Często zadawane pytania

Obrazy Bitnami zoptymalizowane pod kątem technologii Intel są wstępnie skonfigurowane z włączonymi technologiami przyspieszania sprzętowego. Obejmują one nowe instrukcje Intel® AVX-512 oraz technologii Intel® Deep Learning Intel® Deep Learning Boost. Obsługa kolejnych możliwości planowana jest wkrótce. W rezultacie obrazy wdrażane w instancjach w chmurze opartych na skalowalnych procesorach Intel® Xeon® trzeciej generacji mogą zapewnić lepszą wydajność w porównaniu z instancjami poprzedniej generacji.1 2 3

Obrazy Bitnami są dostępne w sklepach platformy AWS, Azure i Google Cloud oraz w postaci kontenerów do bezpośredniego pobrania w serwisach Docker Hub lub GitHub. Bitnami umożliwia dostosowanie kontenerów, a także prostą integrację w istniejącym środowisku chmurowym, zapewniając domyślnie sugestie w zakresie odpowiedniej instancji chmury.

Informacje o produktach i wydajności

1NGNIX 1.20.1, pomiar firmy Intel, 13 września 2021 r., oparte na skalowalnym procesorze Intel® Xeon® trzeciej generacji (Ice Lake) instancje n2-standard-1 i -16 16 (region us-central1-a) porównujące wydajność kryptograficzną z zastosowaniem aparatu QAT i bez niego oraz instrukcji kryptograficznych. Parametry pomiaru: TLS 1.2, ECDH: secp384r1, szyfrowanie: ECDHHHE-RSA-AES128-GCM-SHA256. Wyniki mogą się różnić.
2WordPress 5.8, pomiar firmy Intel, 13 września 2021 r., oparte na skalowalnym procesorze Intel® Xeon® trzeciej generacji (Ice Lake) instancje n2-standard-16 crypto-NI (region us-central1-a) porównujące wydajność z opartymi na skalowalnym procesorze Intel® Xeon® drugiej generacji (Cascade Lake) instancjami n2-standard-16. Wyniki mogą się różnić.
3Zobacz (9) pod adresem intel.com/3gen-xeon-config. Wyniki mogą się różnić. Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie Performance Index. Wyniki są oparte na testach z dni wskazanych w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w materiałach dodatkowych. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.