Intel® Edge Insights for Industrial

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial umożliwia łatwiejszą integrację infrastruktury obliczeniowej, przemysłowych urządzeń IoT oraz aplikacji w jedną platformę do przetwarzania brzegowego.

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial ułatwia wdrożenie AI w środowisku przemysłowym dzięki zestawowi zintegrowanych kluczowych możliwości, takich jak pozyskiwanie, przetwarzanie i przesyłanie danych. Pozwalają one na optymalizację analityki brzegowej, co skutkuje poprawą jakości produktów przemysłowych, wydajności operacyjnej, przewidywalności przestojów oraz zautomatyzowanych przepływów operacyjnych.

Obliczenia brzegowe w przemyśle

Sektor przemysłowy ma istotne znaczenie dla światowej gospodarki. Nasza odzież, telefony i laptopy, samochody, którymi jeździmy, i napędzający je gaz — wszystko to są produkty sektora przemysłowego. Przemysł 4.0, czwarta fala rewolucji przemysłowej, wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomagać firmom w jak najlepszym wykorzystaniu ich danych i wyróżnieniu się na rynku, gdzie konkurencja jest coraz większa.

Niemniej jednak fabryki wyposażone w nowoczesne, inteligentne systemy napotykają wyjątkowe trudności w zakresie infrastruktury. Muszą posiadać skuteczne mechanizmy gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych, a do tego muszą spełnić ten wymóg w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Przykładowo szczegółowe informacje zgromadzone przez inteligentny, oparty na kamerach system kontroli produktów potrafi wygenerować petabajt danych dziennie w jednej fabryce. Producenci muszą także zapewnić bezpieczeństwo swoich informacji, urządzeń Internetu rzeczy (IoT), bramek IoT, oprogramowania do produkcji oraz systemów. Słabe punkty mogą zagrozić bezpieczeństwu danych wrażliwych lub zakłócić procesy fabryczne.

Obliczenia brzegowe w sektorze produkcyjnym rozwiązują te problemy poprzez umieszczenie danych oraz bezpiecznej infrastruktury obliczeniowej bliżej fabryki i zależnych od niej procesów. Podejście to zapewnia znaczne korzyści. Po pierwsze, producenci mogą przechowywać i przetwarzać informacje, unikając opóźnień związanych z transferem danych na duże odległości. Po drugie, metoda ta eliminuje koszty przepustowości związane z transmisją strumieniową ogromnych ilości danych do pamięci masowej znajdującej się poza fabryką.

Wyzwania związane z obliczeniami brzegowymi

Generowanie wniosków i spostrzeżeń dzięki analityce na brzegu sieci daje możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji, ale przekształcenie danych we wnioski wymaga uwzględnienia kilku kwestii.

Zakłady przemysłowe często nie posiadają specjalistycznej wiedzy wymaganej w celu wdrożenia niezbędnej infrastruktury bez ponoszenia zbędnych kosztów, zarządzania systemami oraz skutecznego łączenia danych.

Dzięki oprogramowaniu Intel® Edge Insights for Industrial deweloperzy i producenci rozwiązań mogą korzystać z możliwości długoterminowego przechowywania danych oferowanego przez dostawców usług w chmurze, wirtualnego środowiska programistycznego oraz możliwości zarządzania aplikacjami. Jednocześnie mogą realizować cele dotyczące opóźnień i przepustowości właściwe dla przetwarzania brzegowego.

Obecnie na rynku dostępne są setki przemysłowych platform IoT (platform IIoT) i tysiące urządzeń IIoT. Przy tak dużej różnorodności protokoły i systemy operacyjne stwarzają trudności związane z kompatybilnością. Dlatego też użytkownicy końcowi potrzebują otwartych i elastycznych platform, które zwiększają kompatybilność systemów.

Producenci potrzebują bezpiecznego, kompatybilnego oprogramowania dla urządzeń brzegowych, przygotowanego na wdrożenie technologii SI. Potrzebują także możliwości połączenia zróżnicowanej infrastruktury obliczeniowej, urządzeń brzegowych IoT oraz aplikacji w jeden kompleksowy system.

