Migracja programu Intel® Partner Alliance – często zadawane pytania

Sprawdź jednolite doświadczenia partnerów

Firma Intel przechodzi ekscytującą transformację i wyznacza drogę w zakresie rozwiązań opartych na danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Intel® Partner Alliance.

Program Intel® Partner Alliance łączy wszystkich partnerów w ramach jednej nowoczesnej platformy, umożliwiającej współpracę i innowację. Istniejące programy partnerskie, w tym Intel® Technology Provider, Intel® Cloud Insider oraz Intel® IoT Solutions Alliance, zostaną ujednolicone w ramach nowego programu. Powód? Usprawnienie naszych programów partnerskich i zagwarantowanie partnerom jednego punktu dostępu do benefitów. Jednokrotne zalogowanie da Ci również dostęp do innych zasobów, na których już polegasz. Chodzi m.in. o Intel® Partner University oraz rynek rozwiązań Intel®.

Program Intel® Partner Alliance to bezpośrednia odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na danych. Nasz nowy program partnerski pomaga w wykorzystaniu potencjału nowych, złożonych technologii i podejść opartych na współpracy, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w stale rozwijającym się środowisku.

Nasz nowy program partnerski:

 • rozszerzy listę rodzajów partnerstwa dostępnych w ramach programu;
 • zwiększy nacisk na rozwiązania i współpracę partnerską;
 • udoskonali i pogłębi programy szkoleń dzięki specjalistycznym ścieżkom szkoleniowym;
 • zbierze partnerów w ramach jednego programu, zapewniającego im nowe korzyści oraz lepszą i ujednoliconą obsługę.

Oczekujemy płynnego przejścia z obecnych programów partnerskich do programu Intel® Partner Alliance. Jeśli jesteś uczestnikiem jednego z naszych obecnych programów partnerskich, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami na temat benefitów i wymagań programu Intel® Partner Alliance. Wejdą one w życie wraz z dniem jego premiery. Bieżący status uczestnictwa w programie, jak i poziom programowy, pozostaną niezmienne aż do premiery nowego programu.

Role w programie Intel® Partner Alliance pomagają w grupowaniu partnerów na podstawie ich kompetencji biznesowych. Każda rola ma przypisany własny zestaw wymagań i korzyści adekwatnych do potrzeb partnerów. Dzięki nowym rolom partnerzy są łączeni w ujednoliconym programie, ułatwiającym innowacje. Nowe role to:

 • Usługi projektowe FPGA
 • Dostawca usług w chmurze
 • Niezależny dostawca oprogramowania
 • Dystrybutor
 • Producent
 • OEM
 • Dostawca rozwiązań
 • Integrator usług
 • Gość

Poznaj nowe role ›

Tak. W ramach nowego programu poziomy zostały określone na nowo. Chcieliśmy w ten sposób uprościć i zmaksymalizować korzyści płynące z uczestnictwa w programie dla partnerów w każdej branży i roli. Nowe poziomy uczestnictwa to Member, Gold i Titanium.

Gotowe do użytku zasoby marketingowe, materiały na potrzeby kampanii i identyfikatory uzyskać można poprzez ulepszoną wersję Studia marketingowego dla partnerów Intel®, którą uruchomiliśmy w październiku 2019 r.

Aby określić rolę uczestnika w programie, firma Intel wykorzystała informacje dostarczone przez uczestnika programu oraz przez naszych pracowników regionalnych, a także dane publiczne. Większość partnerów spełnia kryteria przypisane do jednej roli, która najlepiej odpowiada ich modelowi biznesowemu. Jednak w razie potrzeby Administrator Partnera może złożyć wniosek o przyznanie dodatkowych ról.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance”, na stronie programu.

W celu określenia poziomu uczestnika w programie wykorzystane zostały wymagania dotyczące przychodów i szkoleń w programie Intel® Partner Alliance. W przypadku uczestników programu Intel® Technology Provider tradycyjny 12-miesięczny okres ewaluacyjny został przedłużony do 18 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.). Na jego podstawie ustalono początkowy poziom uczestnika w dniu premiery nowego programu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance”, na stronie programu.

Wymagania dotyczące uczestnictwa różnią się w zależności od roli i regionu. Szczegółowe informacje na temat wymagań dla danego kraju i obszaru zainteresowania można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance” na stronie programu.

Benefity dla partnerów różnią się w zależności od roli, poziomu i regionu. Szczegółowe informacje na temat benefitów dla Twojej firmy można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance” na stronie programu.

