Większe możliwości dzięki kioskom wyposażonym w najnowsze technologie

Obecne kioski interaktywne są połączone z Internetem, oferują funkcje inteligentne i zapewniają szybką reakcję. Kioski z procesorami Intel® Core™ obsługują dynamiczne treści wizualne i ekrany dotykowe. Inteligentne czujniki, kamery i akceleratory udostępniają dodatkowe możliwości, dzięki którym kioski potrafią rozpoznawać produkty, reagować na gesty bezdotykowe lub wyzwalać alarmy w zależności od tego, co dzieje się w otoczeniu.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania bądź aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

© Intel Corporation.