Znaki towarowe

Informacje o znakach towarowych

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny przeczytaj uważnie niniejsze warunki. Zapoznaj się także z wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych i marek.

3D XPoint, ACEX, Altera, APEX, AnyWAN, Arria, logo Arria, Avalon, Axxia, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, CONVERGATE, Cyclone, logo Cyclone, Docea, Enpirion, Flexpipe, Hyperflex, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel Euclid, Intel. liczy się to co w środku, logo Intel. liczy się to co w środku, Intel Falcon, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Nervana, Intel Optane, Intel RealSense, Intel Saffron, Intel Shooting Star, Intel SingleDriver, Intel Sirius, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, Mavinci, Mavinci Sirius, MAX, MCS, MIDU, Movidius, Myriad, Nios, OpenVINO, Logo OpenVINO, Pentium, Puma, Quark, Quartus, SICOFI, Simics, SMARTi, SoftSilicon, Sound Mark, StarPro, Stratix, logo Stratix, Stay With It, logo Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, logo Thunderbolt, Transcede, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU i XPOSYS są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej firm afiliowanych.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie ich przez firmę Intel Corporation odbywa się na podstawie licencji.

Firma Intel Corporation używa znaku Palm OS* Ready na licencji firmy Palm, Inc.

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. użytymi za zgodą Khronos.

Radeon i logo Radeon RX Vega są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.

 

Copyright © Intel Corporation 2018