Ochrona danych na potrzeby migracji w chmurze

Jeden z najważniejszych aspektów związanych z udaną migracją do publicznej chmury ma miejsce zanim jedno obciążenie rozpocznie swoją drogę. Ten odcinek serialu "Chmura TV" opisuje, dlaczego kluczowe jest poświęcenie niezbędnej ilości czasu na dostarczenie danych, które zostaną przenoszone z lokalnego serwera do jednego w chmurze.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.