Informacje o uczestnictwie

Wszystko, co oferuje Ci program Intel® Partner Alliance

Uczestnictwo w zupełnie nowym programie Intel® Partner Alliance oferuje więcej możliwości rozwoju Twojej firmy niż kiedykolwiek wcześniej. Poznaj korzyści i wymagania związane z programem, a także role uczestników.

Korzyści z uczestnictwa
Firma Intel oferuje stopniowane poziomy korzyści w oparciu o Twoje uczestnictwo – im częściej korzystasz z portalu Intel® Partner Alliance, tym szybciej wspinasz się po szczeblach.
  Member Gold Titanium
  Dostawca rozwiązań
Pomoc techniczna      

Obsługa klienta – SLA

48 godz.

24 godz.

4 godz.

Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance
Wymiana w ramach rozszerzonej gwarancji   10 jednostek 25 jednostek
Obsługa konta    
Punkty      
Otrzymywanie i wymiana punktów (dla spełniających kryteria produktów dla klientów i centrów danych)
Otrzymywanie wyższej liczby punktów i konkretne oferty (dla spełniających kryteria produktów dla klientów i centrów danych)    
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®
Obecność w katalogu partnerów
Dopasowywanie przez AI
Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert  
Przekierowywanie potencjalnych klientów  
Udostępnianie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie    
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji  
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect  
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)  
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
Uprawniony do uzyskania funduszy na rozwój marketingu (podlega zatwierdzeniu)    
  OEM
Pomoc techniczna      
Obsługa klienta – SLA 48 godz. 24 godz. 4 godz.
Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance
Wymiana w ramach rozszerzonej gwarancji   10 jednostek 25 jednostek
Obsługa konta    
Punkty      
Otrzymywanie i wymiana punktów (dla spełniających kryteria produktów dla klientów i centrów danych)
Otrzymywanie wyższej liczby punktów i konkretne oferty (dla spełniających kryteria produktów dla klientów i centrów danych)    
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®
Obecność w katalogu partnerów

Dopasowywanie przez AI

Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert  
Przekierowywanie potencjalnych klientów

 

Udostępnianie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie     
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji  
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect  
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)  
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
  Producent
Pomoc techniczna      
Obsługa klienta – SLA 48 godz. 24 godz. 4 godz.
Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance
Wymiana w ramach rozszerzonej gwarancji   10 jednostek 25 jednostek
Obsługa konta    
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®
Obecność w katalogu partnerów
Dopasowywanie przez AI
Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert  
Przekierowywanie potencjalnych klientów  
Udostępnianie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie    
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji  
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect  
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)  
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
Narzędzia partnerskie      
Dostęp do oprogramowania i narzędzi dla programistów oraz priorytetowej pomocy technicznej dla partnerów FPGA  
  Integrator usług
Pomoc techniczna       
Obsługa klienta – SLA 48 godz. 24 godz. 4 godz.
Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance
Obsługa konta    
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®
Obecność w katalogu partnerów
Dopasowywanie przez AI
Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert  
Przekierowywanie potencjalnych klientów  
Udostępnianie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie    
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji  
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect  
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)  
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
Uprawniony do uzyskania funduszy na rozwój marketingu (podlega zatwierdzeniu)    
Narzędzia partnerskie      
Dostęp do oprogramowania i narzędzi dla programistów oraz priorytetowej pomocy technicznej dla partnerów FPGA  
  Niezależny dostawca oprogramowania (ISV)
Pomoc techniczna       
Obsługa klienta – SLA 48 godz. 24 godz. 4 godz.
Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance
Obsługa konta    
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®
Obecność w katalogu partnerów
Dopasowywanie przez AI
Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert  
Przekierowywanie potencjalnych klientów  
Udostępnianie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie    
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji  
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect  
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)  
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
Uprawniony do uzyskania funduszy na rozwój marketingu (podlega zatwierdzeniu)    
Narzędzia partnerskie      
Dostęp do oprogramowania i narzędzi dla programistów oraz priorytetowej pomocy technicznej dla partnerów FPGA  
  Usługi projektowe FPGA
Pomoc techniczna       
Obsługa klienta – SLA 48 godz. 24 godz. 4 godz.
Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance
Obsługa konta    
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®
Obecność w katalogu partnerów
Dopasowywanie przez AI
Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert  
Przekierowywanie potencjalnych klientów  
Udostępnianie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie    
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji  
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect  
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)  
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
Narzędzia partnerskie      
Dostęp do oprogramowania i narzędzi dla programistów oraz priorytetowej pomocy technicznej dla partnerów FPGA  
  Dostawca usług w chmurze (jedynie dla poziomu Gold i Titanium) 
Pomoc techniczna       
Obsługa klienta – SLA   48 godz. 4 godz.
Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance  
Obsługa konta    
Punkty      
Otrzymywanie i wymiana punktów
(dla spełniających kryteria produktów dla klientów i centrów danych)
 
