solidny proces fuzji i przejęcia Intel IT;

Solidny proces fuzji i przejęcia (stosowany także do dezinwestycji) to coraz lepiej rozwinięty aspekt działalności firmy Intel. Jednak ocena i integracja technologii i zdolności biznesowych lub zapewnienie wsparcia nowym pracownikom nie należą do łatwych zadań. Firmy z branży IT muszą wykorzystać swoje doświadczenie, aby skupić się na następujących obszarach:

  • bezpieczeństwo i prywatność (cyberbezpieczeństwo i prywatność stanowią szczególne ryzyko dla wartości fuzji i przejęć zarówno przed transakcją, jak również w trakcie i po zamknięciu transakcji);
  • integracja (rozumienie nowych możliwości biznesowych oraz wyzwań związanych z harmonizacją danych jest niezbędne dla opracowania podejścia bazującego na etapach i priorytetach);
  • dług techniczny (dotychczasowych systemów nie da się wycofać w jeden dzień. Muszą zostać zachowane do czasu aż integracja stanie się opłacalna i/lub niezbędna).

Firma Intel posiada specjalny zespół IT ds. fuzji i przejęć, którego zadania wykraczają poza samo podpisywanie umów. Uczestniczymy w analizach due diligence, w planowaniu oraz integracji, aby pomóc firmie Intel zwiększyć wartość biznesową, a czasem wskazać potencjalne nieprzewidziane koszty. Korzystamy z procesu cyklu życia fuzji i przejęcia, dzięki czemu realizujemy każdą transakcję, stawiając pracowników, dostawców i wartość biznesową na pierwszym miejscu.

Zespół IT ds. fuzji i przejęć wspiera wdrażanie bezpiecznych i opłacalnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb w całym dziale IT i wnosi wiedzę specjalistyczną w ramach swojego modelu operacyjnego, strategii i możliwości. Odpowiadamy za połączenie potencjału infrastruktury IT oraz procesów biznesowych. Nasza rozległa profesjonalna sieć zapewnia spójne podejście do każdej transakcji.

Dezinwestycje — lub programy rozdzielenia — potrafią być nie mniej trudne niż przejęcia. Są one w dużej mierze podyktowane planem integracji kupującego, co daje nam znacznie mniejszą kontrolę. Planując dezinwestycje, stosujemy następujące etapy:

  • Działania krytyczne dla powodzenia transakcji (przed podpisaniem). Muszą zostać zrealizowane nie później niż od razu po zamknięciu transakcji. Wymagają pełnej oceny zakresu zbywanej infrastruktury IT, umów w sprawie usług przejściowych, dostosowania umów partnerskich i handlowych oraz współpracy z kupującym w celu opracowania planu na Dzień 1.
  • Wstępne rozdzielenie (Zamknięcie/Dzień 1). Są to wstępne działania rozdzielające, w tym na przykład usunięcie oddzielonych pracowników z systemów informatycznych, eksportowanie odpowiednich danych, fizyczna relokacja osób, wdrażanie umów w sprawie usług przejściowych i wsparcia handlowego oraz aktualizacja systemów informatycznych, aby uwzględniały zbycie zapasów.
  • Ostateczne rozdzielenie (Dzień 2). Jest to ostateczne rozdzielenie potencjału infrastruktury IT, w tym wydobycie danych istotnych dla transakcji z pozostałych systemów, rozwiązanie umów w sprawie usług przejściowych oraz likwidacja łączności, aktywów itp.

Fuzje i przejęcia nie są łatwe, ale zyskują coraz większą popularność w świecie biznesu. Choć wiele firm zleca to zadanie dostawcom zewnętrznym, Intel odnosi duże sukcesy dzięki utworzeniu specjalnego zespołu ds. fuzji i przejęć, zajmującego się analizą due diligence oraz integracją. Stosując spójny proces cyklu życia fuzji i przejęcia, zdobyliśmy wieloletnie doświadczenie w dokonywaniu oceny, planowaniu oraz realizowaniu integracji nowych firm i rozdzielania zbywanych przedsiębiorstw.

Cyberbezpieczeństwo to szczególnie ryzykowny obszar. Jego naruszenie może doprowadzić do poniesienia nieprzewidzianych kosztów, a nawet do obniżenia wartości transakcji. Nasze przemyślane działania pozwalają lepiej zrozumieć wyzwania, możliwości oraz zagrożenia, co z kolei pomaga nam podnosić wartość firmy i dbać o komfort pracowników w okresie przejścia.