Inteligentna wirtualizacja komputerów stacjonarnych

Zarządzając klientami okrojonymi przy użyciu inteligentnej wirtualizacji komputerów stacjonarnych (IDV), można zmniejszyć stopień złożoności środowiska IT i liczbę urządzeń fizycznych wymaganych do obsługi użytkowników.

Kluczowe informacje

 • Inteligentna wirtualizacja komputerów stacjonarnych (IDV) to nowa metoda zarządzania klientami okrojonymi, umożliwiająca optymalizację łącznego kosztu posiadania (TCO) i usprawnienie procesów.

 • Technologia IDV przenosi środowisko obliczeniowe dużej skali i wysokiej wydajności do fizycznych lokalizacji użytkowników, zapewniając centralne zarządzanie w głównych centrach danych.

 • Dzięki ograniczeniu użycia łączności internetowej technologia IDV zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności systemu.

author-image

Według

Co to jest inteligentna wirtualizacja komputerów stacjonarnych?

Od edukacji do bankowości i innych branż, działy IT poszukują metod kontrolowania złożoności i zmniejszania kosztów. Cenione są metody umożliwiające obsługę dużej liczby użytkowników przy użyciu mniejszej liczby urządzeń klienckich, zwłaszcza w środowiskach takich jak edukacyjne laboratoria komputerowe, korporacyjne centra połączeń lub bankowe stanowiska obsługi klientów.

Inteligentna wirtualizacja komputerów stacjonarnych (IDV) to nowy model zarządzania klientami okrojonymi i tworzenia wirtualnych środowisk komputerowych, umożliwiający personelowi IT obsługę użytkowników przy użyciu mniejszej liczby wdrażanych urządzeń. W tym modelu wirtualne środowiska komputerowe są tworzone przy użyciu komputerów o dużej wydajności, rozmieszczanych w lokalizacjach użytkowników, i wirtualizacji kontrolowanej na serwerze do zarządzania ogólnego. Trzy terminale użytkowników, wyposażone w niezależne wyposażenie wejściowe, wyświetlacze i urządzenia peryferyjne audio, można obsługiwać przy użyciu jednego lokalnego komputera o dużej wydajności. W przypadku zastosowań wymagających równoczesnej obsługi ponad 30 użytkowników ta metoda umożliwia personelowi IT znaczne ograniczenie wymagań związanych z zarządzaniem.

W przeciwieństwie do konwencjonalnej infrastruktury wirtualnych komputerów stacjonarnych (VDI) technologia IDV stosuje zaawansowane zasoby komputerowe w warstwie wirtualizacji kontrolowanej przez centrum danych, w której są uruchamiane maszyny wirtualne w lokalizacjach użytkowników. Zasoby lokalne współpracują z głównym centrum danych w celu zapewnienia maszyn wirtualnych, synchronizacji obrazów systemu i usprawnienia zarządzania. Firma Intel umożliwia wirtualizację we/wy jednego źródła (SR-IOV), ułatwiającą współużytkowanie komponentów sprzętowych komputerów o dużej wydajności przez maszyny wirtualne użytkowników.

Cechy technologii IDV

 • Zarządzanie centralne i wykonanie lokalne: model IDV odwołuje się do głównego centrum danych, a następnie rozmieszcza zasoby komputerowe w lokalizacjach użytkowników. Zasoby lokalne zapewniają lepszą obsługę użytkowników.
 • Obrazy oprogramowania: korzystając z technologii IDV, personel IT może zdalnie zarządzać obrazami maszyn wirtualnych i wdrażać je na rozproszonych komputerach o dużej wydajności.
 • Zarządzanie macierzyste dla urządzeń: korzystając z technologii IDV, personel IT może wykorzystać zasoby sprzętowe niezależnie od systemu operacyjnego, aby zapewnić odporną platformę komputerową i większą wszechstronność.

Zalety technologii IDV

Technologia IDV zapewnia kluczowe korzyści dla organizacji poszukujących metod kontroli kosztów i usprawnienia zarządzania dużą liczbą urządzeń użytkowników.

Niższy łączny koszt posiadania (TCO)

Technologia IDV ułatwia kontrolowanie łącznego kosztu posiadania (TCO) dzięki uproszczeniu zarządzania, optymalizowaniu użycia zasobów centrów danych i korzystaniu z tego samego urządzenia komputerowego przez wielu użytkowników. Oczekiwane rezultaty uzyskano dzięki zmniejszeniu liczby obsługiwanych urządzeń użytkowników, centralnemu zarządzaniu IT i zmniejszeniu ilości zasobów centrum danych w porównaniu z konwencjonalną technologią VDI.