Otrzymywanie wyższej liczby punktów i konkretne oferty
(dla spełniających kryteria produktów dla klientów i centrów danych)
 
   
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®  
Obecność w katalogu partnerów  
Dopasowywanie przez AI  
Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert    
Przekierowywanie i udostępnianie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie    
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University  
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji    
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect    
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Ekskluzywne imprezy i spotkania    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®  
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)    
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
Narzędzia partnerskie      
Środowisko testowe zaawansowanej technologii    
  Dystrybutorzy (jedynie dla poziomu Member)
Pomoc techniczna       
Obsługa klienta – SLA 4 godz.    
Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance    
Wymiana w ramach rozszerzonej gwarancji 25 jednostek    
Obsługa konta    
Kontakty i potencjalni klienci      
Podstawowy dostęp do Rynku rozwiązań Intel®    
Obecność w katalogu partnerów    
Dopasowywanie przez AI    
Tworzenie witryny sklepowej i publikowanie ofert    
Przekierowywanie potencjalnych klientów    
Promocja witryny sklepowej i udoskonalone dopasowywanie      
Szkolenia i imprezy      
Dostęp do Intel® Partner University    
Zdobywanie i wyświetlanie odznak kompetencji    
Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect    
Działania przed wprowadzeniem na rynek i szkolenie bezpośrednie    
Filmy instruktażowe dotyczące sposobów sprzedaży    
Sprzedaż i marketing      
Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®    
Zestaw uczestnika do wyświetlania (odznaka)      
Dostęp do treści NDA (ujawnianie informacji o firmie i technologii)    
Uprawniony do uzyskania funduszy na rozwój marketingu    
Narzędzia partnerskie      
Wycena w Internecie    
Konfigurator serwera    
Sieciowe zarządzanie zamówieniami    
Baza wersji demonstracyjnych    

Wymagania

Spełniaj stopniowo wzrastające kryteria kwalifikacyjne, by otrzymywać coraz większe korzyści po osiągnięciu poziomu Member, Gold oraz Titanium w programie Intel® Partner Alliance.
  Member Gold Titanium
  Dostawca rozwiązań / rynek rozwinięty
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego

