Firma Intel doskonali systemy wizyjne

Firma Intel doskonali systemy wizyjne

Firma Intel doskonali systemy wizyjne

Komputerowe systemy wizyjne wykorzystują udoskonalone neuronowe sieci głębokiego uczenia się, które pozwalają na zbieranie danych w bardziej wyrafinowany sposób, przenosząc analizę danych na wyższy poziom: dane są analizowane nieliniowo, kontekstowo i z wielu punktów widzenia.

Co to są komputerowe systemy wizyjne?

Komputerowe systemy wizyjne przy użyciu głębokiego uczenia analizują wideo i obrazy nieruchome, rozpoznają na nich obiekty oraz inteligentnie wykorzystują tak pozyskane informacje. Dowiedz się więcej o obecnych rozwiązaniach z zakresu rozpoznawania obrazów, zasilanych przez technologie Intel®, oraz przypadkach ich wykorzystania

Zapoznaj się z komputerowymi systemami wizyjnymi

Podobne filmy