instalacji.

Dzięki zharmonizowaniu tych funkcji w modułowej, opartej na użyciu strukturze, Intel® Edge Controls for Industrial umożliwia opracowywanie i wdrażanie rozwiązań uwzględniających indywidualne wzorce użytkowania oraz potrzeby.

Przemysłowe przypadki użycia

Osiągając współdziałanie wielu dostawców z Intel® Edge Controls for Industrial, firmy mogą przejść od bardziej sztywnych, stałych funkcji sterowania do elastycznej architektury mikrousług z aplikacjami przenośnymi. Prowadzi to do łatwiejszego zarządzania i szybszego przyjęcia nowych, najlepszych w swojej klasie, rozwiązań.

Procesory Intel® Core™ i Intel® Atom® najnowszej generacji są zoptymalizowane pod kątem zwiększenia możliwości determinizmu czasowego zawartego w Intel® Edge Controls for Industrial. Platforma referencyjna oprogramowania jest idealnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań w branżach dyskretnych i dążących do automatyzacji procesów. Do tych zastosować należą:

Konstruktorzy maszyn
Intel® Edge Controls for Industrial umożliwia konsolidację ruchu i sterowania logicznego oraz zapewnia lokalny interfejs użytkownika do monitorowania procesów i włączenia kontroli nadzorczej. Agent zarządzania platformą upraszcza aktualizacje oprogramowania i aprowizację aplikacji. 

Motoryzacja
W przypadku dyskretnej produkcji, motoryzacja jest kluczową branżą. Intel® Edge Controls for Industrial umożliwia sterowanie ruchem z niskimi opóźnieniami i stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Korzystając z w pełni zarządzanej infrastruktury, platforma może bezpiecznie wdrażać nowe węzły oraz aktualizować oprogramowanie.

Branża ropy naftowej i gazu
Firmy z sektora naftowego i gazowego, obciążone złożonymi procesami ręcznymi, chcą umożliwić i ulepszyć automatyzację procesów. Intel® Edge Controls for Industrial pozwala na sterowanie w celu zarządzania jako skonteneryzowane mikrousługi. Platforma, korzystając z zaawansowanych technik orkiestracji, poprawia także redundancję dzięki zwiększonemu obciążeniu roboczemu i mobilności.

Intel® Edge Controls for Industrial wykorzystuje szereg technologii w stylu IT, takich jak konteneryzacja, wirtualizacja i orkiestracja, spełniając jednocześnie wymagania klasy przemysłowej dotyczące algorytmu deterministycznego oraz wysokiego poziomu dostępności operacyjnej.

Zalety Intel® Edge Controls for Industrial

Intel® Edge Controls for Industrial została stworzona w celu dostosowania się do szerokiego zakresu potrzeb produkcyjnych. Mogą stworzyć silną oraz elastyczną podstawę dla połączonej fabryki dziś i jutro.

Obniżone wydatki
Rozwiązania oparte na oprogramowaniu pozwalają na bardziej elastyczne zarządzanie i uproszczone wdrażanie, w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami OT. Wdrażając podobną do technologii informatycznej platformę sterowania przemysłowego, firmy mogą zdalnie wdrażać oprogramowanie i zarządzać nim, co wiąże się z niskimi kosztami oraz krótkim czasem wdrażania.

Większa elastyczność
Wstępnie zweryfikowany sprzęt systemowy umożliwia dodawanie nowych obciążeń roboczych do istniejących zasobów obliczeniowych. Nowe, najlepsze w swojej klasie produkty, można szybko wdrażać na dużą skalę, aby wykorzystać nowe innowacje.

Ulepszona dostępność
Optymalizacja systemów sterowania jest kluczowa w zmniejszeniu przestojów. Poprzez automatyzację migracji obciążeń podczas uaktualnień i awarii systemu, Intel® Edge Controls for Industrial pomaga ograniczyć przestoje.