Model biznesowy / weryfikacja roli

Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu

Przychody   100 tys. dolarów lub zatwierdzone rozwiązanie Intel® IoT Market Ready Solution lub zestaw Intel® IoT RFP-Ready Kit; brak wymogu dotyczącego przychodów dla partnerów FPGA (patrz uwaga poniżej) 15 mln dolarów
Szkolenia   50 punktów 200 punktów zebranych przez co najmniej trzy osoby, które ukończyły przynajmniej jeden kurs (lub wykazują równoważność kompetencji)
Rynek rozwiązań Intel®     Opublikowanie co najmniej jednego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel®
Jeśli jesteś partnerem FPGA   Spełnij kryteria poprzez opublikowanie jednego nowego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel® oraz zebranie 50 punktów szkoleniowych Spełnij kryteria poprzez opublikowanie dwóch rozwiązań na Rynku rozwiązań Intel®, uzyskanie przychodów w wysokości 1 mln dolarów za układy FPGA, zebranie 100 punktów przez co najmniej dwie osoby, które uzyskały przynajmniej jedną kompetencję w zakresie układów FPGA (lub wykazują równoważność kompetencji)
Jeśli jesteś zatwierdzonym specjalistą firmy Intel     Zatwierdzony specjalista firmy Intel również spełnia kryteria poziomu Titanium
  Dostawca rozwiązań / rynek wschodzący
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Przychody   50 tys. dolarów lub zatwierdzone rozwiązanie Intel® IoT Market Ready Solution lub zestaw Intel® IoT RFP-Ready Kit Przychody: 5 mln dolarów
Szkolenia   50 punktów 200 punktów zebranych przez co najmniej trzy osoby, które ukończyły przynajmniej jeden kurs (lub wykazują równoważność kompetencji)
Rynek rozwiązań Intel®     Opublikowanie co najmniej jednego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel®
Jeśli jesteś partnerem FPGA   Spełnij kryteria poprzez opublikowanie jednego nowego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel® oraz zebranie 50 punktów szkoleniowych Spełnij kryteria poprzez opublikowanie dwóch rozwiązań na Rynku rozwiązań Intel®, uzyskanie przychodów w wysokości 1 mln dolarów za układy FPGA, zebranie 100 punktów przez co najmniej dwie osoby, które uzyskały przynajmniej jedną kompetencję w zakresie układów FPGA (lub wykazują równoważność kompetencji)
Jeśli jesteś zatwierdzonym specjalistą firmy Intel     Zatwierdzony specjalista firmy Intel również spełnia kryteria poziomu Titanium
  Producent OEM / rynek rozwinięty
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Przychody   50 tys. dolarów lub zatwierdzone rozwiązanie Intel® IoT Market Ready Solution lub zestaw Intel® IoT RFP-Ready Kit 2 mln dolarów
Szkolenia   50 punktów 100 punktów zebranych przez co najmniej trzy osoby, które ukończyły przynajmniej jeden kurs (lub wykazują równoważność kompetencji)
Integracja     Spełnij wymagania dotyczące integracji
Jeśli jesteś zatwierdzonym specjalistą firmy Intel     Zatwierdzony specjalista firmy Intel również spełnia kryteria poziomu Titanium
  Producent OEM / rynek wschodzący
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Przychody   25 tys. dolarów lub zatwierdzone rozwiązanie Intel® IoT Market Ready Solution lub zestaw Intel® IoT RFP-Ready Kit 750 tys. dolarów
Szkolenia   50 punktów 100 punktów zebranych przez co najmniej trzy osoby, które ukończyły przynajmniej jeden kurs (lub wykazują równoważność kompetencji)
Integracja     Spełnij wymagania dotyczące integracji
Jeśli jesteś zatwierdzonym specjalistą firmy Intel     Zatwierdzony specjalista firmy Intel również spełnia kryteria poziomu Titanium
  Producent
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Przychody   3 mln dolarów 15 mln dolarów
Rynek rozwiązań Intel®   Jedna platforma wprowadzania produktów na rynek opublikowana na Rynku rozwiązań Intel® Trzy platformy wprowadzania produktów na rynek opublikowane na Rynku rozwiązań Intel®