Niższy stopień złożoności

Centralne zarządzanie z głównego centrum danych ułatwia personelowi IT wdrażanie nowych obrazów systemu i urządzeń administracyjnych zależnie od potrzeb, niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń. Obsługa mniejszej liczby urządzeń końcowych ułatwia upraszczanie i usprawnianie operacji IT.

Zwiększone bezpieczeństwo

Dzięki zmniejszeniu ilości danych przesyłanych w Internecie technologia IDV ogranicza ryzyko i zagrożenia.

Porównanie technologii VDI z technologią IDV

W konwencjonalnym modelu infrastruktury wirtualnych komputerów stacjonarnych maszyny wirtualne są uruchamiane w środowisku centrum danych, które jest fizycznie oddalone od lokalizacji użytkowników. Zazwyczaj użytkownicy uzyskują dostęp do środowiska wirtualnego i wykonują rutynowe zadania przy użyciu urządzeń z klientami okrojonymi o minimalnej mocy obliczeniowej.

W modelu IDV maszyny wirtualne są uruchamiane na komputerach o dużej wydajności, znajdujących się w lokalizacjach użytkowników, obsługiwanych przez warstwę wirtualizacji na serwerze centralnym. Użytkownicy korzystają z tych środowisk przy użyciu połączonych wyświetlaczy i wejściowych urządzeń peryferyjnych. W modelu IDV można uruchamiać urządzenia klienckie w trybie offline, dlatego użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów IT nawet wówczas, gdy łączność internetowa jest niedostępna. Ponadto technologia IDV zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki przesyłaniu mniejszej ilości informacji w różnych sieciach IT.

Dzięki przeniesieniu wymaganych zasobów maszyn wirtualnych poza centrum danych technologia IDV ułatwia optymalizowanie użycia zasobów centrum danych, zapewniając równocześnie szybszą i sprawniejszą obsługę użytkowników. Komponenty wirtualizacji rozproszonej są zarządzane przez serwer centralny, dlatego personel IT może zdalnie obsługiwać i kontrolować środowiska użytkowników.

Gdzie można użyć technologii IDV?

Technologia IDV jest przydatna, na przykład, w następujących środowiskach wymagających równoczesnej obsługi wielu użytkowników:

 • Edukacyjne laboratoria komputerowe i sale wykładowe
 • Pracownie szkoleniowe
 • Centra połączeń
 • Analiza danych i profesjonalne centra projektowe
 • Bankowe stanowiska obsługi klientów
 • Punkty obsługi telekomunikacyjnej
 • Centra zarządzania operacjami

Zazwyczaj to rozwiązanie jest przydatne wówczas, gdy liczba użytkowników jest duża, a dział IT chce lub musi znacznie ograniczyć czas przeznaczany na zarządzanie, wymagania i koszty.

Często zadawane pytania

Co to jest wirtualizacja komputerów stacjonarnych?

Wirtualizacja komputerów stacjonarnych pozwala oddzielić środowisko komputerowe i systemy operacyjne użytkowników od ich urządzeń sprzętowych.

Czym technologia VDI różni się od technologii IDV?

W konwencjonalnym modelu VDI maszyny wirtualne użytkowników są uruchamiane w środowisku centrum danych i są udostępniane zdalnie. W modelu IDV główne centrum danych udostępnia maszyny wirtualne i zarządza urządzeniami lokalnymi, a wirtualne komputery stacjonarne są uruchamiane na komputerach sprzętowych o dużej wydajności, znajdujących się w lokalizacjach użytkowników. Technologia VDI jest całkowicie zależna od łączności z centrum danych, podczas gdy technologia IDV wymaga łączności z centrum danych tylko podczas wstępnej konfiguracji, inicjowania obsługi i wczytywania obrazów oprogramowania.

Jakie są zalety wirtualizacji komputerów stacjonarnych?

Wirtualizacja komputerów stacjonarnych umożliwia zmniejszenie łącznego kosztu posiadania (TCO) i obniżenie stopnia złożoności dzięki zmniejszeniu liczby urządzeń użytkowników obsługiwanych przez personel IT. Zarządzanie i wdrażanie obrazów oprogramowania z centralnego interfejsu ułatwia zwiększenie produktywności personelu i zmniejszenie ogólnych kosztów operacyjnych.