Informacje o uczestnictwie

Wszystko, co oferuje Ci program Intel® Partner Alliance

Uczestnictwo w zupełnie nowym programie Intel® Partner Alliance oferuje więcej możliwości rozwoju Twojej firmy niż kiedykolwiek wcześniej. Poznaj korzyści i wymagania związane z programem, a także role uczestników.

Korzyści z uczestnictwa
Firma Intel oferuje stopniowane poziomy korzyści na podstawie Twojego uczestnictwa — im częściej korzystasz z portalu Intel® Partner Alliance, tym szybciej wspinasz się po szczeblach.
Member Gold Titanium
Dostawca rozwiązań
OEM
Producent
Integrator usług
Niezależny dostawca oprogramowania (ISV)
Usługi projektowe FPGA
Dostawca usług w chmurze i usług telekomunikacyjnych (jedynie dla poziomu Gold i Titanium)
Dystrybutorzy (jedynie dla poziomu Member)

**Korzyści finansowe, takie jak punkty lub fundusze na rozwój marketingu, mogą wymagać spełnienia dodatkowych kryteriów i nie być dostępne dla wszystkich partnerów

*****Pomoc techniczna w zależności od dostępności

Wymagania

Spełniaj stopniowo wzrastające kryteria kwalifikacyjne, by otrzymywać coraz większe korzyści po osiągnięciu poziomu Member, Gold oraz Titanium w programie Intel® Partner Alliance.
Member Gold Titanium
Dostawca rozwiązań / rynek rozwinięty
Dostawca rozwiązań / rynek wschodzący
Producent OEM / rynek rozwinięty
Producent OEM / rynek wschodzący
Producent
Integrator usług
Niezależny dostawca oprogramowania (ISV)
Usługi projektowe FPGA
Dostawca usług w chmurze i usług telekomunikacyjnych (jedynie dla poziomu Gold i Titanium)
Dystrybutor (jedynie dla poziomu Member)

Lista krajów szybko rozwijających się i rozwiniętych

Uwaga: przychody są miarą działalności w zakresie sprzedaży produktów Intel®. Firma Intel wykorzystuje wiele metod pomiaru przychodów, które mogą się różnić w zależności od roli partnera w programie Intel® Partner Alliance.

***W przypadku dostawcy rozwiązań: co najmniej 70% systemów opartych na technologiach Intel® lub produktów składowych Intel®, które kupujesz od firmy Intel lub autoryzowanych dostawców, musi być sprzedawane przez Ciebie klientom końcowym.

***W przypadku OEM: co najmniej 70% produktów składowych Intel® lub produktów o wartości 750 tys. USD/2 mln USD (na podstawie wymagań dotyczących przychodów poziomu Titanium w Twoim kraju), które kupujesz od firmy Intel lub autoryzowanych dostawców, musi być zintegrowane przez Ciebie (lub osoby trzecie w Twoim imieniu) do produktu systemowego, który jest przez Ciebie sprzedawany.

Definicje roli

Aby lepiej sprostać potrzebom firm różnych rodzajów, uczestnikom programu Intel® Partner Alliance przypisywane są role. Uczestnicy, którzy spełniają kryteria przypisane do różnych ról, mogą otrzymać korzyści płynące z każdej z nich. Wszystkie role są zdefiniowane poniżej.

Najlepsi dystrybutorzy, którzy sprzedają najnowsze procesory Intel®, dyski półprzewodnikowe (SSD), produkty serwerowe i inne komponenty pochodzące bezpośrednio od firmy Intel.

Sprzedają komponenty o zweryfikowanej autentyczności i jakości, pochodzące z autoryzowanych źródeł firmy Intel, lub urządzenia zawierające technologię Intel®, wyprodukowane przez producentów oryginalnego sprzętu (OEM).

Wytwarza systemy i podsystemy, zarówno obliczeniowe, jak i Internetu przedmiotów. Systemy obejmują płytę główną, podsystemy (systemy L4–10), PCBA i urządzenia funkcyjne Internetu przedmiotów. Producenci dostarczają swoje produkty innym partnerom w łańcuchu wartości, takim jak OEM.

Zajmują się głównie projektowaniem i budowaniem marki własnych produktów. Mogą oni dysponować własnymi możliwościami produkcyjnymi, montażowymi i konfiguracyjnymi. Producenci OEM mogą również kupować produkty/systemy od producentów ODM i sprzedawać je pod własną marką. Dostarczają oni rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie odsprzedażą systemów producentów OEM i rozwiązań programowych oraz rozwijaniem swojej działalności usługowej. Dostawcy rozwiązań dostarczają rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie projektowaniem i wdrażaniem zmian w procesach biznesowych oraz integracją rozwiązań dla swoich klientów. Integratorzy usług pełnią zazwyczaj funkcję doradczą, łącząc i integrując oprogramowanie, sprzęt i rozwiązania dla chmury w środowiskach informatycznych i technologii operacyjnej.

Opracowuje, sprzedaje i wspiera własne markowe i niemarkowe produkty programowe, aplikacje, technologie operacyjne i branże.

Oferuje pewien komponent przetwarzania w chmurze – zazwyczaj infrastrukturę jako usługę (IaaS), oprogramowanie jako usługę (SaaS) lub platformę jako usługę (PaaS) – innym firmom i konsumentom.

Oferuje usługi inżynieryjne związane z FPGA Intel®, w tym projektowanie RTL, optymalizację projektu, integrację IP, analizę wykonalności, testowanie i weryfikację, a także projektowanie płyty FPGA.

Zajmują się głównie projektowaniem i budowaniem marki własnych produktów. Mogą oni dysponować własnymi możliwościami produkcyjnymi, montażowymi i konfiguracyjnymi. Producenci OEM mogą również kupować produkty/systemy od producentów ODM i sprzedawać je pod własną marką. Dostarczają oni rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie odsprzedażą systemów producentów OEM i rozwiązań programowych oraz rozwijaniem swojej działalności usługowej. Dostawcy rozwiązań dostarczają rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową.

Zajmuje się głównie projektowaniem i wdrażaniem zmian w procesach biznesowych oraz integracją rozwiązań dla swoich klientów. Integratorzy usług pełnią zazwyczaj funkcję doradczą, łącząc i integrując oprogramowanie, sprzęt i rozwiązania dla chmury w środowiskach informatycznych i technologii operacyjnej.

Opracowuje, sprzedaje i wspiera własne markowe i niemarkowe produkty programowe, aplikacje, technologie operacyjne i branże.

Oferuje pewien komponent przetwarzania w chmurze – zazwyczaj infrastrukturę jako usługę (IaaS), oprogramowanie jako usługę (SaaS) lub platformę jako usługę (PaaS) – innym firmom i konsumentom.

Oferuje usługi inżynieryjne związane z FPGA Intel®, w tym projektowanie RTL, optymalizację projektu, integrację IP, analizę wykonalności, testowanie i weryfikację, a także projektowanie płyty FPGA.