Inteligentne decyzje z Internetem przedmiotów Intel® (IoT)

Firma Intel oferuje rozwiązania z zakresu inteligentniejszego Internetu przedmiotów (IoT), dzięki którym przedsiębiorstwa przechodzące na rozwiązania brzegowe przechwytują więcej danych, analizują je szybciej i wcześniej podejmują działania na ich podstawie. Firma Intel, jako partner IoT, oferuje przewagę w postaci szerokiej oferty technologii, rozwiązań i narzędzi ułatwiających proces podejmowania decyzji w większym stopniu oparty na podejściu strategicznym, zapewniających postępy operacyjne i przełom w wyznaczaniu standardów branżowych.

Informacje o produktach i wydajności

4

Więcej informacji dotyczących wyboru produktów programowych Intel® pod względem wydajności i optymalizacji jest dostępnych na stronie https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/support/legal-disclaimers-and-optimization-notices.html

5Źródło: informacje przekazane przez partnerów firmy Intel. Firma Intel nie promuje żadnego konkretnego produktu ani podmiotu wymienionego na tej stronie internetowej