Przemysł 4.0 i inteligentna produkcja

Działalność produkcyjna i przemysłowa ulega transformacji poprzez konwergencję systemów informatycznych (IT) i operacyjnych (OT) na współdzielonych, inteligentnych, zoptymalizowanych pod kątem przemysłu platformach obliczeniowych. Konsolidacja ta tworzy elastyczny, wzajemnie połączony system, który eliminuje silosy danych i zapewnia dostęp do głębszych spostrzeżeń napędzanych przez edge computing oraz większą elastyczność i kontrolę.

Dzięki większej inteligencji w urządzeniu brzegowym – zapewnionej przez obliczenia brzegowe, sztuczną inteligencję i konwergencję obciążeń – producenci mogą przechwytywać, przetwarzać i przechowywać więcej danych z urządzeń brzegowych. Dane te mogą być analizowane bliżej miejsca, w którym są gromadzone i wykorzystywane, a producenci mogą wprowadzać poprawki do systemów operacyjnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Inteligentne systemy brzegowe stanowią podstawę Przemysłu 4.0 i inteligentnej produkcji. Umożliwiają one analizę danych i informacji pochodzących z wielu czujników, aplikacji i procesów bliżej źródła, co pomaga ograniczyć przestoje, zoptymalizować działania, zautomatyzować procesy i opracować nowe rozwiązania. Infrastruktury definiowane programowo umożliwiają analitykę w czasie zbliżonym do rzeczywistego w całym łańcuchu dostaw, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność, produktywność i widoczność danych.

W obliczu postępującej integracji infrastruktury IT i procesu OT, systemy HPC na potrzeby produkcji umożliwiają producentom wdrażanie obciążeń modelowania i symulacji w rozproszonych systemach HPC — zarówno w chmurze, jak i lokalnie, ułatwiając proces projektowania produktu, identyfikowanie wyzwań produkcyjnych i poprawę wyników biznesowych.

Połączenie tych zmian wzorca postępowania sprawia, że działania produkcyjne stają się inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne.

Jako partner Przemysłu 4.0 firma Intel może pomóc w przyspieszeniu czasu osiągnięcia wartości w przypadku opartych na danych, interoperacyjnych rozwiązań Przemysłowego Internetu Przedmiotów (IIoT). Dzięki naszemu ekosystemowi innowatorów i ofercie elastycznych rozwiązań możemy pomóc w opracowaniu i zintegrowaniu inteligentnych rozwiązań brzegowych oraz HPC, które pozwolą obniżyć koszty, zwiększyć zyski i wyprzedzić konkurencję.

Nasza oferta sprzętowa obejmuje szereg niezbędnych rozwiązań dla fabryk, a technologia na potrzeby IoT obejmuje zakres brzegu, sieci, centrum danych i chmury, aby zapewnić elastyczne, inteligentne infrastruktury IoT. Od komputerów małej mocy, które mogą wprowadzić sztuczną inteligencję (AI) w nowe miejsca, po serwery brzegowe zdolne do zadań analitycznych, takich jak prognozowanie popytu, Intel może pomóc we wdrożeniu rozwiązań inteligentnych fabryk zdolnych do osiągnięcia nowych poziomów produktywności, ujawniając nowe możliwości maksymalizacji przychodów.

Wprowadzenie Przemysłu 4.0

Czym jest Przemysł 4.0 i jak napędza go Intelligent Edge?

Czwarta rewolucja przemysłowa – lub Przemysł 4.0 – łączy to, co cyfrowe i fizyczne, poprzez dane. Poprzez usprawnienie przechwytywania i analizy danych na brzegu oraz udostępnienie nowych możliwości w zakresie analizy za pośrednictwem zastosowań HPC, Przemysł 4.0 wyznacza drogę rozwoju sektora produkcyjnego.

Na przykład możliwości autonomicznej inteligentnej produkcji (takie jak konserwacja predykcyjna w celu ograniczenia przestojów oraz inteligentne śledzenie zasobów w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw), a także potężniejsza, dogłębna i dokładna analityka na potrzeby aplikacji (np. obliczeniowej dynamiki płynów) sprawiają, że Przemysł 4.0 jest najlepszym sposobem udostępnienia nowych możliwości i korzyści biznesowych producentom.

Dzięki większej mocy obliczeniowej na brzegu sieci, firmy mogą połączyć niepołączone elementy, konwergować i wirtualizować kluczowe obciążenia oraz stworzyć podstawy do integracji najnowszych zastosowań IoT w produkcji.

Aby wprowadzić inteligencję do większej liczby maszyn i urządzeń, Przemysł 4.0 jest możliwy dzięki otwartym architekturom, rozwiązaniom opartym na standardach, technologii brzegowej, sieciowej i chmurowej oraz innym postępom. Technologie te pozwalają firmom na przeniesienie zalet IT do OT.

