Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Przemysł 4.0 łączy technologie cyfrowe i fizyczne w celu stworzenia elastycznych, wzajemnie połączonych operacji. Dzięki konwergencji systemów operacyjnych i informatycznych na współdzielonych, wysoce zoptymalizowanych przemysłowo platformach obliczeniowych firmy mogą analizować dane w całym łańcuchu dostaw i dostosowywać systemy operacyjne w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu obniżenia kosztów, ograniczenia marnotrawstwa, przewidywania problemów i wprowadzania innowacyjnych ofert.

Inteligentna produkcja integruje dane i informacje pochodzące z wielu aplikacji, procesów i produktów, które mogą być komponowane w celu tworzenia nowych rozwiązań. Umożliwia ona predykcyjną i adaptacyjną produkcję oraz procesy łańcucha dostaw, które pozwalają firmom skuteczniej realizować zamówienia na produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz szybciej reagować na wahania na rynkach dzięki prognozowaniu popytu.

Produkcja procesowa polega na łączeniu składników i surowców według receptury lub formuły. Podejście to jest często stosowane w branżach, które produkują towary masowe, takich jak żywność i napoje, rafinacja ropy naftowej, farmaceutyki i tworzywa sztuczne. Produkcja dyskretna koncentruje się na końcowym montażu jednostek gotowych do wprowadzenia na rynek, takich jak samochody i urządzenia.

Dzięki technologiom inteligentnej fabryki, takim jak konserwacja predykcyjna, zarówno produkcja procesowa, jak i produkcja dyskretna mogą stać się bardziej wydajne dzięki skróceniu czasu przestojów i usprawnieniu produkcji.

Zrównoważona produkcja to holistyczne podejście do produkcji, które obejmuje zastosowanie Przemysłu 4.0 i cyfrowych technologii produkcyjnych w celu zminimalizowania zanieczyszczeń, oszczędzania energii i zasobów naturalnych, ochrony bezpieczeństwa pracowników oraz sprawiedliwego wynagradzania wszystkich osób zaangażowanych w produkcję. Wymaga ona zbierania i analizowania danych w całym łańcuchu dostaw i procesie produkcyjnym, a także w gospodarce energią i odpadami.

Inteligentna krawędź to połączenie inteligentnej i skalowalnej wydajności obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji dla przemysłowych obciążeń operacyjnych. Umożliwia ona stosowanie rozwiązań takich jak fabryczne bliźniaki cyfrowe i systemy realizacji produkcji (MES). Ta fuzja jest możliwa dzięki konwergencji obciążeń i optymalizacji infrastruktur programowych dla brzegowych platform obliczeniowych.

Inteligentne platformy brzegowe oferują szereg korzyści, w tym redukcję kosztów, poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie produktywności i poprawę wydajności w czasie rzeczywistym. Inteligentny brzeg pozwala producentom na uruchamianie wielu obciążeń w standardowym sprzęcie, eliminując potrzebę przenoszenia dużych ilości danych z siedziby firmy do chmury. Umożliwia również kompleksowe zarządzanie jakością poprzez wykrywanie wad produktów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, optymalizację procesów i łańcucha dostaw oraz zwiększenie wykorzystania zasobów. Całkowicie nowe modele biznesowe mogą być również realizowane poprzez proste dodanie nowych obciążeń.

Producenci wykorzystują rozproszone systemy HPC do uruchamiania złożonych obciążeń takich jak symulacje zderzeń lub modelowanie dynamiki płynów. Wyjątkowa wydajność systemów HPC umożliwia szybkie wykonywanie wymaganych obliczeń w akceptowalnych ramach czasowych. Dzięki zastosowaniu architektury systemów obliczeniowych dużej skali na potrzeby tego rodzaju analiz, sztucznej inteligencji i symulacji HPC, producenci mogą zoptymalizować wyniki, dostosować projekty i systemy oraz zwiększyć wydajność.

Systemy HPC zapewniają moc obliczeniową wymaganą przez zaawansowane obciążenia robocze i zadania z zakresu CAE. Specjaliści i inżynierowie firmy mogą wykorzystać wydajność i elastyczność systemów HPC, aby zwiększyć zakres i złożoność działań, prowadzić bardziej precyzyjną analizę i skrócić czas osiągania korzyści w ramach projektów.

Informacje o produktach i wydajności

1Źródło: Dane z testów Intel ADLINK