Kobieta nadzoruje kamery monitorujące ruch uliczny w Mediolanie we Włoszech

Nowe technologie bezpieczeństwa publicznego wykorzystujące IoT

Rozwiązania IoT na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz sztuczna inteligencja ułatwiają władzom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne podejmowanie lepszych decyzji w terenie i tworzenie bezpieczniejszych i bardziej odpornych społeczności.

Wnioski dotyczące technologii inteligentnego bezpieczeństwa publicznego

 • Sztuczna inteligencja i technologie autonomiczne umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa ludzi zaczynają pojawiać się w oświetleniu ulicznym, na skrzyżowaniach i w budynkach.

 • Dźwięk, filmy i inne dane z czujników inteligentnych urządzeń IoT zapewniają służbom szybkiego reagowania i osobom zarządzającym sytuacjami kryzysowymi informacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz rozległą bazę wiedzy do podejmowania decyzji dotyczących polityki, szkoleń i ciągłego doskonalenia.

 • Technologie inteligentnego bezpieczeństwa publicznego usprawniają komunikację, zwiększają przejrzystość i zwiększają zdolność społeczności do reagowania na sytuacje kryzysowe, co prowadzi do zwiększenia ich bezpieczeństwa i odporności.

author-image

Według

Zapotrzebowanie na technologie inteligentniejszego bezpieczeństwa publicznego

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, takie jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i służby zarządzania kryzysowego, zawsze jako pierwsze korzystały z najnowszych technologii, od pierwszych telegraficznych alarmów pożarowych do łączności radiowej i kamer samochodowych. Obecnie rozbudowa sieci inteligentnych urządzeń i rozwój sztucznej inteligencji przekształcają technologię bezpieczeństwa publicznego z zestawu podstawowych narzędzi w autonomicznego partnera działającego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Technologie inteligentnego bezpieczeństwa publicznego już działają

 • Inteligentne oświetlenie uliczne z kamerami, mikrofonami i czujnikami korzysta z komputerowych systemów wizyjnych do zbierania informacji na temat natężenia ruchu, wypadków i przestępczości. W sytuacji kryzysowej może wezwać pomoc i pokierować ludzi w bezpieczne miejsce.
 • Inteligentna sygnalizacja świetlna poprawia mobilność miasta poprzez analizę warunków na drodze, zmianę częstotliwości świateł i rozładowywanie natężenia ruchu. W sytuacjach pilnych może automatycznie zapewnić służbom szybkiego reagowania drogę z pierwszeństwem przejazdu.
 • Inteligentne skrzyżowania rejestrują i analizują wzorce ruchu drogowego, wykrywają ryzyka i ostrzegają przed nieuchronnymi zdarzeniami, zmniejszając liczbę wypadków i obrażeń.
 • Inteligentne pojazdy ratunkowe rejestrują i udostępniają filmy, dźwięki i dane telemetryczne pojazdu, co zapewnia dyspozytorom informacje w czasie rzeczywistym na temat sytuacji w terenie oraz bezcenne dane na potrzeby planowania i szkolenia.
 • Inteligentne budynki monitorują dostęp, przeglądają dane filmowe i monitorują działanie systemów środowiskowych. W nagłym wypadku mogą udostępniać dane z kamer i dane dotyczące budynku urzędnikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne.

Według Juniper Research inteligentne miasta mogą odnotować nawet 15% szybszy czas reakcji w sytuacjach kryzysowych oraz zmniejszenie brutalnej przestępczości o 10%1.

Inteligentne miasta i inteligentne zarządzanie kryzysowe

Inteligentne miasta integrują urządzenia IoT bezpieczeństwa publicznego poprzez wspólne ramy działania i zbiory danych. Dzięki temu każda ze służb ma własny wgląd w sytuację oraz wspólne spojrzenie, gdy sytuacja się rozwija. Otwiera również możliwości zastosowania interfejsów API, które łączą stosy technologii bezpieczeństwa publicznego z zasobami danych obywateli, takimi jak media społecznościowe, informacje prasowe, a nawet systemy inteligentnych budynków.

Korzyści płynące z transformacji administracji państwowej

Te inteligentne technologie bezpieczeństwa publicznego oparte na danych tworzą plan umożliwiający władzom miejskim zmianę sposobów dzielenia się informacjami, podejmowania decyzji i służenia swoim wyborcom.