Jeśli jesteś partnerem programu Intel® IoT Solutions Alliance   Spełnij kryteria poprzez opublikowanie rozwiązania Intel® IoT Market Ready Solution lub zestawu Intel® IoT RFP-Ready Kit na Rynku rozwiązań Intel®  
Jeśli jesteś partnerem FPGA   Spełnij kryteria poprzez opublikowanie jednego nowego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel® oraz zebranie 50 punktów szkoleniowych Spełnij kryteria poprzez opublikowanie dwóch rozwiązań na Rynku rozwiązań Intel®, uzyskanie przychodów w wysokości 1 mln dolarów za układy FPGA, zebranie 100 punktów przez co najmniej dwie osoby, które uzyskały przynajmniej jedną kompetencję (lub wykazują równoważność kompetencji)
Inne     Raport dotyczący integracji
  Integrator usług
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Przychody   250 tys. dolarów lub zatwierdzone rozwiązanie Intel® IoT Market Ready Solution lub zestaw Intel® IoT RFP-Ready Kit 25 mln dolarów
Szkolenia   100 punktów 300 punktów zebranych przez co najmniej trzy osoby, które ukończyły przynajmniej jeden kurs (lub wykazują równoważność kompetencji)
Rynek rozwiązań Intel®   Opublikowanie co najmniej jednego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel® Opublikowanie co najmniej dwóch rozwiązań na Rynku rozwiązań Intel®
Jeśli jesteś partnerem FPGA   Spełnij kryteria poprzez opublikowanie jednego nowego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel® oraz zebranie 50 punktów szkoleniowych Spełnij kryteria poprzez opublikowanie dwóch rozwiązań na Rynku rozwiązań Intel®, uzyskanie przychodów w wysokości 1 mln dolarów za układy FPGA, zebranie 100 punktów przez co najmniej dwie osoby, które uzyskały przynajmniej jedną kompetencję w zakresie układów FPGA (lub wykazują równoważność kompetencji)
Inne     Wspólnie opracowany plan konta
Jeśli jesteś zatwierdzonym specjalistą firmy Intel     Zatwierdzony specjalista firmy Intel również spełnia kryteria poziomu Titanium
  Niezależny dostawca oprogramowania (ISV)
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Przychody   250 tys. dolarów 20 mln dolarów
Szkolenia     Wykorzystaj program nauczania Intel® Partner University lub wykaż równoważność kompetencji
Jeśli jesteś uczestnikiem Intel® Builders Program   Spełniasz kryteria poziomu Gold  
Jeśli jesteś partnerem FPGA   Spełnij kryteria poprzez opublikowanie jednego nowego rozwiązania na Rynku rozwiązań Intel® oraz zebranie 50 punktów szkoleniowych Spełnij kryteria poprzez opublikowanie dwóch rozwiązań na Rynku rozwiązań Intel®, uzyskanie przychodów w wysokości 1 mln dolarów za układy FPGA, zebranie 100 punktów przez co najmniej dwie osoby, które uzyskały przynajmniej jedną kompetencję w zakresie układów FPGA (lub wykazują równoważność kompetencji)
Jeśli jesteś partnerem programu Intel® Solutions Alliance   Spełnij kryteria poprzez opublikowanie rozwiązania Intel® IoT Market Ready Solution lub zestawu RFP-Ready Kit na Rynku rozwiązań Intel®  
Jeśli jesteś zatwierdzonym specjalistą firmy Intel     Zatwierdzony specjalista firmy Intel również spełnia kryteria poziomu Titanium
  Usługi projektowe FPGA
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Rejestracja
Wypełnianie profilu internetowego
Model biznesowy / weryfikacja roli
Akceptacja wniosku przez firmę Intel
Aktualizacja profilu
Proces sprzedaży   Jeden nowy projekt FPGA zgłoszony do rejestracji Nowe projekty FPGA o wartości 3 mln dolarów w ramach sześciu projektów zgłoszonych do rejestracji
Szkolenia   50 punktów 100 punktów zebranych przez co najmniej dwie osoby, które uzyskały przynajmniej jedną kompetencję w zakresie układów FPGA (lub wykazują równoważność kompetencji)
  Dostawca usług w chmurze (jedynie dla poziomu Gold i Titanium)
Rejestracja  
Wypełnianie profilu internetowego  
Model biznesowy / weryfikacja roli  
Akceptacja wniosku przez firmę Intel  
Aktualizacja profilu  
Przychody     2 mln dolarów lub konto objęte CNDA
  Dystrybutor (jedynie dla poziomu Member)
  – jedynie na zaproszenie
– podpisana umowa
   

