Informacje o produktach i wydajności

1Baidu: Platinum 8350C: test przeprowadzony przez firmę Intel 19.03.2021 r. 2 węzły, 2 procesory Intel® Xeon® Platinum 8350C @ 2,60 GHz, 32 rdzenie, funkcja HT włączona, funkcja turbo wyłączona. Pamięć całkowita 256 GB (4 gniazda/ 64 GB / 2933 MHz), BIOS: WLYDCRDB1.SYS.0020.P92.2103170501 (Unicode: 0x8d000270), Ubuntu 18.04.3 LTS, 4.15.0-55-generic, kompilator gcc 9.3.0, model ResNet50, architektura głębokiego uczenia: PaddlePaddle2.0, tgz BS=1, ImageNet Val, 1 instancja, typ danych: FP32/INT8. Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.