 • Otwarte ramy i wspólne zasoby danych ułatwiają pokonywanie barier pomiędzy różnymi działami.
 • Miasta mogą dołączać prywatne dane ze szpitali, firm i smartfonów obywateli, jeśli zgodzą się oni nimi podzielić.
 • Systematyczne udostępnianie informacji sprawia, że służby ratownicze, wydziały miejskie i obywatele mają zawsze bieżące informacje.
 • Te obiektywne dane oraz analiza wspomagana AI pozwalają miastom i ich mieszkańcom lepiej zrozumieć sytuację bieżącą i jej długofalowy rozwój.
 • Decydenci polityczni, przedsiębiorstwa i zwykli ludzie mają lepsze informacje do podejmowania decyzji.
 • Władze miejskie szybko i dokładnie dowiadują się, jak decyzje polityczne wpływają na społeczność.
 • Społeczność zyskuje potężną i inteligentną sieć publiczno-prywatną do wykorzystania w razie kryzysu.

Biuro szeryfa Wake County w Karolinie Północnej wykorzystało tę strategię, aby rozszerzyć usługi cyfrowe poza swój dział. Ich system służy jako centrum danych dla wszystkich danych dotyczących bezpieczeństwa publicznego w hrabstwie i pozwala innym służbom na korzystanie z jego zasobów w zależności od potrzeb. Współdzielenie danych dotyczących spraw karnych i cywilnych poprzez zabezpieczoną platformę przyspiesza komunikację i ułatwia innym organom rządowym skuteczną pracę. Przejście na jedną platformę oznacza, że hrabstwo nie musi już zarządzać rozwiązaniami dla każdej służby, co oszczędza czas, wysiłek i pieniądze2.

Inteligentne technologie i reagowanie na zdarzenia

W razie sytuacji kryzysowej inteligentne technologie bezpieczeństwa publicznego stają się istotnymi narzędziem reagowania na zdarzenia. Kamery na pobliskich lampach ulicznych i budynkach prywatnych dostarczają poglądu na sytuację pod różnymi kątami widzenia. Kamery noszone na ciele lub smartfony zmieniają każdą z osób reagujących na zdarzenie w źródło danych dźwiękowych, filmowych i lokalizacyjnych.

Dane przychodzące umożliwiają dowodzącym akcjami ratunkowymi dostęp do obrazu ulicy w czasie rzeczywistym i pełniejsze, całościowe zrozumienie zdarzenia. Dowodzący mogą także korzystać z technologii inteligentnego miasta do wspomagania w terenie służb szybkiego reagowania.

 • Inteligentne oświetlenie uliczne mogą doświetlić miejsce zdarzenia.
 • Światła mogą zmieniać kolory, migać i nadawać wiadomości.
 • Inteligentna sygnalizacja świetlna może oczyszczać ulice na przejazd służb szybkiego reagowania i przekierować ruch uliczny na inną trasę.
 • Inteligentne kioski i oznakowanie cyfrowe mogą informować ludzi o zagrożeniach i przekazywać im instrukcje działania.

Gotowość na wypadek katastrofy, reagowanie i odporność społeczności

Kataklizmy takie jak pożary, huragany, trzęsienia ziemi czy ataki terrorystyczne trwają znacznie dłużej i dotyczą większej ilości ludzi niż codzienne zdarzenia. Technologie inteligentnego bezpieczeństwa publicznego pomagają zarządzającym miastami przygotować się na wydarzenia traumatyczne o dużym zasięgu, reagować na nie i wracać do normalnego funkcjonowania.

Dzięki codziennej inteligencji z IoT bezpieczeństwa publicznego oraz urządzeń inteligentnego miasta decydenci polityczni uzyskują obiektywne informacje potrzebne do identyfikacji problemów, poprawy bezpieczeństwa publicznego i budowania silniejszej i zdrowszej społeczności.

W trakcie poważnego kryzysu inteligentne urządzenia ułatwiają osobom zarządzającym kryzysem utrzymywanie dokładnego oglądu sytuacji i podejmowanie świadomych decyzji. Sztuczna inteligencja analizuje napływające dane i oddziela najważniejsze sygnały od szumów. AI może nawet pomóc w ustalaniu kolejności odpowiedzi na zdarzenia poprzez priorytetowe traktowanie komunikacji krytycznej i wskazanie lokalizacji, które najpilniej potrzebują zasobów.

Po katastrofie technologia inteligentnego bezpieczeństwa publicznego pozwala identyfikować rejony, w których potrzebna jest woda i zapasy, ulice, na których występują zagrożenia dla podróżujących oraz budynki, których konstrukcja nie została naruszona. Technologia inteligentnego miasta może nawet przyspieszyć odzyskiwanie danych, potrzebnych władzom miasta do ustalania priorytetów odbudowy, sprawnego przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych i podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości.

