Prezentacja partnerów Intel

Opracowywanie technologii zawsze jest pracą zespołową. W firmie Intel z dumą nazywamy tych globalnych liderów w dziedzinie technologii naszymi partnerami i współtwórcami innowacji.

Wyszukiwanie inteligentniejszych rozwiązań zaczyna się tutaj

Gdy kilka niesamowitych firm na świecie połączy siły, możliwości są nieograniczone. Obejrzyj prezentację naszych partnerów i dowiedz się, jak firma Intel współpracuje w ekosystemie partnerów, zapewniając klientom przewagę konkurencyjną.

Red Hat

Dowiedz się więcej o współpracy między firmami Intel i Red Hat — między innymi o tym, jak łączymy technologie służące transformacji cyfrowej.

VMware

Firmy VMware i Intel umożliwiają stworzenie nowej generacji zdefiniowanych programowo centrów przetwarzania danych (software-defined data center, SDDC), chmury hybrydowej oraz zwirtualizowanych rozwiązań do obsługi obciążeń klasy korporacyjnej.

Google Cloud

Firmy Google Cloud i Intel współpracują ze sobą od dawna, tworząc wspólne rozwiązania zoptymalizowane pod kątem obciążeń korporacyjnych oraz przyspieszające transformację cyfrową przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności operacyjnej.

Firmy Intel i Alibaba zapewniają przedsiębiorstwom w różnych krajach zoptymalizowane zasoby chmurowe umożliwiające zaawansowane zastosowania, takie jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie danych w warstwie brzegowej sieci oraz IoT.

Amazon Web Services (AWS)

Dowiedz się, jak partnerska współpraca firm Intel i AWS umożliwia opracowanie zoptymalizowanych usług chmurowych dla zrzeszeń, systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) oraz rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

SAP

Od dziesięcioleci wspólnych innowacji firmy Intel i SAP pomagają inteligentnym przedsiębiorstwom podejmować lepsze i szybsze decyzje. Jest to możliwe dzięki umożliwieniu im rzeczywistego przetwarzania w pamięci — lokalnie lub w chmurze.

Microsoft

Firmy Intel i Microsoft współpracują, aby zapewniać rozwiązania od chmury do brzegu sieci, które wykorzystują moc technologii Intel® i platformy Microsoft Azure.

Insight

Solution integrator, Insight helps drive transformation with end-to-end portfolios of Intel technologies for edge, cloud, client, and data center.

The benefits of a multi-cloud analytics solution from edge to cloud, with 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors and VMware Cloud Foundation.

SAS

Firmy SAS i Intel ściśle współpracują nad optymalizacją funkcjonalnego oprogramowania SAS do analizy danych pod kątem wydajnej architektury Intel®.

Lenovo

Dowiedz się więcej o partnerstwie firm Intel i Lenovo, którego celem jest zagwarantowanie wysokiej wydajności w centrach przetwarzania danych.

HPE

Firma Intel współpracuje z firmą HPE w celu opracowania nowej generacji rozwiązań przetwarzania danych i pamięci masowej dla firm.