Wi-Fi 6 — sprawdzone zalety

Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez zespół IT firmy Intel, Wi-Fi 6 zapewnia szereg zalet w porównaniu z technologią Wi-Fi 5.

Wi-Fi 6 może być dobrym krokiem w celu wprowadzenia infrastruktury bezprzewodowej w całym przedsiębiorstwie. Ponieważ wiele z naszych przestrzeni biurowych czasowo opustoszało z powodu pandemii COVID, mieliśmy wyjątkową okazję przetestowania tego najnowszego standardu Wi-Fi w prawdziwym środowisku biurowym przy użyciu laptopów wyposażonych w karty sieciowe Intel® Wi-Fi 6E (AX210).

Nawiązaliśmy współpracę z działem Client Computing Group firmy Intel, aby przeprowadzić serię testów w tych pomieszczeniach. Zespół systematycznie obciążał sieć przy użyciu scenariuszy odpowiadającym warunkom dzisiejszych miejsc pracy, w tym większej liczby podłączonych urządzeń i aplikacji do współpracy w czasie rzeczywistym. Zmienialiśmy liczbę użytkowników, ustawienia mobilnego dostępu, konfiguracje kanałów i nie tylko, aby sprawdzić wydajność każdej konfiguracji.

Wyniki naszych testów wykazały, że aktualizacja do Wi-Fi 6 może zapewnić następujące korzyści w przypadku gęstej lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) w przedsiębiorstwie:

 • Możliwość zwiększenia liczby użytkowników i urządzeń na każdy punkt dostępu (AP), zmniejszając koszty wdrożenia
 • Lepsza obsługa większej liczby urządzeń z istniejącymi gęstościami instalacji
 • Większa wydajność przy dużej gęstości z mniejszymi zakłóceniami, mniejszą liczbą zerwanych połączeń i wydajniejszą transmisją pakietów
 • Większa przepustowość danych
 • Spójna obsługa i większa niezawodność

Przeprowadziliśmy cztery testy:

 • Maksymalna liczba użytkowników na każdy AP
 • Roaming klienta i zaawansowane funkcje roamingu
 • Dwa urządzenia radiowe na tym samym paśmie
 • Szersze kanały i zakłócenia współkanałowe

Na podstawie tych testów jesteśmy przekonani, że przejście na Wi-Fi 6 zapewni pracownikom firmy Intel korzyści w postaci lepszej ogólnej wydajności sieci bezprzewodowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z instalacją okablowania w naszych obiektach. Wyciągnęliśmy również cenne wnioski, które można zastosować w przyszłych wdrożeniach:

 1. Pojemność punktów dostępowych. Przyszłe wdrożenia Wi-Fi 6 umożliwią większą liczbę połączeń użytkowników z punktami dostępu bez pogorszenia jakości dla użytkownika końcowego. Jest to zgodne z oczekiwanym wzrostem liczby użytkowników związanym z wprowadzaniem nowych urządzeń IoT w całym przedsiębiorstwie i migracją do biura „bez przewodów”.
 2. Wydajność. Ustaliliśmy, że nawet przy zwiększonej liczbie urządzeń na każdy punkt dostępu, aktualizacja do najnowszej technologii Wi-Fi 6 poprawia przepustowość i opóźnienia w porównaniu z Wi-Fi 5.
 3. Zaawansowane funkcje roamingu. Standard 802.11k można bezpiecznie włączyć, niezależnie od ustawień. Korzystanie z wielu urządzeń radiowych w tym samym punkcie dostępu powodowało nadmierny wymuszony roaming 802.11V, co rodzi pytanie, czy używanie dwóch urządzeń radiowych na tym samym paśmie jest pożądane. Obecnie zalecane jest korzystanie z trzeciego urządzenia radiowego w trybie „tylko monitorowanie” do czasu, aż będzie dostępne Wi-Fi 6E z częstotliwością 6 GHz.
 4. Zakłócenia współkanałowe. Zaobserwowaliśmy wpływ zakłóceń współkanałowych, gdy lista niepokrywających się kanałów obejmowała około sześciu kanałów. Mniejsza liczba kanałów miała wpływ na wydajność dla naszych klientów końcowych. Doszliśmy do wniosku, że idealne środowisko powinno zawierać co najmniej sześć nienakładających się kanałów dla gęstych sieci WLAN w przedsiębiorstwie. Przepustowość znacznie wzrośnie dzięki Wi-Fi 6E i zastosowaniu łączenia kanałów, które jest obecnie ograniczone do 40 MHz.

Mamy nadzieję, że przekazanie naszych spostrzeżeń na temat zalet Wi-Fi 6 pomoże branży IT w pomyślnym wdrożeniu Wi-Fi 6.