Intel® Edge Insights for Industrial

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial korzysta z nowoczesnej architektury mikrousług. Podejście to pomaga producentom OEM, producentom urządzeń i dostawcom rozwiązań w szybszym integrowaniu danych pochodzących z sieci czujników, ze źródeł operacyjnych,od dostawców zewnętrznych oraz z systemów przemysłowych. Modułowe oprogramowanie zweryfikowane na produkcie umożliwia wydobycie danych maszynowych na brzegu sieci. Ponadto pozwala na bezpieczne przesyłanie takich danych pomiędzy protokołami i systemami operacyjnymi, spójne zarządzanie nimi oraz ich szybkie analizowanie.

Umożliwienie maszynom naprzemiennego przesyłania danych pomiędzy różnymi protokołami i systemami operacyjnymi ułatwia proces pozyskiwania, analizowania i przechowywania danych oraz zarządzania danymi. Takie działanie pomaga firmom przemysłowym w łatwy sposób zbudować wydajne modele do analizy i uczenia maszynowego oraz wygenerować przewidywalne rezultaty na brzegu sieci, stanowiące podstawę do działania.

Wdrożone oprogramowania do przetwarzania brzegowego zajmują środkową warstwę pomiędzy systemem operacyjnym a zbudowanymi na nim aplikacjami. Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial zostało stworzone i zoptymalizowane dla platform opartych na architekturze Intel® oraz zweryfikowane na obsługiwanych systemach operacyjnych. Wspiera ono wiele komponentów sprzętowych Intel® kluczowych dla rozwiązań brzegowych, takich jak procesory, FPGA, akceleratory oraz jednostka przetwarzania widzenia Intel® Movidius™. Ponadto jego modułowa architektura zapewnia producentom OEM, dostawcom rozwiązań oraz partnerom ISV elastyczność wyboru funkcji i możliwości, które chcieliby uwzględnić lub rozwinąć w swoich spersonalizowanych rozwiązaniach. W efekcie mogą oni szybko wprowadzać rozwiązania na rynek i przyspieszać wdrożenia u klientów.

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial ma wbudowaną funkcję szybkiej analityki, która interpretuje dowolną ilość danych pochodzących z urządzeń znajdujących się w całym zakładzie produkcyjnym.

Dodatkowe zalety oprogramowania Intel® Edge Insights for Industrial

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial obsługuje wiele scenariuszy zastosowania, na podstawie których deweloperzy mogą rozbudowywać swoje aplikacje obsługiwane przez IoT. Deweloperzy mogą również ulepszać graficzne interfejsy użytkownika, umożliwiając łatwiejszy dostęp do istotnych informacji.

Obsługa pod kątem rozbudowanego ekosystemu urządzeń, aplikacji i narzędzi IoT

Oprogramowanie firmy Intel wspiera zarządzanie szerokim wachlarzem rozwiązań obliczeniowych, pamięci masowych oraz przemysłowych urządzeń IoT. Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial jest zoptymalizowane pod kątem zastosowań przemysłowych.

Pozyskiwanie danych wideo

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial ma gotową funkcję pozyskiwania danych wideo. Podstawa firmy Intel umożliwia gromadzenie metadanych i tworzy relacyjną bazę danych wspomagającą systemy wizyjne w ich procesie uczenia się.

Może również obsługiwać wysokowydajne wnioskowanie w połączeniu z zestawem narzędzi OpenVINO™ Intel® Distribution. Przy pomocy zestawu narzędzi OpenVINO systemy wizyjne mogą poszerzyć swoje możliwości dzięki wykorzystaniu głębokiego uczenia oraz sieci neuronowych. Umożliwia to uzyskanie inteligentnych rezultatów na brzegu sieci. Gdy komputerowe systemy przetwarzania obrazów nauczą się interpretować otaczające je obiekty, ich sztuczna inteligencja może wykonywać powtarzalne, szczegółowe zadania, które są żmudne i monotonne dla pracowników.

