Argumenty za wdrażaniem kiosków cyfrowych w bankowości i QSR1

Firma Intel współpracuje z ekosystemem dostawców rozwiązań dla kiosków cyfrowych, aby pomóc integratorom systemów (SI) oferować kioski, które są:

  • Skalowalne: rozwiązania opracowane przy pomocy zestawu narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel® można wdrożyć na dowolnej platformie firmy Intel, aby oferować skalowalne komputerowe systemy wizyjne i możliwości AI.

  • Niezawodne: dzięki technologii Intel® vPro®, kioski pozostają połączone, są online i umożliwiają bezpieczny dostęp z niemal każdego miejsca.

  • Atrakcyjne: technologia Intel® umożliwia sterowanie za pomocą dotyku, głosu i gestów.

author-image

Według

W wysoce konkurencyjnych środowiskach bankowości i restauracji szybkiej obsługi (QSR), odwaga niezbędna do korzystania z innowacji to często najlepszy (lub jedyny) sposób na utrzymanie się na czele biznesowej stawki. Dlatego też pomoc klientom w uzasadnieniu inwestycji technologicznych jest ważnym wstępnym krokiem w realizacji każdego projektu. Kiedy jednak proponowane podejście jest zupełnie nowe i nie zostało jeszcze sprawdzone czy przetestowane w organizacji, przekonanie sceptyków może być trudne.

Dobrym przykładem są kioski samoobsługowe. W firmach, które wcześniej z nich nie korzystały, wprowadzenie kiosków może wydawać się skomplikowane i kosztowne dla niewtajemniczonej kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za działy finansowe lub biznesowe. Aby zdobyć ich przychylność, należy współpracować z czempionami, rozpoznając i podkreślając sposoby, w jakie taka inwestycja przyniesie duży zwrot i pozytywnie wpłynie na wynik finansowy. Potencjalne korzyści płynące z kiosków są bardzo zróżnicowane, a to, które z nich będą miały największy wpływ na organizację klienta, zależy od wyzwań biznesowych i środowiska, w którym ona działa. Zobaczmy, jak kioski samoobsługowe zapewniają restauracjom szybkiej obsługi i bankom realne korzyści, które spodobają się w firmie.

Wzrost przychodów i zwiększanie udziału w rynku

Pierwszy i prawdopodobnie najpotężniejszy argument za wdrożeniem kiosków samoobsługowych to ich potencjał do zwiększania przychodów. Przykładowo, QSR, które wdrożyły kioski do zamawiania jedzenia zgłaszają średni wzrost przychodów o 15-30 procent2, gdy klient ma większy wybór i swobodę kontrolowania swojego doświadczenia. W przypadku banków, z których wiele podlega presji redukowania liczby placówek, kioski oferują możliwość dotarcia do klientów w nowych miejscach, bez potrzeby ponoszenia wysokich kosztów związanych z otwieraniem nowych oddziałów.

Popraw jakość doświadczeń klientów

Każdy menedżer QSR wie, że im szybciej klient skorzysta z restauracji, tym lepiej. Zapewnia to sprawne, satysfakcjonujące doświadczenie dla klienta, jednocześnie zwiększając potencjalny zysk QSR. Jest to również istotne dla ruchliwych oddziałów bankowych, na równi z potrzebą dostarczania bezpiecznych, celowych i wydajnych usług. Kioski obsługują szybkie i zautomatyzowane przyjmowanie i realizowanie zleceń lub bankowość samoobsługową. Dzięki temu klienci szybciej przechodzą przez procesy zakupowe i transakcyjne, a tymczasem restauracje szybkiej obsługi i banki mogą zwiększyć zaangażowanie klientów.

„Oczekuje się, że rosnąca popularność systemów interaktywnych w sektorach BFSI i handlu detalicznego na rynkach wschodzących Azji Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i MEA stanie się ważnym czynnikiem wzrostu rynku w prognozowanym okresie. Przewiduje się, że zwiększenie preferencji dokonywania zakupów w sklepie bez potrzeby wchodzenia w interakcje ze sprzedawcą stanie się czynnikiem dalszego rozwoju rynku. Wiele banków wykorzystuje na swoją korzyść brak zaawansowanej cyfrowo infrastruktury bankowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, w rozwijających się regionach poprzez wykorzystanie opłacalnych rozwiązań, takich jak kioski, do rozszerzenia działalności i efektywnej obsługi większej grupy klientów”.

