Kioski to interaktywne terminale, które mogą dostarczać użytkownikom informacji lub świadczyć usługi albo umożliwiać przeprowadzanie transakcji. Kioski składają się ze specjalistycznego sprzętu, oprogramowania, technologii wyświetlaczy i innych komponentów, takich jak drukarki do paragonów lub odbiorniki płatności. Technologia kiosku może obejmować responsywny ekran dotykowy, który umożliwia użytkownikowi dokonywanie szeregu wyborów poprzez fizyczny dotyk, jak na przykład kiosk samoobsługowy na lotnisku lub interaktywny katalog w sklepie. Jeśli kiosk jest wyposażony w technologię bezdotykową, użytkownicy mogą dokonywać wyborów za pomocą interakcji głosowych lub gestów albo dokonywać transakcji zakupu poprzez bezpośrednie wykrywanie obiektów bez konieczności fizycznego dotyku.

Kioski zapewniają klientom wygodny i bezproblemowy sposób prowadzenia działalności. Umożliwiają klientom wyszukiwanie produktów, usług oraz informacji, a także przeprowadzanie samoobsługowej płatności w szybki i dokładny sposób. Kioski mogą pomóc firmom nawiązywać kontakt z klientami, zautomatyzować powtarzające się zadania i procesy pracowników, umożliwiać zdobywanie nowych strumieni przychodów oraz – po zintegrowaniu z zaawansowanymi technologiami – gromadzić dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego na potrzeby analiz biznesowych.