Jesteś naszym priorytetem

Zaangażowanie firmy Intel w stosunku do naszych partnerów, pracowników i społeczności nie maleje.

W obliczu zagrożenia chorobą COVID-19 współdziałanie społeczności Partnerów na rzecz rozwiązywania największych światowych problemów szczególnie zyskało na znaczeniu. Firma Intel chce jak najlepiej pomóc Partnerom przez zapewnienie technologii potrzebnych do walki z pandemią oraz do prowadzenia prac nad nowymi technologiami i dokonywania nowych odkryć naukowych, które lepiej przygotują społeczeństwo na przyszłe kryzysy. Razem wykorzystamy naszą wiedzę, zasoby, technologie i talenty, aby służyć firmom podczas obecnej pandemii i po jej ustąpieniu. Możesz na nas liczyć.

Inicjatywa technologiczna firmy Intel w reakcji na pandemię — walka z COVID-19 

W ramach swojej inicjatywy technologicznej w reakcji na pandemię firma Intel przeznaczyła dodatkowe 50 milionów USD na walkę z chorobą COVID-19 przez usprawnienie dostępu do technologii w miejscach opieki nad pacjentami, przyspieszenie badań naukowych, a także zapewnienie dostępu do nauki online dla uczniów i studentów oraz nauczycieli i wykładowców. Elementem wysiłków firmy Intel jest fundusz innowacyjny na realizację wniosków w sytuacjach, gdy dostęp do wiedzy i zasobów firmy Intel może przynieść natychmiastowe skutki. Jest to dodatek do wcześniej zapowiedzianych darowizn na łączną kwotę 10 milionów USD, które pomogą społecznościom lokalnym w tym trudnym czasie.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z menedżerem ds. zarządzania klientami firmy Intel.

Pomoc i wsparcie w kanale sprzedaży

Firma Intel podjęła konkretne kroki, aby wesprzeć Twoją działalność oraz pomóc swojej globalnej społeczności w walce z pandemią COVID-19.

Obsługa klientów i gwarancyjna

Obsługa klientów i gwarancyjna

  • Na całym świecie został wdrożony nasz plan zapewnienia ciągłości działania, a usługi wsparcia funkcjonują nieprzerwanie przy minimalnym wpływie zewnętrznym. W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy korzystać ze zgłoszeń internetowych. Aby uzyskać informacje o aktualnym stanie w języku lokalnym, należy kliknąć żółty baner na stronie www.intel.pl/support.

Dodatkowa pomoc w zakresie obsługi gwarancyjnej 

  • Zwolnienie standardowych zwrotów gwarancyjnych z kosztów transportu: aby obniżyć koszty ponoszone przez uczestników programu Intel® Technology Provider w związku z naszym procesem gwarancyjnym, firma Intel będzie do odwołania pokrywać koszty wysyłki i zapewniać przedpłaconą etykietę elektroniczną UPS w przypadku standardowych zwrotów gwarancyjnych na terenie USA i Kanady. Ponadto przedpłaty z tytułu kosztów wysyłki zwracanych produktów obowiązują w regionach APAC, EMEA i Ameryki Łacińskiej.
  • Wydłużenie okresu zwrotu w zaawansowanym programie wymiany gwarancyjnej: aktualne problemy biznesowe i logistyczne mogą uniemożliwić terminowy zwrot wadliwych produktów zgodnie z wymogami zaawansowanego programu wymiany gwarancyjnej (Advanced Warranty Replacement, AWR). Do odwołania uczestnicy programu Intel® Technology Provider korzystający z systemu AWR będą mieć 90 dni na zwrot wadliwego produktu w ramach AWR (dotychczas mieli na to 60 dni). Nadal będziemy wysyłać przypomnienia po 30 i 60 dniach, aby usprawnić proces zwrotu.
  • Klienci z kanału sprzedaży do odwołania będą uprawnieni do otrzymywania BEZPŁATNYCH przeglądów projektów płytek obwodów drukowanych. Odwiedzając Sklep narzędzi do projektowania, można uzyskać dostęp do przeglądów konstrukcji płytek obwodów drukowanych i innych korzyści technicznych. 

