Wytyczne firmy Intel dotyczące mediów społecznościowych

Media społecznościowe zmieniają sposób naszej pracy i stwarzają nowe możliwości kontaktowania się z klientami, współpracownikami i ze światem. Wierzymy, że tego rodzaju wzajemna interakcja może pomóc w budowaniu trwalszych i skuteczniejszych relacji biznesowych. Jest to również sposób na uczestniczenie w globalnych dyskusjach związanych z pracą, którą wykonujemy w firmie Intel, i z kwestiami, na których nam zależy.

To są oficjalne wytyczne firmy Intel w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Jeżeli jesteś pracownikiem lub kontrahentem firmy Intel, który tworzy lub pisze na blogach, stronach wiki, sieciach społecznościowych, w przestrzeni wirtualnej oraz na wszelkich innych rodzajach mediów społecznościowych, te wytyczne są dla Ciebie. Wraz z pojawianiem się nowych narzędzi społecznościowych wytyczne te będą się zmieniać, dlatego regularnie je sprawdzaj, aby być na bieżąco. Jeżeli kiedykolwiek będziesz mieć wątpliwości co do treści, które publikujesz online lub na kanałach społecznościowych, napisz na adres social.media@intel.com.

3 zasady Twoich wystąpień w mediach

1. Ujawnij się

Twoja uczciwość lub jej brak zostaną szybko zauważone w środowisku mediów społecznościowych. Reprezentuj firmę Intel w sposób etyczny i uczciwy. 

  • Działaj jawnie: Jeżeli popierasz lub polecasz produkty/technologie Intel, musisz ujawnić, że pracujesz dla firmy Intel. Jeśli nie masz identyfikatora „Intel”, używaj w publikacjach hashtagu „#IAMINTEL”. Oświadczenie umieszczone w notce biograficznej lub na profilu jest niewystarczającym zabiegiem według amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC).
  • Walcz o swoje: Jeśli masz swoje zdanie w dyskusji przedstaw je i poprzyj mocnymi argumentami.
  • Wypowiadaj się o tym, na czym się znasz: Nie wykraczaj poza dziedziny, w których się specjalizujesz; przekazuj tylko te dane, których jesteś pewien. Jeśli zamieszczasz publikację na stronie nienależącej do firmy Intel, używaj zastrzeżeń, np.: „Publikacje na tej stronie internetowej są moje i nie muszą prezentować stanowiska, strategii ani opinii firmy Intel.” 
  • Uaktualniaj swoje dane: Jeśli opuszczasz firmę Intel, pamiętaj, aby na portalach społecznościowych umieścić aktualne informacje dotyczące zatrudnienia.

2. Twoja odpowiedzialność

Pamiętaj, aby jawność Twoich działań nie naruszała prywatności, poufności i wytycznych firmy Intel w zakresie przepisów o zewnętrznych mowach komercyjnych – lub Twojej prywatności. Pamiętaj, że Twoja obecność w Internecie jest widoczna – informacje w Internecie są ogólnodostępne i łatwe do wyszukania. Ponosisz odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

  • Nie ujawniaj tajemnic: Nigdy nie ujawniaj informacji niejawnych lub poufnych firmy Intel. Publikując swój zakres obowiązków na platformie LinkedIn, nie ujawniaj poufnych informacji produktowych. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z działem Intel PR lub Global Communications Group. Tematy, których nie należy poruszać to spory sądowe, niepublikowane dane finansowe i informacje o produkcie. Przestrzegaj przepisów dotyczących marek, znaków towarowych, praw autorskich, dozwolonego użytku, tajemnicy handlowej. Jeśli nie masz pewności, wstrzymaj się z ujawnieniem. 
  • Nie uderzaj konkurencji (lub firmy Intel) poniżej pasa: Graj uczciwie. Wszystkie wypowiedzi muszą być prawdziwe i nie mogą wprowadzać w błąd, a wszelkie twierdzenia muszą być uzasadnione i zatwierdzone*.
  • Nie przesadzaj z dzieleniem się: Bądź ostrożny – tego, czym się „podzielisz”, zwykle nie można cofnąć. Ponadto nie przesadzaj w ostrości języka publikowanych treści i pamiętaj, kim jest odbiorca, do którego się zwracasz.

3. Kieruj się rozsądkiem

W sieciach społecznościowych zacierają się granice między tym, co publiczne, a tym, co prywatne, między tym, co osobiste, a tym, co służbowe, a postrzeganie kształtuje rzeczywistość. Przez samo określenie się jako pracownika firmy Intel wpływasz na to, jak Twój profesjonalizm i firma Intel są postrzegane. Chcemy być z Ciebie dumni.

  • Wnieś wartość: Po świecie krążą miliony słów – służą pomocą i prowokują do myślenia. Pamiętaj, że to prawdziwa rozmowa. Twórz społeczność przez zamieszczanie treści, które zapraszają do odpowiedzi – a następnie uczestnicz w rozmowie. Możesz poszerzyć ramy dyskusji, cytując inne osoby, które wypowiadają się na ten sam temat i udostępniają Twoje treści innym.
  • *Nie twórz własnych oświadczeń: Mamy obowiązek stosować oświadczenia narzucone przez komisję FTC we wszystkich komunikatach, jeżeli porównujemy procesory. Dlatego w publikacjach na platformach społecznościowych unikaj twierdzeń, że nasze produkty są inteligentniejsze / szybsze / bardziej wydajne. To zadanie pozostaw ekspertom.
  • W razie wpadki. Jeśli popełnisz błąd, przyznaj się do tego. Sprawy stawiaj jasno, a korekty wprowadzaj szybko. Jeśli publikujesz na blogu, możesz zmodyfikować wcześniejszy wpis – ale nie pozostawiaj wątpliwości, że taka modyfikacja miała miejsce.