Program Intel® Partner Alliance przypisze każdej firmie nowy numer konta. Celów ku temu jest kilka: identyfikacja działań uczestnika w naszym nowym programie, przetwarzanie i śledzenie informacji o gromadzonych punktach, a także sugerowanie treści odpowiadających potrzebom uczestników. Nowy numer konta można znaleźć na portalu Intel® Partner Alliance. Będzie on dostępny w dniu premiery programu.

W dniu premiery programu Intel® Partner Alliance zarządzanie saldem i wymianą punktów odbywać się będzie za pośrednictwem portalu Intel® Partner Alliance. Próby zalogowania się do dotychczasowego programu partnerskiego będą przekierowywane na stronę rekrutacyjną programu Intel® Partner Alliance. Tam będzie można aktywować konto w programie. Obecne programy partnerskie obejmują:

 • Intel® Technology Provider
 • Intel® Solutions Alliance
 • Intel® Cloud Insider Program
 • Sieć rozwiązań do projektowania układów FPGA Intel®
 • Program partnerski w zakresie układów FPGA Intel®

Partnerzy, którzy nie aktywują swojego konta w programie Intel® Partner Alliance, mogą nadal gromadzić punkty do 31 marca 2021 r. i wymieniać je do 30 czerwca 2021 r.

Nie. Kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel będzie nadal możliwy pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Oprócz benefitów przypisanych do poziomów partnerskich w programie Intel® Partner Alliance, możesz odblokować jeszcze większe benefity specjalne. Benefity specjalne są sposobem na nagradzanie partnerów o dogłębnej wiedzy w segmencie strategicznym. Korzyści te mogą pomóc partnerom w uzyskaniu przewagi nad konkurencją w oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla nowych i obecnych klientów. Aktualne przykłady specjalności to:

 • Sztuczna inteligencja (AI)
 • Centrum przetwarzania danych w chmurze
 • Komputery wysokiej klasy dla hobbystów
 • Centrum przetwarzania danych dużej skali
 • Klient Intel® Optane™
 • Centrum danych Intel® Optane™

Partnerzy muszą spełnić wymagania dotyczące statusu uczestnictwa w specjalności.

Społeczności programu Intel® Partner Alliance zapewniają dostęp do dodatkowych treści z zakresu Internetu przedmiotów, chmury i treści FPGA, w tym zaleceń dotyczących szkoleń, sprzedaży oraz zaproszeń na wydarzenia. Możesz dołączyć do co najmniej jednej z naszych społeczności za pośrednictwem portalu partnerskiego. Prosimy zauważyć, że dostęp do społeczności w chmurze mają tylko partnerzy z modelem biznesowym w chmurze.

Rynek rozwiązań Intel® to zaawansowana platforma internetowa umożliwiająca współpracę i współtworzenie w nowym otoczeniu opartym na danych. Partnerzy uprawnieni do publikowania treści mogą tworzyć witryny sklepowe, publikować oferty oraz prezentować je klientom końcowym z sektora przedsiębiorstw. Dla partnerów nieuprawnionych do publikowania treści lub biznesowych użytkowników końcowych rynek rozwiązań Intel® to bogate źródło zasobów, za pomocą którego można nawiązywać kontakty z dostawcami z branży i odkrywać oferty spełniające konkretne potrzeby biznesowe.

Odwiedź rynek rozwiązań Intel® ›

Zmieniamy szkolenia oferowane przez Intel® Partner University. To zaawansowane centrum nauczania obejmuje najlepsze w branży programy nauczania oraz specjalistyczne ścieżki szkoleniowe. Intel® Partner University oferować będzie szkolenia wybrane specjalnie dla Ciebie, na podstawie Twoje zainteresowania i wiedzę fachową. Oprócz zgłębiania programu nauczania i zdobywania nowych kompetencji będziesz mieć również możliwość dzielenia się swoją wiedzą ekspercką z klientami i prezentowania identyfikatorów na swoich kanałach marketingowych i społecznościowych, aby wyróżniać się statusem profesjonalisty.

Odwiedź stronę Intel® Partner University ›

Firma Intel usprawnia struktury konta partnerskiego, by móc lepiej odzwierciedlić sposób współpracy Twojego przedsiębiorstwa z firmą Intel. W ramach tych działań pogrupujemy lokalizacje Twojej firmy według kraju. Aktualizacje zapewnią lepszy obraz pełnego zakresu współpracy Twojego przedsiębiorstwa z firmą Intel oraz dokładniejsze odzwierciedlenie Twoich przychodów, punktów szkoleniowych, pozostałych punktów i innych zasobów.

