W Stanach Zjednoczonych firma Intel oferuje klientom darmowy program pocztowego recyklingu produktów Intel® NUC i Intel® Compute Stick za pośrednictwem organizacji Reverse Logistics Group Americas (RLGA). Aby wziąć w nim udział, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej RLGA. Szczegółowe informacje dla mieszkańców wybranych stanów podano poniżej.

Po wysłaniu urządzenia do recyklingu nie jest ono bezpieczne. Przed recyklingiem urządzenia należy przywrócić jego ustawienia fabryczne i usunąć z niego swoje dane. Instrukcje dla większości urządzeń są dostępne w Internecie. Więcej informacji może udzielić lokalny zakład recyklingu.

Prześlij urządzenie do recyklingu

Aby uzyskać darmową etykietę nadawczą, kliknij poniższe łącze i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po otrzymaniu etykiety nadawczej zapakuj objęte programem urządzenie elektroniczne, naklej etykietę i wyślij urządzenie do odpowiedzialnego recyklingu. 

Poproś o etykietę nadawczą z RLGA ›

Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Illinois

Informacje na temat różnych metod recyklingu dostępnych dla mieszkańców Illinois znajdują się na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska Stanu Illinois (EPA) poświęconej recyklingowi odpadów elektronicznych. Należy również zapoznać się z tymi informacjami agencji EPA.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Maryland

Na żądanie mieszkańcy Maryland mogą otrzymać darmowe opakowanie. 

Poproś o etykietę nadawczą z RLGA ›

Przed oddaniem urządzenia elektronicznego do recyklingu zalecamy zabezpieczenie danych prywatnych przez przywrócenie na urządzeniu ustawień fabrycznych i usunięcie z niego danych. W przypadku większości urządzeń instrukcje dotyczące przywracania danych fabrycznych można znaleźć w Internecie. Więcej informacji może udzielić lokalny zakład recyklingu.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Nowy Jork

W stanie Nowy Jork firma Intel jest członkiem programu RLGA Collective Electronic Waste Acceptance Program, który został zarejestrowany w Stanowym Wydziale Ochrony Środowiska i jest zgodny z ustawą o recyklingu i ponownym wykorzystaniu sprzętu elektronicznego stanu Nowy Jork. Dla użytkowników objętego programem sprzętu elektronicznego przewidziano w tym programie dogodne metody zwrotu zużytych produktów celem poddania ich ekologicznemu recyklingowi.

Dowiedz się więcej o programie RLGA Collective Electronic Waste Acceptance Program ›

Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Pensylwania

W stanie Pensylwania firma Intel jest członkiem programu RLGA Group Plan, który został zarejestrowany w Stanowym Wydziale Ochrony Środowiska i jest zgodny z ustawą o recyklingu wybranych urządzeń stanu Pensylwania. Dla użytkowników objętych programem urządzeń przewidziano w tym programie dogodne metody zwrotu zużytych produktów celem poddania ich ekologicznemu recyklingowi.

Dowiedz się więcej o programie RLGA Group Plan ›