Pomoc dotycząca logowania

Należy podać imię i nazwisko, kraj/region zamieszkania oraz prawidłowy służbowy adres e-mail. W późniejszym okresie procesu należy podać informacje o swojej firmie w celu określenia statusu uczestnika.

Najpierw należy utworzyć konto i zweryfikować służbowy adres e-mail. Po aktywacji konta za pomocą wiadomości e-mail weryfikacyjnej można utworzyć logowanie i podać informacje o swojej firmie w celu ustalenia uczestnictwa w Intel® Partner Alliance.

Jeśli okno rejestracji zostanie zamknięte przed ukończeniem pierwszego etapu i przejściem do procesu weryfikacji, postęp zostanie utracony. Aby ponownie rozpocząć, odśwież stronę. Okno można zamknąć po otrzymaniu aktywacyjnego adresu e-mail.

Jeśli wiadomość e-mail z linkiem aktywujący została wyświetlona lub logowanie zostało już utworzone, możesz skorzystać z linku podanego w wiadomości e-mail, aby kontynuować proces rejestracji lub przejść do strony logowania.

Jeśli wiadomość e-mail z linkiem aktywujący konto została wyświetlona, ale żaden link podany w wiadomości nie działa, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta poniżej.

Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła, należy sprawdzić folder spamu lub skorzystać z linku podanego w wierszu poleceń "Zweryfikuj adres e-mail", aby ponownie wysłać wiadomość.

Jako nazwy użytkownika należy użyć podanego wcześniej służbowego adresu e-mail.

Należy podać nazwę firmy, stronę internetową firmy, szacunkową liczbę pracowników organizacji, swój zawód i rodzaj działalności firmy.

Jeśli nie możesz znaleźć swojej firmy na liście, na stronie "Potwierdź firmę" można utworzyć nowe konto firmowe.

Jeśli wiadomość e-mail z linkiem aktywujący konto została wyświetlona, ale żaden link podany w wiadomości nie działa, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta poniżej.

Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła, należy sprawdzić folder spamu lub skorzystać z linku podanego w wierszu poleceń "Zweryfikuj adres e-mail", aby ponownie wysłać wiadomość.

Jako nazwy użytkownika należy użyć podanego wcześniej służbowego adresu e-mail.

Należy podać nazwę firmy, stronę internetową firmy, szacunkową liczbę pracowników organizacji, swój zawód i rodzaj działalności firmy.

Jeśli nie możesz znaleźć swojej firmy na liście, na stronie "Potwierdź firmę" można utworzyć nowe konto firmowe.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.