Zagłębiając się w strukturę Intel® Partner Alliance, wszystkie główne kontakty znajdujące się obecnie na Twoich aktualnych kontach otrzymają nową rolę administratora partnerskiego. Ci administratorzy będą mieli możliwość przyznawania praw administracyjnych osobom z Twojej firmy. Opcja ta będzie aktywna po uruchomieniu Intel® Partner Alliance.

Wszystkie lokalizacje na partnerskim poziomie grup kont są objęte wzrostem benefitów. Administrator partnerski/administratorzy partnerscy będą mogli określać sposoby wykorzystania benefitów na Twoim koncie.

Przeglądając portal partnerski, zobaczysz połączenie całkowitego przychodu, punktów i pozostałych punktów szkoleniowych dla wszystkich lokalizacji połączonych z Twoim pogrupowaniem kont. Zapewni to lepszy ogląd pełnego zakresu Twojej współpracy biznesowej z firmą Intel.

Wyjątkowo możemy pogrupować konta pod względem wielkości lub na podstawie branży. Jednakże śledzenie oraz płatność przychodów i benefitów będą wciąż odbywały się według danego kraju.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub obsługą klienta firmy Intel.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub obsługą klienta firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Oczekujemy płynnego przejścia z obecnych programów partnerskich do programu Intel® Partner Alliance. Jeśli jesteś uczestnikiem jednego z naszych obecnych programów partnerskich, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami na temat benefitów i wymagań programu Intel® Partner Alliance. Wejdą one w życie wraz z dniem jego premiery. Bieżący status uczestnictwa w programie, jak i poziom programowy, pozostaną niezmienne aż do premiery nowego programu.

Role w programie Intel® Partner Alliance pomagają w grupowaniu partnerów na podstawie ich kompetencji biznesowych. Każda rola ma przypisany własny zestaw wymagań i korzyści adekwatnych do potrzeb partnerów. Dzięki nowym rolom partnerzy są łączeni w ujednoliconym programie, ułatwiającym innowacje. Nowe role to:

 • Usługi projektowe FPGA
 • Dostawca usług w chmurze
 • Niezależny dostawca oprogramowania
 • Dystrybutor
 • Producent
 • OEM
 • Dostawca rozwiązań
 • Integrator usług
 • Gość

Poznaj nowe role ›

Tak. W ramach nowego programu poziomy zostały określone na nowo. Chcieliśmy w ten sposób uprościć i zmaksymalizować korzyści płynące z uczestnictwa w programie dla partnerów w każdej branży i roli. Nowe poziomy uczestnictwa to Member, Gold i Titanium.

Gotowe do użytku zasoby marketingowe, materiały na potrzeby kampanii i identyfikatory uzyskać można poprzez ulepszoną wersję Studia marketingowego dla partnerów Intel®, którą uruchomiliśmy w październiku 2019 r.

Aby określić rolę uczestnika w programie, firma Intel wykorzystała informacje dostarczone przez uczestnika programu oraz przez naszych pracowników regionalnych, a także dane publiczne. Większość partnerów spełnia kryteria przypisane do jednej roli, która najlepiej odpowiada ich modelowi biznesowemu. Jednak w razie potrzeby Administrator Partnera może złożyć wniosek o przyznanie dodatkowych ról.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance”, na stronie programu.

W celu określenia poziomu uczestnika w programie wykorzystane zostały wymagania dotyczące przychodów i szkoleń w programie Intel® Partner Alliance. W przypadku uczestników programu Intel® Technology Provider tradycyjny 12-miesięczny okres ewaluacyjny został przedłużony do 18 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.). Na jego podstawie ustalono początkowy poziom uczestnika w dniu premiery nowego programu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance”, na stronie programu.

Wymagania dotyczące uczestnictwa różnią się w zależności od roli i regionu. Szczegółowe informacje na temat wymagań dla danego kraju i obszaru zainteresowania można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance” na stronie programu.

Benefity dla partnerów różnią się w zależności od roli, poziomu i regionu. Szczegółowe informacje na temat benefitów dla Twojej firmy można znaleźć w sekcji „Poznaj wartość nowego programu Intel® Partner Alliance” na stronie programu.

Program Intel® Partner Alliance przypisze każdej firmie nowy numer konta. Celów ku temu jest kilka: identyfikacja działań uczestnika w naszym nowym programie, przetwarzanie i śledzenie informacji o gromadzonych punktach, a także sugerowanie treści odpowiadających potrzebom uczestników. Nowy numer konta można znaleźć na portalu Intel® Partner Alliance. Będzie on dostępny w dniu premiery programu.