Systemy wizyjne zapewniają doskonały mechanizm kontroli jakości dla zastosowań przemysłowych. Jeden z chińskich producentów nawiązał ścisłą współpracę z firmą Intel, aby zastąpić swoją metodę inspekcji produktów maszynowy systemem wizyjnym. Zmiana ta zwiększyła dokładność wykrywania wad w jego zakładzie do 99,9 procent.1 Ponadto nowy system przeprowadzał inspekcje znacznie szybciej niż było to możliwe wcześniej.

Komputerowe systemy przetwarzania obrazu mogą analizować procesy przemysłowe wykorzystywane podczas produkcji. Identyfikując wąskie gardła proceduralne, inteligentne systemy mogą dostrzegać możliwości zwiększenia efektywności produkcji.

Gromadzenie i przechowywanie danych brzegowych

Przemysłowe urządzenia IoT, czujniki i kamery znajdujące się w zakładzie wytwarzają duże ilości informacji o kluczowym znaczeniu dla działalności biznesowej. Oczywiście pierwszym krokiem jest pozyskanie i przetworzenie tych danych, aby systemy analityczne i inne aplikacje mogły uzyskać do nich szybki dostęp.

Sieci brzegowe regularnie korzystają z zakładowych serwerów w celu przechowywania i przetwarzania informacji. Jednakże rozwiązania w chmurze, które znajdują się blisko krawędzi i zapewniają niewielkie opóźnienia, w pewnych przypadkach mogą stanowić praktyczną alternatywę. Dla przykładu, wielodostępowe rozwiązania obliczeń brzegowych pozwalają deweloperom umieszczać kluczowe aplikacje bliżej ich klientów, co powoduje ograniczenie opóźnień i kosztów przepustowości.

Szybkie rezultaty analityki brzegowej

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial posiada wbudowaną funkcję szybkiej analityki, która interpretuje dowolną ilość danych pochodzących z urządzeń znajdujących się w całym zakładzie produkcyjnym. Przy minimalnym opóźnieniu przetwarzania danych umożliwia ono przeprowadzanie kontroli zdarzeń niemalże w czasie rzeczywistym. Szybki czas reakcji zapewnia niezwykle szybkie docieranie informacji o kluczowym znaczeniu do niezbędnych urządzeń, sprzętów oraz osób.

Urządzenia IoT oraz wspomagająca je inteligencja regularnie monitorują maszyny o kluczowym znaczeniu dla powodzenia danego zadania przy zastosowaniu konserwacji predykcyjnej. W razie wykrycia przez system nietypowej aktywności i wydania znaków ostrzegających przed zbliżającą się awarią sprzętu, dana maszyna może zostać natychmiast wyłączona i poddana naprawie.

Bez systemów analityki brzegowej opóźnienie spowodowane przetwarzaniem danych w scentralizowanym centrum danych lub rozwiązaniu w chmurze może okazać się problematyczne. Obliczenia brzegowe nie wymagają przesyłania danych brzegowych IoT do i z centralnego systemu gromadzenia danych w celu poddania ich dogłębnej analizie. Nawet przy szybkiej sieci lub połączeniu 5G takie przesyłanie danych może zająć kilka sekund. Do czasu gdy nakaz zatrzymania maszyny przemysłowej wróci do zdalnego zakładu produkcyjnego, może być za późno. Takie opóźnienie w przekazaniu informacji może skutkować awarią sprzętu pomimo wszystkich wczesnych znaków ostrzegawczych pochodzących z samych urządzeń brzegowych. Jednak dzięki danym lokalnym i analityce brzegowej informacje pozyskiwane z danych urządzenia mogą uruchomić inteligentne działania w ciągu kilku milisekund.

Opinie klientów

Dr. Naohiko Irie, dyrektor generalny działu ds. systemu platform do kontroli i obsługi w firmie Hitachi, czołowego przemysłowego producenta OEM z siedzibą w Japonii: „Dzięki Edge Insights dla przemysłu deweloperzy OT mogą posiadać elastyczne ramy rozwoju umożliwiające wdrażanie najnowocześniejszych technologii informatycznych. Możemy szybko spełniać różnorodne potrzeby klientów dotyczące infrastruktury publicznej i systemów przemysłowych dzięki elastyczności, jaką zapewnia Edge Insights dla przemysłu. W rezultacie wierzymy, że możemy pomóc przyspieszyć transformację cyfrową w sektorze przemysłowym.”

