Specjalizacja w zakresie urządzenia jako usługi (DaaS)

Zgłoś się i zostań specjalistą ds. DaaS

Informacje o produktach i wydajności

1W ostatnim roku kalendarzowym lub ostatnich czterech kwartałach. Liczy się sprzedaż na podstawie faktury oraz/lub rachunku.
2Może zawrzeć dodatkowe warunki na stronie internetowej/przewodniku partnera, np. brak konieczności zakupu pod koniec okresu obowiązywania oferty.