Specjalizacja w zakresie wideo IoT Intel®

Omówienie

Specjalizacja w zakresie wideo IoT Intel® przeznaczona jest dla liderów na rynku wideo. Umożliwia ona dostosowanie do postępu technologicznego i zwiększenie udziału w rynku, a także wzrost przychodów dzięki skalowaniu wspólnych rozwiązań za pomocą działań handlowych i marketingowych. Odkryj korzyści dla specjalistów ułatwiające uzyskanie przewagi konkurencyjnej i nawiąż współpracę z firmą Intel, aby rozwijać się na rynku wideo.

Zalety specjalizacji w zakresie wideo IoT Intel®

  • Wspólny marketing i fundusze na rozwój marketingu
  • Promowanie specjalizacji w zakresie wideo IoT Intel®
  • Promocja na Rynku rozwiązań Intel®
  • Wsparcie dotyczące pełnomocnictwa sprzedaży
  • Wyróżniony artykuł na stronie insight.tech
  • Pionowy marketing treści
  • Priorytetowe zaproszenia na szkolenia i imprezy
  • Uzyskaj dostęp do zasobów firmy Intel
  • Współpracuj z ekspertami firmy Intel ds. IoT i AI
  • Szybka droga do innych wybranych zalet z zakresu Internetu przedmiotów

Dołącz do programu Intel® Partner Alliance


Zdobądź wiedzę, skorzystaj ze specjalnych promocji, narzędzi marketingowych i innych cennych korzyści wynikających z uczestnictwa w programie.