Wpływ technologii inteligentnego bezpieczeństwa publicznego na odporność społeczności ma praktyczny wymiar. Rio de Janeiro stworzyło centrum dowodzenia z informacjami pochodzącymi od ponad 30 służb miejskich. Wspólne informacje umożliwiają służbom miejskich identyfikowanie obszarów o wysokim zagrożeniu powodziami i osuwiskami powstałymi w wyniku powodzi do stworzenia systemu wczesnego ostrzegania i ewakuacji3.

Technologie bezpieczeństwa publicznego w służbach utrzymania porządku publicznego

Obiektywne informacje mają ogromne znaczenie dla funkcjonariuszy w terenie i stanowią ważne udokumentowanie ich działań dla społeczności, której służą. Technologia bezpieczeństwa publicznego umożliwia służbom utrzymania porządku publicznego i organom rządowym udostępnianie większej ilości danych w bardziej przejrzysty sposób, co stanowi podstawowy krok w tworzeniu prawdziwej policji społecznej, która łączy funkcjonariuszy, obywateli i decydentów.

AI umożliwia analizowanie dowodów z ponad 325 kamer monitoringu w Nowym Orleanie. System ten pomógł policji w 70% przypadków poprzez dostarczanie odpowiednich filmów i informacji oraz umożliwił zaoszczędzenie ponad 2000 godzin pracy ludzkiej4.

Technologia bezpieczeństwa publicznego następnej generacji

Olbrzymi wzrost mocy obliczeniowej na brzegu sieci zwiększa możliwości sztucznej inteligencji i obszary jej stosowania na całym świecie. Urządzenia IoT bezpieczeństwa publicznego, które samodzielnie dostrzegają, reagują i interweniują, stają się codziennością.

Oto najważniejsze technologie, które sprawiają, że jest to możliwe:

Wysokowydajny IoT w bezpieczeństwie publicznym
Nadawanie inteligencji kamerom, oświetleniu ulicznemu i skrzyżowaniom wymaga wysokowydajnych urządzeń obliczeniowych i sieciowych, które działają bez zakłóceń w ekstremalnych warunkach. Odpowiedzią producentów są wbudowane, przemysłowe systemy na chipach (SoC), komputery w modułach (COMS) i specjalistyczne urządzenia, które zapewniają sztuczną inteligencję i autonomiczne obliczenia najbardziej wymagającym aplikacjom brzegowym.

Sieć brzegowa 5G
W porównaniu z 4G sieć 5G zapewnia 10 razy mniejsze opóźnienia, 50 razy większą szybkość i 1000 razy większą pojemność5. W sytuacji nadzwyczajnej te dodatkowe sekundy mogą uratować ludzkie życia. Ten dramatyczny wzrost szybkości i przepustowości umożliwi służbom ratunkowym zrozumienie sytuacji w terenie w czasie jeszcze bardziej zbliżonym do rzeczywistego, aby usprawnić koordynację i skrócić czas reakcji.

Głębokie uczenie i predykcyjne bezpieczeństwo publiczne
W technologiach głębokiego uczenia wydajne komputery uczą się poprzez rozpoznawanie wzorców danych. Miasta korzystają z głębokiego uczenia do analizy danych dotyczących przestępczości i identyfikacji istotnych wzorców.

W Manchesterze w New Hampshire stworzono predykcyjny system policyjny z wykorzystaniem statystyk przestępstw, wzorców pogody i innych informacji nałożonych na mapę miasta. System przewiduje miejsca występowania przestępstw w promieniu 500 stóp. Uzyskał średnią skuteczność na poziomie 60% i umożliwił służbom utrzymania porządku publicznego zmniejszenie całkowitej liczby przestępstw o 28%6.

Sztuczna inteligencja, komputerowe systemy wizyjne i aplikacje czujników
Głębokie uczenie również umożliwia tworzenie modeli, które są wykorzystywane przez inne urządzenia do lepszego rozpoznania sytuacji. Na przykład analitycy danych przeszkolili modele głębokiego uczenia do rozpoznawania dźwięku tłuczonego szkła. Inteligentne oświetlenie uliczne może korzystać z tych modeli do prowadzenia nasłuchu w celu identyfikacji wypadków i włamań. Gdy inteligentne oświetlenie uliczne „usłyszy” tłuczone szkło, może bez udziału człowieka zmienić kolor na czerwony, zacząć migać i powiadomić policję.

