Przewodnik użytkownika programu Intel® Partner Alliance

Ten przewodnik opisuje program, wartość programu, strukturę, role w programie i ich zalety oraz sposób rejestracji i korzystania z portalu partnerskiego.