Ponadto jeżeli zobaczysz, że w mediach społecznościowych publikowane są treści związane z firmą Intel, które nie powinny mieć miejsca, niezwłocznie napisz na adres social.media@intel.com.

Partnerzy kontraktowi i poparcie

Jak napisano w wytycznych firmy Intel dotyczących mediów społecznościowych, wspieramy przejrzystość i dokładamy wszelkich starań, aby w sposób wyraźny ujawniać powiązania i poparcie. Wszyscy specjaliści ds. mediów społecznościowych angażowani, obsadzani lub w inny sposób wynagradzani przez firmę Intel muszą zapoznać się z Wytycznymi dla osób korzystających z mediów społecznościowych, sponsorowanych, obsadzanych lub premiowanych przez firmę Intel. W ramach tych wytycznych konieczne jest ujawnienie faktu obsadzenia lub wynagradzania przez firmę Intel. Twój blog będzie monitorowany pod względem zgodności z naszymi wytycznymi i prawdziwości opisów produktów i twierdzeń. W ramach tych wytycznych konieczne jest ujawnienie faktu obsadzenia lub wynagradzania przez firmę Intel. Możesz to zrobić, dodając hashtag #ad do swoich publikacji.

Wytyczne firmy Intel dla osób korzystających z mediów społecznościowych

Firma Intel popiera przejrzystość, dokładność, uczciwość i autentyczność. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi ludzie w mediach społecznościowych (blogach, serwisach Facebook, Twitter, forach i innych) w sposób wyraźny ujawniali powiązania i poparcie oraz aby twierdzenia dotyczące produktów Intel były prawdziwe i zasadne.

Niniejsze wytyczne dotyczą osób korzystających z mediów społecznościowych, które otrzymały od firmy Intel produkt na stałe lub tymczasowo, są wynagradzane przez firmę Intel lub są z nią związane w jakikolwiek inny sposób. W przypadku pytań lub problemów związanych z tymi wytycznymi skontaktuj się ze swoim sponsorem w firmie Intel.

Reguły postępowania dla osób korzystających z mediów społecznościowych, sponsorowanych, obsadzanych lub premiowanych przez firmę Intel

Działaj jawnie. Jawność dotyczy Twojej tożsamości i powiązania z firmą Intel. Staramy się, aby osoby korzystające z mediów społecznościowych (w blogach, mikroblogach, na forach i w innych mediach społecznościowych) jasno i wyraźnie określały swoje powiązania z firmą Intel, w tym te polegające na otrzymywaniu premii motywacyjnych i sponsoringu. Informacje takie powinny być podawane publicznie i dostępne dla wszystkich czytelników Twoich publikacji. Jeżeli publikujesz tweety lub inne publikacje pisemne na platformach takich jak Facebook, a także opisy zdjęć na platformach takich jak Instagram, rozpocznij swój post od hashtagów #Paid lub #Ad. Jeżeli publikujesz film na platformie takiej jak YouTube, użyj hashtagu #Intel Ad w materiale filmowym w górnym rogu ekranu, najlepiej na początku filmu, a także dodaj opis „Sponsored by Intel” nad linijką w opisie filmu. Jeżeli tworzysz podcast, na początku ujawnij swój związek z firmą Intel, np. w następujący sposób: „Ten odcinek jest sponsorowany przez firmę Intel”. Jeżeli tworzysz w języku innym niż angielski, upewnij się, że Twoje oświadczenie zawiera słowo „sponsorowany”.

Oświadczenia powinny być wyraźne i rzucać się w oczy. Osoby publikujące powinny tworzyć oświadczenia, które dotyczą ich powiązań, używając czcionki łatwej do odczytu i w kolorze wyróżniającym się od koloru tła. W przypadku filmów reklamowych oświadczenia powinny być wyświetlane na ekranie na tyle długo, aby użytkownicy zdążyli je przeczytać i zrozumieć. Oświadczenia audio należy odczytać w umiarkowanym tempie i używając zrozumiałych słów.

Pisz o swoich prawdziwych i autentycznych doświadczeniach. Omawiaj swoje własne doświadczenia z naszymi produktami i usługami; nie wypowiadaj się ogólnie o produktach, których nie znasz zbyt dobrze. Twoje wypowiedzi powinny być szczere i dokładne.

Pisz o tym, na czym się znasz. Zachęcamy do pisania w pierwszej osobie, a w odniesieniu do technologii Intel® do pozostawania w obszarze swojej specjalności.

Twoja odpowiedzialność. Pamiętaj, że odpowiadasz za swoje publikacje, a jeżeli nie zastosujesz się do tych wytycznych (np. nie ujawnisz swojego powiązania z firmą Intel), możesz narazić na szwank sponsoring lub wynagrodzenie ze strony firmy Intel. Zawsze przestrzegaj też regulaminów witryn innych firm, w których się wypowiadasz.

Wytyczne dotyczące moderacji osób korzystających z mediów społecznościowych, które są sponsorowane, obsadzane lub premiowane przez firmę Intel

Firma Intel monitoruje media społecznościowe związane z jej działalnością, w tym działania osób korzystających z mediów społecznościowych, które są przez nią sponsorowane, obsadzane lub premiowane. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach Intel® były przejrzyste, prawdziwe i dokładne.

Jeśli znajdziemy stwierdzenia niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd, skontaktujemy się z Tobą w sprawie korekty. Jeżeli jesteś osobą sponsorowaną, która publikuje w mediach społecznościowych, i okaże się, że systematycznie nie ujawniasz swoich powiązań z firmą Intel, tworzysz nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd twierdzenia o firmie Intel, jej produktach lub usługach, firma Intel może przerwać współpracę.