Specjalizacja w zakresie centrów przetwarzania danych w chmurze

Informacje o produktach i wydajności

1produkty do centrów przetwarzania danych: procesory Intel® Xeon®; rozwiązania infrastruktury sieciowej Intel®; produkty serwerowe Intel®; rodzina dysków Intel® SSD Data Center; rodzina produktów Intel® FPGA; zarządzanie interfejsem API; oprogramowanie Intel® dla systemów obliczeniowych dużej skali; Intel® HPC Orchestrator; Cornelis Networks; rozwiązania Intel® dla oprogramowania Lustre.