Zewnętrzna reklama cyfrowa w inteligentniejszym wydaniu

Nowa generacja oznakowania cyfrowego oparta na analizach i SI ułatwia tworzenie reklam lepiej ukierunkowanych na odbiorców.

Połączenie mocy reklamy DOOH i analiz:

 • Oznakowanie cyfrowe w połączeniu z analizami dostarcza więcej danych na temat zaangażowania odbiorców i daje reklamodawcom możliwość dotarcia do odpowiednich odbiorców z odpowiednim przekazem.

 • W zewnętrznym oznakowaniu cyfrowym wykorzystuje się najnowsze możliwości i analizy w oparciu o SI wspomagane technologiami Intel®.

 • Sprzętowe funkcje zabezpieczeń są wbudowane w technologie Intel®.

author-image

By

Czym jest cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH)?

Cyfrowa reklama zewnętrzna, znana również jako reklama zewnętrzna, jest umieszczana w dowolnym miejscu poza domem odbiorcy. Może to być przestrzeń publiczna, obiekt, w którym organizowane jest wydarzenie, kampus, ważna stacja metra, punkt sprzedaży detalicznej, panel na dachu taksówki, wnętrze windy lub inne tereny handlowe. Do powszechnie znanych przykładów takiej reklamy należą bilbordy, plakaty, folie do oklejania samochodów, obiekty małej architektury, np. wiaty autobusowe i ławki.

Zewnętrzna reklama cyfrowa (DOOH) jest nowoczesnym wydaniem reklamy zewnętrznej z wykorzystaniem technologii oznakowania cyfrowego. W porównaniu z tradycyjnymi nośnikami drukowanymi ekrany cyfrowe są dynamiczne — można na nich wyświetlić odpowiedni przekaz skierowany do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie.

W segmencie DOOH każdy ekran jest adresowalny, można go odpowiednio rozliczyć i określić jego oddziaływanie. Jest to strategia znana jako „3A”.

 • Adresowalność oznacza możliwość programatycznego uruchomienia reklamy cyfrowej.
 • Rozliczalność służy do pomiaru skuteczności reklamy.
 • Możliwość oddziaływania służy do pomiaru rzeczywistych wyników biznesowych reklamy.

W rezultacie sektor DOOH, podobnie jak sektor internetowy i mobilny, może dostarczać więcej danych demograficznych na temat odbiorców , a także danych na temat zaangażowania oraz oddziaływania offline i online. To sprawia, że reklama DOOH ma bardzo duże oddziaływanie. Ponieważ sektor przechodzi z modelu „z jednego nośnika do wielu nośników” na model „z jednego nośnika do wybranych nośników”, inteligentna reklama DOOH staje się kluczowym elementem każdej strategii wielokanałowej reklamodawcy.

Szacuje się, że globalny rynek DOOH osiągnie wartość 31,7 mld USD rocznie do 2025 r.1 Równocześnie tendencje w sektorze DOOH pokazują, że liczba ekranów może wzrosnąć z 38 mln ekranów podłączonych do sieci w 2018 r. do 87 mln ekranów na całym świecie do 2021 r.​​1.  Szansa na oddziaływanie za pomocą najnowszych technologii w obszarze oznakowania cyfrowego, stojąca przed sieciami środków masowego przekazu i ich reklamodawcami, jest zatem ogromna.

Liczba ekranów podłączonych do sieci może wzrosnąć z około 38 mln w 2018 r. do 87 mln ekranów na całym świecie w 2021 r.

Korzyści z reklamy DOOH

Dzięki najnowszym technologiom oznakowania cyfrowego reklama DOOH zyskuje niewiarygodną wszechstronność. Sieci nośników mogą transmitować reklamy na tętniącej życiem stacji przesiadkowej, wyświetlać odpowiednie promocje w odpowiednim czasie w centrum handlowym lub dostarczać wysokiej jakości wizualizacje na cyfrowych ekranach wielkoformatowych na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu.

Reklama DOOH oferuje wiele korzyści w porównaniu do nośników drukowanych lub innych rodzajów reklamy:
Dotrzyj do szerokiego grona odbiorców
Reklama DOOH umożliwia przyciągnięcie i utrzymanie uwagi konsumentów na obszarach zewnętrznych i w przestrzeni publicznej. Gdy konsumenci spędzają około 70 procent czasu na zewnątrz2 nośniki zewnętrzne powinny stanowić kluczowy element każdej strategii reklamodawcy.
Oddziałuj skuteczniej na odbiorców docelowych
Reklamy cyfrowe mogą lepiej docierać do odpowiednich odbiorców, ponieważ przekaz reklamowy można zmieniać w ciągu dnia lub tygodnia.
Dokonuj pomiaru wyników i dostosowuj strategie
W połączeniu z analizami technologie oznakowania cyfrowego oferują zarówno dane na temat wpływu reklam w czasie rzeczywistym, jak samo i oddziaływanie przekazu, w modelu „offline–offline” oraz „offline–online”. W ten sposób sieci mediów i ich klienci mogą zwiększyć oddziaływanie działań reklamowych.