Sztuczna inteligencja zapewnia inteligentnym miastom i technologii bezpieczeństwa publicznego zdolność do wykrywania, analizowania i działania.

 • Inteligentne kamery mogą rozpoznawać wypadki i wzywać pogotowie.
 • Mikrofony mogą identyfikować strzały z broni palnej, namierzać lokalizację strzelca i przekazywać ją służbom szybkiego reagowania.
 • Procesory języka naturalnego mogą spisywać zeznania i wprowadzać je do systemu zarządzania dowodami.

Technologia wykrywania strzałów umożliwiła schwytanie przestępcy, który oddał serię strzałów do ludzi niedaleko Fresno w Kalifornii w 2017 roku. Funkcjonariusze policji zostali powiadomieni niemal natychmiast i schwytali podejrzanego, zanim opuścił okolicę7.

Otwarte standardy, wspólne dane i zwiększone bezpieczeństwo
Dane dotyczące bezpieczeństwa publicznego są bezwartościowe, jeśli służby szybkiego reagowania, dowodzący akcjami i władze publiczne nie mają dostępu do nich. Otwarte standardy sprzętowe, otwarte struktury i wspólne zbiory danych są niezmiernie istotne dla skutecznego wykorzystania każdej technologii inteligentnego bezpieczeństwa publicznego.

Wszystkie te dane mają swoją cenę. Po zdobyciu danych służby stają się odpowiedzialne za zapewnienie ich bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku poufnych danych medycznych i kartotek kryminalnych. Wraz z rozwojem inteligentnych technologii władze muszą zabezpieczać tysiące wbudowanych urządzeń i chronić wszystkie dane publiczne i prywatne podczas przepływu przez system.

Sprzętowe środki bezpieczeństwa danych w połączeniu z bezdotykowym, zdalnym zarządzaniem urządzeniami ułatwia służbom udaremnianie ataków i zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Projekty referencyjne Intel® na potrzeby bezpieczeństwa publicznego

Komputery samochodowe, inteligentne kamery i inteligentne skrzyżowania to niektóre z technologii, które sprawiają, że korzystanie z technologii inteligentnego bezpieczeństwa publicznego jest możliwe. Firma Intel wraz z partnerami oferuje szeroką gamę rozwiązań sprzętowych i programowych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, mobilności miejskiej i inteligentnych miast. Ekosystem firmy Intel zapewnia wstępnie zweryfikowane projekty referencyjne, implementacje referencyjne i gotowe do działania rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Projekt referencyjny dla poboczy
Nasz projekt referencyjny do przetwarzania brzegowego na poboczach dróg można dołączać do oświetlenia ulicznego i innych instalacji. Takie urządzenie idealnie nadaje się do analizy wideo i innych zadań wymagających wydajności. Miasta mogą je wdrażać w ramach inteligentnych rozwiązań do oświetlania ulic, sygnalizacji świetlnej, parkingów lub elektronicznych punktów poboru opłat. Zapewniają one moc obliczeniową potrzebną do wykrywania rejestracji, zauważania pieszych i monitorowania ruchu drogowego. Wspomniane węzły brzegowe mogą nawet zapewnić dostęp do publicznej sieci Wi-Fi. Węzeł przetwarzania brzegowego AAEON Atlas z produktami wizyjnymi Intel® Vision Products i zintegrowanymi funkcjami zabezpieczeń to gotowe do wdrożenia rozwiązanie oparte na tym projekcie referencyjnym.

Architektura referencyjna konwergentnego brzegu sieci (CERA)
CERA to platforma do konwergencji obciążeń IoT oraz sieci. W oparciu o tę architekturę nasi partnerzy mogą projektować rozwiązania sprzętowe dla poboczy do przetwarzania funkcji czujników i przeprowadzenia syntezy czujników. W ten sposób przenosimy inteligencję na brzeg sieci, zachowując możliwości i mikrousługi sieci 5G. Rozwiązania oparte na tej platformie można wdrażać na skrzyżowaniach lub na budynkach, wykorzystując brzegową moc obliczeniową i przetwarzanie danych wielu urządzeń IoT. Rozwiązania można optymalizować za pomocą zestawu narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel® oraz zestawu narzędzi OpenNESS. Dzięki łączności 5G CERA oferuje możliwości sieciowe, dzięki którym urządzenia IoT mogą komunikować się ze sobą na brzegu sieci lub przesyłać dane do chmury.