Możemy szybko spełniać różnorodne potrzeby klientów dotyczące infrastruktury publicznej i systemów przemysłowych dzięki elastyczności, jaką zapewnia Edge Insights dla przemysłu. W rezultacie wierzymy, że możemy pomóc przyspieszyć transformację cyfrową w sektorze przemysłowym.

Dr. Naohiko Irie, dyrektor generalny działu ds. systemów platform do kontroli i obsługi w firmie Hitachi

Albert Huang, dyrektor generalny firmy Axiomtek, producenta ODM z siedzibą na Tajwanie: „Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial to wydajne, gotowe do wdrożenia rozwiązanie, które łączy wszystkie elementy niezbędne do przyspieszenia wprowadzenia przetwarzania brzegowego w fabryce. Oprogramowanie obsługuje wiele komponentów sprzętowych i programowych Intel®, aby ułatwić takie zadania jak pozyskiwanie danych, analityka lub inspekcja przy zastosowaniu systemów wizyjnych.

Zestaw startowy SI firmy Axiomtek zawiera platformę opartą na procesorze Intel® Core™ oraz prezenty w postaci Edge Insights dla przemysłu, dzięki czemu użytkownicy mogą w sprytny sposób wdrożyć aplikację do przetwarzania obrazu. Dzięki kompletnemu pakietowi dla deweloperów klienci mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, a my zyskujemy ich zaufanie. Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial pomaga stworzyć jednolitą platformę brzegową pozwalającą zredukować koszty. Umożliwia producentom szybką integrację danych pochodzących z różnorodnych zasobów IIoT w celu dostarczania informacji umożliwiających podejmowanie odpowiednich działań oraz optymalizowania procesów produkcyjnych”.

Oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial pomaga stworzyć jednolitą platformę brzegową pozwalającą zredukować koszty. Umożliwia producentom szybką integrację danych pochodzących z różnorodnych zasobów IIoT w celu dostarczania informacji umożliwiających podejmowanie odpowiednich działań oraz optymalizowania procesów produkcyjnych.

Albert Huang, dyrektor generalny firmy Axiomtek

Firma Quest Global, globalna firma świadcząca usługi z zakresu inżynierii produktu oraz usług związanych z cyklem życia produktów, ogłosiła niedawno, że dzięki oprogramowaniu Intel® Edge Insights for Industrial ulepszyła swoje dwa rozwiązania do uczenia głębokiego: rozwiązanie do analizy wizyjnej oraz rozwiązanie do konserwacji zapobiegawczej. Rozwiązanie do analizy wizyjnej dostarcza producentom przydatnych informacji na temat charakterystycznych wzorców pozyskiwanych przez systemy wizyjne. Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) w celu opracowywania spostrzeżeń opartych na kanałach wideo.

Rozwiązanie do konserwacji zapobiegawczej zostało zaprojektowane tak, aby pomóc producentom półprzewodników OEM w konserwacji narzędzi produkcyjnych. W tej aplikacji oprogramowanie Intel® Edge Insights for Industrial zapewnia możliwości analizy szeregów czasowych. Komentując dwa rozwiązania, Krish Kupathil, Dyrektor — Hi-Tech and Digital firmy QuEST Global powiedział: „Jako zaufany i inteligentny partner naszych klientów dążymy do opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji, zabezpieczeń i monitorowania oraz motoryzacji. Oprogramowanie referencyjne Intel® Edge Insights for Industrial oraz powiązane z nim technologie ulepszyły nasze rozwiązania do analizy wizyjnej i konserwacji zapobiegawczej, oraz zwiększyły możliwości AI, co pomaga nam w przesuwaniu granic dla naszych klientów”.

Oprogramowanie referencyjne Intel® Edge Insights for Industrial oraz powiązane z nim technologie ulepszyły nasze rozwiązania do analizy wizyjnej i konserwacji zapobiegawczej, oraz zwiększyły możliwości AI, co pomaga nam w przesuwaniu granic dla naszych klientów.