Global Interactive Kiosk Market Size 2019-2025, Grand View Research, styczeń 2019 r.

Wzrost sprzedaży krzyżowej

Inteligentne systemy, które obsługują kioski samoobsługowe, mogą proaktywnie sugerować klientom dodatkowe produkty lub usługi, które najlepiej pasują do ich obecnych wyborów lub okoliczności. Przykładowo, klienci płacący rachunek w kiosku bankowym mogą otrzymać ofertę dodatkowych korzyści, takich jak usługi przez aplikację mobilną czy wymiana karty kredytowej na taką, która ma większe limity wydatków. W podobny sposób klient zamawiający posiłek może otrzymać ofertę z opcjami napoju lub deseru, które go uzupełniają.

Usprawnienie zarządzania zapasami

Kioski umożliwiają dynamiczną zmianę oferty dla klienta w zależności od dostępności (lub braku dostępności) konkretnego produktu lub usługi. Gdy na przykład restauracja szybkiej obsługi złoży zbyt duże zamówienie na określoną pozycję menu, wystarczy zaktualizować kioski, aby promować ten towar w ofercie specjalnej, kiedy klienci zastanawiają się nad swoimi zamówieniami. Jeśli coś się skończyło, równie łatwo jest zdjąć taką pozycję z menu i uniknąć rozczarowywania klientów. W bankowości, zmiany stóp procentowych lub kursów wymiany można natychmiast wprowadzić we wszystkich oddziałach i stanowiskach kiosków, zapewniając spójność usług oferowanych klientom.

Poprawa wykorzystania zasobów i zwiększanie ogólnej wydajności

Pomóż klientom uwolnić najcenniejsze zasoby, czyli personel lokalny, aby skupić się na najbardziej wartościowych aspektach ich pracy i pozwolić kioskom przejąć rutynowe i transakcyjne interakcje, takie jak zarządzanie zamówieniami w QSR czy proste transakcje typu „sprawdź saldo na koncie” w banku. Kioski pomagają w przekierowywaniu klientów korzystających z oddziału do odpowiednich stanowisk, aby przyspieszyć obsługę, uniknąć zbędnego czekania i efektywnie wykorzystać ich cenny czas. W tym czasie pracownicy, uwolnieni od wykonywania rutynowych zadań, mogą poświęcić więcej czasu aktywnie zaangażowanie z klientami.

Zachowaj bezpieczeństwo klientów i danych firmy

Powszechną obawą podczas wdrażania wszelkich nowych technologii, które obsługują dane klientów i transakcji, jest bezpieczeństwo. Restauracje szybkiej obsługi, które przetwarzają tysiące płatności dziennie, i banki, które posiadają ogromne ilości poufnych danych o klientach, nie mogą sobie pozwolić na żadne ryzyko. Wybór technologii kioskowych z wbudowanymi funkcjami zabezpieczeń i możliwościami zdalnego zarządzania, aby umożliwić natychmiastowe i uniwersalne wprowadzanie poprawek i aktualizacji, może ułatwić sprostanie tym wymogom.

To zaledwie kilka przykładów tego, jak inwestycje w innowacje technologiczne, takie jak inteligentne kioski pozwalają na napędzanie transformacji cyfrowej, która zachwyci klientów i pozytywnie wpłynie na wynik finansowy. Pracuj z klientami, aby odkryć potencjał kiosków w rewolucjonizowaniu firm.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu albo na stronie https://www.intel.pl.

2QSR Magazine — Studium: Kiosk Demand on the Rise in Quick Service (Zwiększenie zapotrzebowania na kioski w szybkiej obsłudze), https://www.qsrmagazine.com/technology/study-kiosk-demand-rise-quick-service