Reklama programatyczna DOOH

Jeżeli chodzi o sprzedaż powierzchni reklamowych przez sieci zewnętrznych nośników reklamowych, DOOH oferuje kolejną istotną korzyść, jaką jest obsługa platform programatycznych.

W przypadku nośników drukowanych reklamodawcy muszą skontaktować się z właścicielem sieci i bezpośrednio negocjować szczegóły kampanii. W przypadku oznakowania cyfrowego treść można kontrolować za pomocą oprogramowania, co znacznie ułatwia zarządzanie nią i dostosowanie do uwag klientów. Umożliwia to programatyczny zakup reklamy, gdzie nabywca nośnika może mieć dostęp do inwentarza sieci i zarezerwować lokalizacje zgodnie z danymi demograficznymi na temat pożądanych odbiorców W konsekwencji reklamodawcy mogą dotrzeć tylko do tych odbiorców, których szukają.

Analizy marketingowe z DOOH

W najnowszej odsłonie oznakowania cyfrowego dodano nowe możliwości analizy. Funkcja analizy pozwala określić, jak wiele osób przeszło obok oznakowania, jak wiele osób je obejrzało i jak dużo czasu spędzono na patrzeniu na oznakowanie. W niektórych przypadkach można nawet stwierdzić, kiedy klient wszedł do sklepu. Takie rozwiązanie oferuje dwie kluczowe możliwości.

Po pierwsze czujniki na ekranach można wykorzystać do przeprowadzenia badania rynkowego marek, nie tylko w położeniu stacjonarnym, lecz również w ruchu, jeżeli wykorzystuje się je w rozwiązaniach transportowych nowej generacji. Czujniki i kamery wykorzystują anonimowe dane do dostarczania informacji w czasie rzeczywistym na tematy, które tradycyjnie są przedmiotem ankiet, takie jak popularne w danym momencie marki i kolory.

Po drugie sieci nośników mogą dostarczać ich nabywcom lepszych informacji na temat odbiorców docelowych. Oferują one wiedzę nie tylko na temat tego, kto przeszedł obok nośnika, lecz mogą dawać pojęcie o tym, kto zwrócił uwagę na różne rodzaje reklam.

Technologie Intel® w segmencie oznakowania DOOH

Każdy ekran cyfrowy to szansa na pozyskanie przychodów z reklamy. Technologie Intel® wykorzystywane w segmencie oznakowania cyfrowego pozwalają maksymalnie wykorzystać te możliwości. Rozwiązania Intel®, począwszy od małych ekranów w kioskach interaktywnych po wielkoformatowe bilbordy cyfrowe, oferują wydajność obliczeniową, wysokiej jakości grafikę i łączność z siecią, aby wywoływać odpowiednie wrażenie, natomiast analizy dostarczają cennych informacji.

 • Procesory Intel® Core™ odpowiadają za wydajność wyeksponowanych, przyciągających uwagę wizualizacji, filmów o wysokiej rozdzielczości i responsywnych ekranów dotykowych. Są również na tyle wydajne, aby obsługiwać nowe możliwości i analizy z wykorzystaniem SI.
 • Platforma Intel vPro® oferuje wydajność na poziomie biznesowej, ekscytujący zestaw funkcji do zdalnego zarządzania oparty na sprzęcie i inne rozwiązania.
 • Minikomputery Intel® NUC łączą dużą wydajność, grafikę, łączność i możliwości analityczne w kompaktowej obudowie, przez co można je wykorzystać do oznakowania cyfrowego praktycznie wszędzie.
 • Sprzętowe funkcje zabezpieczeń są wbudowane w technologie Intel®.
 • Dystrybucja Intel® zestawu narzędzi OpenVINO™ prz yśpiesza wdrażanie technologii przetwarzania obrazu za pomocą platform Intel®. Po dodaniu możliwości wizyjnych do oznakowania cyfrowego sieci nośników i reklamodawcy uzyskują nowe sposoby pomiaru adresowalności, rozliczalności i przyporządkowania kampanii.

Poznaj swoich odbiorców

Chociaż oznakowanie cyfrowe może samo w sobie stanowić dynamiczne doświadczenie w obrębie marki, sieci nośników i reklamodawcy zyskają najwięcej na tych zasobach przy odpowiednich analizach. Nowoczesna strategia nośników zewnętrznych opiera się na danych gromadzonych w każdym momencie dnia, gdy konsumenci przechodzą obok oznakowania cyfrowego lub reagują na nie. Wykorzystując te dane, sieci nośników mogą lepiej obsłużyć nabywców, a reklamodawcy mogą nawiązać bardziej konstruktywny kontakt z odbiorcami.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu lub oprogramowania bądź aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

Informacje o produktach i wydajności

1 „AI and Automation Are Transforming Digital Out of Home Advertising (pol. SI i automatyzacja przeobrażają zewnętrzną reklamę cyfrową)”​​​blogs.intel.com/iot/2018/11/09/ai-and-automation-are-transforming-digital-out-of-home-advertising/#gs.tk0k59​​​​​​.
2„Out of Home Advertising (ang. Reklama zewnętrzna)”, Out of Home Advertising Association of America, oaaa.org/AboutOOH/OutofHomeAdvertising.aspx.