Zarządzanie transportem obsługiwane przez firmę Intel w ramach platformy Intel® Connected Logistics Platform