Informacja dla uczestników programu

  • Firma Intel zamierza wydłużyć tradycyjny 12-miesięczny okres oceny uczestnictwa do 18 miesięcy (rok 2019 + I połowa 2020 roku) w celu ustalenia początkowego statusu Partnerów w chwili uruchomienia programu Intel® Partner Alliance w II połowie 2020 roku. Wydłużenie okresu oceny do 18 miesięcy ma złagodzić możliwy wpływ zakłóceń spowodowanych przez pandemię COVID-19 na status uczestnictwa w nowym programie. Partnerzy zachowają początkowy status uczestnictwa w programie Intel® Partner Alliance .przez cały 2021 rok. Po zakończeniu 2021 roku status Partnerów zostanie oceniony na podstawie poprzedniego 12-miesięcznego okresu, co pozwoli określić ich status w 2022 roku.
  • Mamy nadzieję, że spotkamy się z naszymi partnerami podczas wydarzenia Intel® Virtual Partner Connect z myślą o współpracy nad technologiami i rozwiązaniami na ten trudny czas. 

Punkty

Intel® Technology Provider — punkty

  • Ze względu na zakłócenia wywołane przez pandemię COVID-19 u naszych partnerów na całym świecie postanowiliśmy przedłużyć ważność punktów wygasłych z końcem marca o całe 90 dni, aby umożliwić partnerom ich wymianę na nagrody i kupony, które pomogą im w rozwijaniu działalności. W ramach tego procesu punkty, które uprzednio wygasły z końcem marca, zostały przywrócone w pierwszym tygodniu kwietnia, a w przypadku niewykorzystania nieodwracalnie wygasną z końcem czerwca. Zalecamy partnerom wymianę punktów na kupony, aby opóźnić generowanie kosztów w krótkim terminie. Aby sprawdzić saldo punktów i z nich skorzystać, należy odwiedzić witrynę punktów
  • Od 20 kwietnia wejdzie w życie nieograniczona 10-procentowa zniżka na kupony dystrybutorów, która będzie obowiązywać do 30 czerwca. Z perspektywy partnerów zwiększy ona wartość posiadanych punktów w przypadku dokonywania zakupów w ramach sieci autoryzowanych dystrybutorów. Przykładowo kupon o wartości 50 USD, który zwykle kosztuje 560 punktów, będzie kosztował 504 punkty.
  • Zaproponujemy nowe możliwości zdobywania punktów za udział w szkoleniach w II kwartale 2020 roku oraz rozważamy wprowadzenie promocji na wybrane produkty w sieci autoryzowanych dystrybutorów. Więcej informacji na ten temat pojawi się w najbliższych dniach.

Wsparcie biznesowe i marketingowe

Zapoznaj się z zasobami, które w tym czasie mogą pomóc Twojej firmie.

  • Globalny łańcuch dostaw firmy Intel jest uznawany za jeden z najlepszych w naszej branży. Proponujemy naszym partnerom dostęp do ekspertów z naszego globalnego łańcucha dostaw w celu omówienia najlepszych praktyk z tego obszaru. Rozmowy na temat najlepszych praktyk mogą dotyczyć takich tematów jak zrównoważony rozwój, zaopatrzenie strategiczne, cyfryzacja łańcucha dostaw, handel światowy i taryfy handlowe, gospodarka cyrkulacyjna, ciągłość działania, inteligentna logistyka, społeczna odpowiedzialność biznesu itp. W przypadku zainteresowania dostępem do ekspertów z naszego globalnego łańcucha dostaw prosimy o kontakt z menedżerem ds. zarządzania klientami lub Działem Obsługi Klienta firmy Intel w celu uzyskania dalszych informacji (dla partnerów poziomu Gold i Platinum).