Seria szkoleń na temat podstaw chmury jest łatwo przyswajalna i dobrze przekłada się na rozmowy z klientami bez używania zbyt technicznego języka.

Po ukończeniu szkolenia na temat podstaw chmury. Czuję się pewniej podczas prowadzenia rozmów z dostawcami usług w chmurze, innymi partnerami ekosystemu i klientami.

Dysponując głębszą wiedzą na temat chmury, jestem w stanie lepiej obsługiwać moich klientów w ramach serwera brzegowego i inteligentnych wdrożeń brzegowych.

Wykorzystując kompetencje dotyczące chmury, mogę wpływać na proces decyzyjny moich klientów.

Odznaka Pro pomaga mi w budowaniu profesjonalnych relacji ze współpracownikami i klientami.

Spostrzeżenia technologiczne były pouczające i wartościowe.