Połączenia, przejęcia i chmura

Połączenia i przejęcia mogą połączyć marki, linie produktów i funkcje, aby albo zwiększyć wyniki biznesowe, albo doprowadzić do zakłóceń i zakłóceń. Zazwyczaj wynika to z tego, jak dobrze komponenty są ze sobą zintegrowane. To samo można powiedzieć o połączeniu wielu infrastruktur IT podczas ich łączenia. Ten odcinek chmury tv omówi sposoby wykorzystania chmury, aby zapewnić sukces w rozwiązywaniu tego problemu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.