W dniu premiery programu Intel® Partner Alliance zarządzanie saldem i wymianą punktów odbywać się będzie za pośrednictwem portalu Intel® Partner Alliance. Próby zalogowania się do dotychczasowego programu partnerskiego będą przekierowywane na stronę rekrutacyjną programu Intel® Partner Alliance. Tam będzie można aktywować konto w programie. Obecne programy partnerskie obejmują:

 • Intel® Technology Provider
 • Intel® Solutions Alliance
 • Intel® Cloud Insider Program
 • Sieć rozwiązań do projektowania układów FPGA Intel®
 • Program partnerski w zakresie układów FPGA Intel®

Partnerzy, którzy nie aktywują swojego konta w programie Intel® Partner Alliance, mogą nadal gromadzić punkty do 31 marca 2021 r. i wymieniać je do 30 czerwca 2021 r.

Nie. Kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel będzie nadal możliwy pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub pomocą techniczną firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Oprócz benefitów przypisanych do poziomów partnerskich w programie Intel® Partner Alliance, możesz odblokować jeszcze większe benefity specjalne. Benefity specjalne są sposobem na nagradzanie partnerów o dogłębnej wiedzy w segmencie strategicznym. Korzyści te mogą pomóc partnerom w uzyskaniu przewagi nad konkurencją w oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla nowych i obecnych klientów. Aktualne przykłady specjalności to:

 • Sztuczna inteligencja (AI)
 • Centrum przetwarzania danych w chmurze
 • Komputery wysokiej klasy dla hobbystów
 • Centrum przetwarzania danych dużej skali
 • Klient Intel® Optane™
 • Centrum danych Intel® Optane™

Partnerzy muszą spełnić wymagania dotyczące statusu uczestnictwa w specjalności.

Społeczności programu Intel® Partner Alliance zapewniają dostęp do dodatkowych treści z zakresu Internetu przedmiotów, chmury i treści FPGA, w tym zaleceń dotyczących szkoleń, sprzedaży oraz zaproszeń na wydarzenia. Możesz dołączyć do co najmniej jednej z naszych społeczności za pośrednictwem portalu partnerskiego. Prosimy zauważyć, że dostęp do społeczności w chmurze mają tylko partnerzy z modelem biznesowym w chmurze.

Rynek rozwiązań Intel® to zaawansowana platforma internetowa umożliwiająca współpracę i współtworzenie w nowym otoczeniu opartym na danych. Partnerzy uprawnieni do publikowania treści mogą tworzyć witryny sklepowe, publikować oferty oraz prezentować je klientom końcowym z sektora przedsiębiorstw. Dla partnerów nieuprawnionych do publikowania treści lub biznesowych użytkowników końcowych rynek rozwiązań Intel® to bogate źródło zasobów, za pomocą którego można nawiązywać kontakty z dostawcami z branży i odkrywać oferty spełniające konkretne potrzeby biznesowe.

Odwiedź rynek rozwiązań Intel® ›

Zmieniamy szkolenia oferowane przez Intel® Partner University. To zaawansowane centrum nauczania obejmuje najlepsze w branży programy nauczania oraz specjalistyczne ścieżki szkoleniowe. Intel® Partner University oferować będzie szkolenia wybrane specjalnie dla Ciebie, na podstawie Twoje zainteresowania i wiedzę fachową. Oprócz zgłębiania programu nauczania i zdobywania nowych kompetencji będziesz mieć również możliwość dzielenia się swoją wiedzą ekspercką z klientami i prezentowania identyfikatorów na swoich kanałach marketingowych i społecznościowych, aby wyróżniać się statusem profesjonalisty.

Odwiedź stronę Intel® Partner University ›

Firma Intel usprawnia struktury konta partnerskiego, by móc lepiej odzwierciedlić sposób współpracy Twojego przedsiębiorstwa z firmą Intel. W ramach tych działań pogrupujemy lokalizacje Twojej firmy według kraju. Aktualizacje zapewnią lepszy obraz pełnego zakresu współpracy Twojego przedsiębiorstwa z firmą Intel oraz dokładniejsze odzwierciedlenie Twoich przychodów, punktów szkoleniowych, pozostałych punktów i innych zasobów.

Zagłębiając się w strukturę Intel® Partner Alliance, wszystkie główne kontakty znajdujące się obecnie na Twoich aktualnych kontach otrzymają nową rolę administratora partnerskiego. Ci administratorzy będą mieli możliwość przyznawania praw administracyjnych osobom z Twojej firmy. Opcja ta będzie aktywna po uruchomieniu Intel® Partner Alliance.

Wszystkie lokalizacje na partnerskim poziomie grup kont są objęte wzrostem benefitów. Administrator partnerski/administratorzy partnerscy będą mogli określać sposoby wykorzystania benefitów na Twoim koncie.

