Inteligentne decyzje z Internetem przedmiotów Intel® (IoT)

Firma Intel oferuje rozwiązania z zakresu inteligentniejszego Internetu przedmiotów (IoT), dzięki którym przedsiębiorstwa przechodzące na rozwiązania brzegowe przechwytują więcej danych, analizują je szybciej i wcześniej podejmują działania na ich podstawie. Firma Intel, jako partner IoT, oferuje przewagę w postaci szerokiej oferty technologii, rozwiązań i narzędzi ułatwiających proces podejmowania decyzji w większym stopniu oparty na podejściu strategicznym, zapewniających postępy operacyjne i przełom w wyznaczaniu standardów branżowych.

Historie klientów wykorzystujących technologię Intel® IoT

Sprawdź, w jaki sposób prawdziwe firmy i organizacje, takie jak Accenture, Sulubaaï, Audi i Akara wykorzystują dane z inteligentnych i podłączonych przedmiotów do praktycznych działań z wykorzystaniem architektury IoT.

Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie potęgi IoT

Firma Intel pomaga uzyskać właściwy poziom obliczeń dokładnie tam, gdzie jest on potrzebny do optymalnej kombinacji wydajności na dolara, na wat. Nasza szeroka gama systemów obliczeniowych, w tym specjalnego sprzętu IoT, obejmuje rozwiązania od brzegu po chmurę. W ten sposób zyskuje się niezwykłą elastyczność przekładającą się na zwiększenie przydatności danych.

Uwagi i zastrzeżenia

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy zapoznać się z innymi źródłami.

Informacje o produktach i wydajności

4

Więcej informacji dotyczących wyboru produktów programowych Intel® pod względem wydajności i optymalizacji jest dostępnych na stronie https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/support/legal-disclaimers-and-optimization-notices.html

5Źródło: informacje przekazane przez partnerów firmy Intel. Firma Intel nie promuje żadnego konkretnego produktu ani podmiotu wymienionego na tej stronie internetowej.