Uwaga: przychody są miarą działalności w zakresie sprzedaży produktów Intel®. Firma Intel wykorzystuje wiele metod pomiaru przychodów, które mogą się różnić w zależności od roli partnera w programie Intel® Partner Alliance.

Definicje roli

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Aby lepiej sprostać potrzebom firm różnych rodzajów, uczestnikom programu Intel® Partner Alliance przypisywane są role. Uczestnicy, którzy spełniają kryteria przypisane do różnych ról, mogą otrzymać korzyści płynące z każdej z nich. Wszystkie role są zdefiniowane poniżej.

Najlepsi dystrybutorzy, którzy sprzedają najnowsze procesory Intel®, dyski półprzewodnikowe (SSD), produkty serwerowe i inne komponenty pochodzące bezpośrednio od firmy Intel.

Sprzedają komponenty o zweryfikowanej autentyczności i jakości, pochodzące z autoryzowanych źródeł firmy Intel, lub urządzenia zawierające technologię Intel®, wyprodukowane przez producentów oryginalnego sprzętu (OEM).

Wytwarza systemy i podsystemy, zarówno obliczeniowe, jak i Internetu przedmiotów. Systemy obejmują płytę główną, podsystemy (systemy L4–10), PCBA i urządzenia funkcyjne Internetu przedmiotów. Producenci dostarczają swoje produkty innym partnerom w łańcuchu wartości, takim jak OEM.

Zajmują się głównie projektowaniem i budowaniem marki własnych produktów. Mogą oni dysponować własnymi możliwościami produkcyjnymi, montażowymi i konfiguracyjnymi. Producenci OEM mogą również kupować produkty/systemy od producentów ODM i sprzedawać je pod własną marką. Dostarczają oni rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie odsprzedażą systemów producentów OEM i rozwiązań programowych oraz rozwijaniem swojej działalności usługowej. Dostawcy rozwiązań dostarczają rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie projektowaniem i wdrażaniem zmian w procesach biznesowych oraz integracją rozwiązań dla swoich klientów. Integratorzy usług pełnią zazwyczaj funkcję doradczą, łącząc i integrując oprogramowanie, sprzęt i rozwiązania dla chmury w środowiskach informatycznych i technologii operacyjnej.

Opracowuje, sprzedaje i wspiera własne markowe i niemarkowe produkty programowe, aplikacje, technologie operacyjne i branże.

Oferuje pewien komponent przetwarzania w chmurze – zazwyczaj infrastrukturę jako usługę (IaaS), oprogramowanie jako usługę (SaaS) lub platformę jako usługę (PaaS) – innym firmom i konsumentom.

Oferuje usługi inżynieryjne związane z FPGA Intel®, w tym projektowanie RTL, optymalizację projektu, integrację IP, analizę wykonalności, testowanie i weryfikację, a także projektowanie płyty FPGA.

Zajmują się głównie projektowaniem i budowaniem marki własnych produktów. Mogą oni dysponować własnymi możliwościami produkcyjnymi, montażowymi i konfiguracyjnymi. Producenci OEM mogą również kupować produkty/systemy od producentów ODM i sprzedawać je pod własną marką. Dostarczają oni rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie odsprzedażą systemów producentów OEM i rozwiązań programowych oraz rozwijaniem swojej działalności usługowej. Dostawcy rozwiązań dostarczają rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie projektowaniem i wdrażaniem zmian w procesach biznesowych oraz integracją rozwiązań dla swoich klientów. Integratorzy usług pełnią zazwyczaj funkcję doradczą, łącząc i integrując oprogramowanie, sprzęt i rozwiązania dla chmury w środowiskach informatycznych i technologii operacyjnej.

Opracowuje, sprzedaje i wspiera własne markowe i niemarkowe produkty programowe, aplikacje, technologie operacyjne i branże.

Oferuje pewien komponent przetwarzania w chmurze – zazwyczaj infrastrukturę jako usługę (IaaS), oprogramowanie jako usługę (SaaS) lub platformę jako usługę (PaaS) – innym firmom i konsumentom.

Oferuje usługi inżynieryjne związane z FPGA Intel®, w tym projektowanie RTL, optymalizację projektu, integrację IP, analizę wykonalności, testowanie i weryfikację, a także projektowanie płyty FPGA.

Korzyści specjalne dla kluczowych linii biznesowych


Program Intel® Partner Alliance oferuje wyjątkowe zasoby na potrzeby AI, chmury, systemów obliczeniowych dużej skali i innych rozwiązań, które pomagają w planowaniu, budowaniu i dostarczaniu większej wartości dla klientów.