Przeglądając portal partnerski, zobaczysz połączenie całkowitego przychodu, punktów i pozostałych punktów szkoleniowych dla wszystkich lokalizacji połączonych z Twoim pogrupowaniem kont. Zapewni to lepszy ogląd pełnego zakresu Twojej współpracy biznesowej z firmą Intel.

Wyjątkowo możemy pogrupować konta pod względem wielkości lub na podstawie branży. Jednakże śledzenie oraz płatność przychodów i benefitów będą wciąż odbywały się według danego kraju.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub obsługą klienta firmy Intel.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub obsługą klienta firmy Intel pod adresem programs@intel.com.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Firma Intel usprawnia struktury konta partnerskiego, by móc lepiej odzwierciedlić sposób współpracy Twojego przedsiębiorstwa z firmą Intel. Jeśli Twoja firma ma wiele lokalizacji w danym kraju, możemy pogrupować te lokalizacje. Ta zmiana zapewni lepszy obraz pełnego zakresu współpracy Twojego przedsiębiorstwa z firmą Intel oraz całościowe spojrzenie na Twoje przychody, punkty szkoleniowe, pozostałe punkty i inne zasoby.

Osoba, która ma przypisaną rolę administratora partnera, będzie mogła widzieć wszystkie informacje dotyczące pogrupowanych kont, w tym udział w przychodach, benefity, dane kontaktowe, role i obowiązki, a także będzie mogła zarządzać większością aspektów Twojego uczestnictwa.

Wraz z wejściem do struktury Intel® Partner Alliance przeniesiemy wszystkie istniejące kontakty ustawione wcześniej w lokalizacjach konta do nowej roli osoby do kontaktów Intel® Partner Alliance zwanej „administratorem partnerskim”. Administratorzy będą mieli możliwość przyznawania praw administracyjnych osobom z Twojej firmy. Opcja ta będzie aktywna po uruchomieniu Intel® Partner Alliance.

Każda osoba odgrywająca rolę administratora partnerskiego posiada pełne prawa administracyjne do konta, w tym możliwość przydzielania ról innym osobom do kontaktów w firmie i wykorzystywania punktów.

Wszystkie lokalizacje na partnerskim poziomie grup kont są objęte wzrostem benefitów. Administrator partnerski/administratorzy partnerscy będą mogli określać sposoby wykorzystania benefitów na Twoim koncie. Firmy będą musiały na przykład określić, kto zarządza korzystaniem z punktów lub rynkiem rozwiązań w ramach ich grupy kont.

Administratorzy partnerscy będą mogli zobaczyć łączną pulę przychodów, punktów szkoleniowych i innych punktów we wszystkich lokalizacjach powiązanych z grupą kont, co daje lepszy obraz ogólnego zakresu zaangażowania firmy w działania podejmowane z firmą Intel.

Administratorzy partnerscy będą mieli wgląd we wszystkie lokalizacje w grupie kont. Dostęp do tych informacji można uzyskać, przeglądając przychody zarejestrowane w portalu programu Intel® Partner Alliance. Jeśli masz pytania dotyczące grupy kont, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Intel lub działem obsługi klienta w firmie Intel.

Na zasadzie wyjątku możemy grupować duże konta na całym świecie lub według rodzaju działalności.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub obsługą klienta firmy Intel.

Każda osoba odgrywająca rolę administratora partnerskiego posiada pełne prawa administracyjne do konta, w tym możliwość przydzielania ról innym osobom do kontaktów w firmie i wykorzystywania punktów.

Wszystkie lokalizacje na partnerskim poziomie grup kont są objęte wzrostem benefitów. Administrator partnerski/administratorzy partnerscy będą mogli określać sposoby wykorzystania benefitów na Twoim koncie. Firmy będą musiały na przykład określić, kto zarządza korzystaniem z punktów lub rynkiem rozwiązań w ramach ich grupy kont.

Administratorzy partnerscy będą mogli zobaczyć łączną pulę przychodów, punktów szkoleniowych i innych punktów we wszystkich lokalizacjach powiązanych z grupą kont, co daje lepszy obraz ogólnego zakresu zaangażowania firmy w działania podejmowane z firmą Intel.

Administratorzy partnerscy będą mieli wgląd we wszystkie lokalizacje w grupie kont. Dostęp do tych informacji można uzyskać, przeglądając przychody zarejestrowane w portalu programu Intel® Partner Alliance. Jeśli masz pytania dotyczące grupy kont, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Intel lub działem obsługi klienta w firmie Intel.

Na zasadzie wyjątku możemy grupować duże konta na całym świecie lub według rodzaju działalności.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub obsługą klienta firmy Intel.