Korzystając z gotowej do użycia, wstępnie zweryfikowanej platformy, producenci mogą dostosować sprzęt i oprogramowanie do swoich specyficznych potrzeb — bez konieczności tworzenia od podstaw interoperacyjnego systemu. Firmy mogą czerpać korzyści z nowoczesnego, konwergentnego ekosystemu sterowania przy skróconym czasie wprowadzania na rynek.

Co mówią nasi klienci

Intel® Edge Controls for Industrial już teraz ma wpływ na niektóre z największych firm na świecie. Na przykład jedna z dużych firm naftowo-gazowych korzysta z platformy do wdrażania wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV), tworząc otwarte systemy, które zapewniają większy dostęp do nowych technologii. Inny światowy producent zastępuje rozwiązania techniczne pochodzące od wielu dostawców tą otwartą platformą, umożliwiając integrację z rozwiązaniami specyficznymi dla branży. Intel® Edge Controls for Industrial, zapewniając większą elastyczność i wybór, pomaga firmom w pełni wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0.

Poznaj rozwiązania Intel® dla przemysłu

Połączona fabryka firmy Audi

Dowiedz się, w jaki sposób firma Audi wykorzystała technologie Intel® do szybszej identyfikacji problemów ze spawaniem, aby kierowcy mogli zachować bezpieczeństwo.

Więcej informacji

TTTech Nerve Blue

Nerve Blue to otwarta brzegowa platforma obliczeniowa, która wykorzystuje moduły oprogramowania Intel® Edge Controls for Industrial.

Przeczytaj o rozwiązaniu

Obejrzyj pokaz

Więcej zasobów

Znajdź zasoby na temat technologii przemysłowych i tego, jak przetwarzanie brzegowe może zwiększyć wartość Twojej firmy.

Edge Insights dla przemysłu

Twórz zaawansowane modele analityczne i uczenia maszynowego, aby generować dające podstawy do działania, predykcyjne spostrzeżenia na brzegu.

Więcej informacji

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne udostępniane przez firmę Intel mogą przyspieszyć czas wprowadzenia na rynek, zredukować liczbę błędów i obniżyć koszty dzięki wykorzystaniu najnowszych technik uczenia maszynowego i głębokiego.

Odkryj systemy wizyjne

Ułatwienie Time-Sensitive Networking (TSN)

Dowiedz się, jak Kontron opracował rozwiązanie TSN dla standardowych komputerów przemysłowych, aby umożliwić łatwą integrację urządzeń końcowych w sieci TSN.

Czytaj dalej

Zdalny dostęp i aktualizacja aplikacji sterujących

Dowiedz się, w jaki sposób TTTech Industrial stworzył zestaw startowy dla brzegowych systemów obliczeniowych, aby umożliwić dostęp do danych w czasie rzeczywistym uzyskiwanych od maszyn przemysłowych, bez podłączania bramy sieciowej.

Czytaj dalej

Wytrzymałe serwery przemysłowe dla trudnych środowisk

Dowiedz się, jak firma Stratus Technologies opracowała wytrzymały serwer przemysłowy, który zapewnia wysoce dostępne i odporne na awarie zwirtualizowane przetwarzanie na brzegu.

Czytaj dalej

Zestaw startowy do konsolidacji obciążenia w czasie rzeczywistym

Zobacz, jak nowe rozwiązanie może umożliwić następną generację opartej na wizji robotyki współpracującej, automatyzację sterowania i autonomiczne pojazdy ze świadomością sytuacyjną.

Czytaj dalej

Komputery przemysłowe zasilają rewolucję

Komputery przemysłowe wyposażone w procesory Intel® są zbudowane tak, aby wytrzymać trudne warunki operacyjne, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność.

Odkryj komputery przemysłowe

Przemysłowe rozwiązania IoT (IIoT) firmy Intel

IoT rewolucjonizuje maszyny, budynki, łańcuchy dostaw, fabryki i sieci elektryczne.

Więcej informacji

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje zależne od mikroprocesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie mikroprocesorów Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zarezerwowane dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji omawianych w niniejszym ogłoszeniu można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.