Tworzenie elastycznych, łatwych do aktualizacji infrastruktur definiowanych programowo do zarządzania i optymalizacji sterowania maszynami w produkcji dyskretnej i procesowej jest obecnie prostsze niż kiedykolwiek. Wraz z nadejściem 5G i niższych barier we wdrażaniu AI, fabryki każdej wielkości i na każdym poziomie cyfryzacji mogą skorzystać z tego, co ma do zaoferowania Przemysł 4.0.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Przemysł 4.0 łączy technologie cyfrowe i fizyczne w celu stworzenia elastycznych, wzajemnie połączonych operacji. Dzięki konwergencji systemów operacyjnych i informatycznych na współdzielonych, wysoce zoptymalizowanych przemysłowo platformach obliczeniowych firmy mogą analizować dane w całym łańcuchu dostaw i dostosowywać systemy operacyjne w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu obniżenia kosztów, ograniczenia marnotrawstwa, przewidywania problemów i wprowadzania innowacyjnych ofert.

Inteligentna produkcja integruje dane i informacje pochodzące z wielu aplikacji, procesów i produktów, które mogą być komponowane w celu tworzenia nowych rozwiązań. Umożliwia ona predykcyjną i adaptacyjną produkcję oraz procesy łańcucha dostaw, które pozwalają firmom skuteczniej realizować zamówienia na produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz szybciej reagować na wahania na rynkach dzięki prognozowaniu popytu.

Produkcja procesowa polega na łączeniu składników i surowców według receptury lub formuły. Podejście to jest często stosowane w branżach, które produkują towary masowe, takich jak żywność i napoje, rafinacja ropy naftowej, farmaceutyki i tworzywa sztuczne. Produkcja dyskretna koncentruje się na końcowym montażu jednostek gotowych do wprowadzenia na rynek, takich jak samochody i urządzenia.

Dzięki technologiom inteligentnej fabryki, takim jak konserwacja predykcyjna, zarówno produkcja procesowa, jak i produkcja dyskretna mogą stać się bardziej wydajne dzięki skróceniu czasu przestojów i usprawnieniu produkcji.

Zrównoważona produkcja to holistyczne podejście do produkcji, które obejmuje zastosowanie Przemysłu 4.0 i cyfrowych technologii produkcyjnych w celu zminimalizowania zanieczyszczeń, oszczędzania energii i zasobów naturalnych, ochrony bezpieczeństwa pracowników oraz sprawiedliwego wynagradzania wszystkich osób zaangażowanych w produkcję. Wymaga ona zbierania i analizowania danych w całym łańcuchu dostaw i procesie produkcyjnym, a także w gospodarce energią i odpadami.

Inteligentna krawędź to połączenie inteligentnej i skalowalnej wydajności obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji dla przemysłowych obciążeń operacyjnych. Umożliwia ona stosowanie rozwiązań takich jak fabryczne bliźniaki cyfrowe i systemy realizacji produkcji (MES). Ta fuzja jest możliwa dzięki konwergencji obciążeń i optymalizacji infrastruktur programowych dla brzegowych platform obliczeniowych.

Inteligentne platformy brzegowe oferują szereg korzyści, w tym redukcję kosztów, poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie produktywności i poprawę wydajności w czasie rzeczywistym. Inteligentny brzeg pozwala producentom na uruchamianie wielu obciążeń w standardowym sprzęcie, eliminując potrzebę przenoszenia dużych ilości danych z siedziby firmy do chmury. Umożliwia również kompleksowe zarządzanie jakością poprzez wykrywanie wad produktów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, optymalizację procesów i łańcucha dostaw oraz zwiększenie wykorzystania zasobów. Całkowicie nowe modele biznesowe mogą być również realizowane poprzez proste dodanie nowych obciążeń.

Producenci wykorzystują rozproszone systemy HPC do uruchamiania złożonych obciążeń takich jak symulacje zderzeń lub modelowanie dynamiki płynów. Wyjątkowa wydajność systemów HPC umożliwia szybkie wykonywanie wymaganych obliczeń w akceptowalnych ramach czasowych. Dzięki zastosowaniu architektury systemów obliczeniowych dużej skali na potrzeby tego rodzaju analiz, sztucznej inteligencji i symulacji HPC, producenci mogą zoptymalizować wyniki, dostosować projekty i systemy oraz zwiększyć wydajność.

Systemy HPC zapewniają moc obliczeniową wymaganą przez zaawansowane obciążenia robocze i zadania z zakresu CAE. Specjaliści i inżynierowie firmy mogą wykorzystać wydajność i elastyczność systemów HPC, aby zwiększyć zakres i złożoność działań, prowadzić bardziej precyzyjną analizę i skrócić czas osiągania korzyści w ramach projektów.

Informacje o produktach i wydajności

1Źródło: Dane z testów Intel ADLINK