SI Intel® dla młodzieży: mobilizowanie młodych uczniów do zdobywania umiejętności dotyczących SI, które można wykorzystać w przyszłości

Dostarczanie zasobów do zdobywania umiejętności dotyczących SI szkołom i uczelniom

Kluczowe informacje

  • Gotowość na wdrożenie SI staje się coraz ważniejsza dla przyszłych pracowników.

  • Niedawno, w ramach celów na 2030 rok, firma Intel zobowiązała się do wzmocnienia umiejętności dotyczących SI u ponad 30 milionów osób w 30 krajach.

  • Aby wspierać nauczanie tych kluczowych umiejętności cyfrowych opracowano nowe zasoby do kształcenia i zdobywania umiejętności dotyczących SI skierowane do uczniów w wieku szkolnym oraz do studentów.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Sztuczna inteligencja (SI) szybko staje się istotną technologią i wkrótce będzie miała wpływ na wiele dziedzin życia. Zrozumienie podstawowych technologii i problemów społecznych wokół SI będzie istotną częścią zestawu umiejętności cyfrowych w przyszłości, w której wiele aspektów rzeczywistości będzie opartych na danych. W wyniku tego skupienie się na gotowości na wdrożenie SI staje się coraz bardziej istotne w sektorze edukacji.

„Opierając się na bogatej historii firmy Intel, związanej ze środowiskiem edukacyjnym, opracowaliśmy zasoby do nauczania i zdobywania umiejętności dotyczących SI skierowane do uczniów oraz studentów”.

Znaczenie zdobywania umiejętności dotyczących sztucznej inteligencji zostało podkreślone w najnowszym sprawozdaniu dotyczącym odpowiedzialności korporacyjnej, w którym nie tylko dokonano zestawienia osiągnięć w stosunku do celów na 2020 rok, ale także określono cele na rok 2030. Strategią jest stworzenie bardziej odpowiedzialnej, globalnej i zrównoważonej przyszłości opartej na technologii oraz zbiorowym działaniu. 

W sprawozdaniu podkreślono także gotowość cyfrową, a jednym z celów firmy Intel na 2030 rok jest umożliwienie ponad 30 milionom osób przeszkolenia w zakresie sztucznej inteligencji. Podczas gdy na uniwersytetach nauczanie umiejętności związanych z SI jest coraz częściej uznawane jest za priorytetowe, powinno ono być także powszechnie dostępne dla młodszych uczniów. W programie Intel® AI For Youth („Sztuczna inteligencja Intel® dla młodzieży”), stworzonym w celu rozwiązania tego problemu, znajduje się już program nauczania umiejętności dotyczących SI oraz zasoby dla ponad 100 000 uczniów szkół średnich i zawodowych w 10 krajach. Kolejnym krokiem jest wdrożenie kompleksowego programu, który zapewni nauczycielom dostęp do szerokiej gamy treści opartych na umiejętnościach dotyczących sztucznej inteligencji. Wielka Brytania jest jednym z krajów, w których już trwają prace.

„Opierając się na bogatej historii firmy Intel, związanej ze środowiskiem edukacyjnym, opracowaliśmy zasoby do nauczania i zdobywania umiejętności dotyczących SI skierowane do uczniów oraz studentów” — powiedział Stuart Walker, dyrektor firmy Intel ds. edukacji w Wielkiej Brytanii. „W ciągu ostatniego roku pilotowaliśmy te zasoby w trzech krajach i obecnie staramy się je ostrożnie udostępniać większej liczbie nauczycieli.

Wstępnie planujemy zaoferować te zasoby stosunkowo małej grupie pierwszych innowatorów w świecie brytyjskiej edukacji, abyśmy mogli uzyskać cenne informacje zwrotne przed udoskonaleniem ich dla szerszej publiczności”.

Jedną z pierwszych instytucji wdrażających ten program jest szkoła dla chłopców Haberdashers’ Aske’s Boys’ School. Zaczął go też stosować Ian Philips, asystent dyrektora ISC Digital Strategy Group, dyrektor ds. informatyki i technologii teleinformacyjnych, który skomentował: „Z przyjemnością współpracujemy z zespołem firmy Intel, aby pomóc w opracowaniu programu nauczania SI dla młodzieży, który będzie odpowiedni dla Wielkiej Brytanii. Jest to najbardziej aktualna holistyczna inicjatywa, ponieważ młodzi ludzie muszą pilnie rozwinąć zarówno umiejętności dotyczące SI, jak i zrozumieć implikacje zastosowania SI, aby branże przyszłości mogły naprawdę uczynić świat lepszym miejscem”.

Kompleksowa platforma edukacyjna będzie zawierała szereg treści stworzonych, aby pomóc młodym uczniom zdobyć umiejętności i wykształcić sposób myślenia, którego potrzebują, aby być gotowi na technologie SI. Czteroetapowa podróż edukacyjna obejmie wstępną fazę „Inspiracja”, której celem jest przedstawienie niektórych kluczowych koncepcji związanych ze sztuczną inteligencją. W fazie „Przyswajanie” nastąpi bardziej praktyczne przyjrzenie się kluczowym umiejętnościom, takim jak kodowanie oraz postępowanie z danymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów społecznych poprzez podkreślenie takich kwestii, jak integracja, uprzedzenie oraz prywatność.

Etap „Doświadczenie” pozwoli uczniom zgłębić umiejętności dotyczące SI i sposoby ich zastosowania poprzez praktyczne warsztaty techniczne. W ostatnim etapie „Zachęcanie do działania” uczniowie będą tworzyć projekty mające wpływ na społeczeństwo, aby zademonstrować to, czego się nauczyli. W trakcie przygotowywania młodszych uczniów do gotowości wdrożenia SI platforma edukacyjna zapewni im także nieocenioną pomoc w doskonaleniu umiejętności pracy w zespole oraz komunikacyjnych.

W zależności od informacji zwrotnej od początkowej grupy uczniów i nauczycieli firma Intel zbada, w jaki sposób można wprowadzić treść, aby dostosować ją do istniejących programów nauczania lub nawet wprowadzić niewielkie jej fragmenty. Nauczyciele muszą poradzić sobie z ograniczonym budżetem i zasobami, a przy tym sprostać obecnym wyzwaniom wywołanym przez pandemię COVID-19. Najprawdopodobniej będą planować rok akademicki w nieco inny sposób. Mamy nadzieję, że ta nowa inicjatywa edukacyjna będzie użyteczną opcją dla dydaktyków, którzy chcą wprowadzić swoich uczniów w świat sztucznej inteligencji i pomóc im przygotować się do przyszłej pracy.

*Pozostałe nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.