Krish Kupathil, Dyrektor — Hi-Tech and Digital firmy QuEST Global

Kolejny z naszych klientów, producent OEM z siedzibą na Tajwanie, firma Vecow, stwierdziła, że dzięki integracji oprogramowania Intel® Edge Insights for Industrial uzyskała 40% poprawę wydajności wnioskowania oraz przyspieszyła o 20% wdrażanie projektów w porównaniu z oryginalną strukturą.2

Stwórz razem z nami swój następny projekt przemysłowy IoT

Podaj nam więcej informacji na temat swoich potrzeb związanych z projektem — pomoże nam to znaleźć technologię Intel® pasującą do Twojego rozwiązania przemysłowego.

Kontakt

Podobna treść

Znajdź zasoby dotyczące technologii przemysłowego Internetu rzeczy i dowiedz się, jak przetwarzanie brzegowe może podnieść wartość Twojej firmy.

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne udostępniane przez firmę Intel mogą przyspieszyć czas wprowadzenia na rynek, zredukować liczbę błędów i obniżyć koszty dzięki wykorzystaniu najnowszych technik uczenia maszynowego i głębokiego.

Odkryj systemy wizyjne

Wykrywanie wad w fabryce

Zobacz, jak komputerowe systemy przetwarzania obrazu na przemysłowych komputerach stacjonarnych bazujących na architekturze Intel® pomagają wykryć wady, zanim produkt opuści linię produkcyjną.

Czytaj dalej

Komputery przemysłowe zasilają rewolucję

SI rewolucjonizuje maszyny, budynki, łańcuchy dostaw, fabryki i sieci elektryczne. Sprawdź, w jaki sposób komputery przemysłowe umożliwiają tę transformację.

Odkryj komputery przemysłowe

Przemysłowe rozwiązania IoT (IIoT) firmy Intel

Systemy IIoT mogą pomóc Twojej firmie wykorzystać inteligencję wizualną, aby sprostać nowym wyzwaniom w sektorze produkcyjnym, detalicznym, finansowym oraz w wielu innych sektorach przemysłowych.

Więcej informacji

Jednolite ramy brzegowe IoT firmy Intel

Dowiedz się, w jaki sposób Georgia-Pacific (GP) wykorzystała ujednolicone ramy brzegowe do tworzenia i skalowania kompleksowych rozwiązań IIoT.

Przeczytaj studium przypadku

Zautomatyzowana fabryka Audi coraz bliżej koncepcji Przemysłu 4.0

Dowiedz się, jak firma Intel przenosi analitykę na brzeg sieci i pomaga niemieckiemu producentowi samochodów Audi zautomatyzować i ulepszyć kluczowe procesy kontroli jakości w fabrykach.

Przeczytaj studium przypadku

Inteligentna kontrola wiertni

Dowiedz się, w jaki sposób firma Intel kształtuje przyszłość automatyzacji wiertni i analityki danych za pomocą kontrolerów brzegowych opartych na technologiach Intel® IoT.

Dowiedz się więcej o uniwersalnym kontrolerze wiertni

Oprogramowanie do przetwarzania brzegowego upraszczające SI na brzegu

Przetwarzanie danych, przetwarzanie obrazu i analityka SI na brzegu. Edge Software Hub przyspiesza wprowadzanie innowacji dla kluczowych zastosowań brzegowych.

Poznaj Intel® Edge Software Hub

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Informacja o optymalizacji: kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu dla mikroprocesorów firm innych niż Intel® w przypadku optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów nie wyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu. Nr wersji informacji: 20110804

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Przejrzyj te dane, zapoznaj się z innymi źródłami i sprawdź, czy przedstawione dane są dokładne.

Intel, logo Intel oraz inne znaki Intel są znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych.

Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 

© Intel Corporation

Informacje o produktach i wydajności

1Wyniki badań i testów Shanghai DeepSight.
2Źródło: dane wewnętrzne firmy Vecow.