Zapewnij nawet 1,69 razy większą wydajność bazy danych MySQL™ dzięki instancjom Amazon™ EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

MySQL:

  • Obsługuj 1,50 razy większą liczbę transakcji klienckich w małych instancjach.

  • Obsługuj 1,48 razy większą liczbę transakcji klienckich w średnich instancjach.

  • Obsługuj 1,68 razy większą liczbę transakcji klienckich w dużych instancjach.

author-image

Według

Obsługuj większą liczbę transakcji bazy danych MySQL w instancjach Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Obsługuj większą liczbę klientów w małych instancjach maszyn wirtualnych

Typ instancji, wybrany w usługach Amazon Web Services, wpływa na wydajność bazy danych i ostatecznie określa, ilu klientów może równocześnie uzyskać dostęp do bazy danych. Aby zapewnić większą wydajność, wybierz nowy typ instancji Amazon EC2 M5n z wydajnymi, skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

W testach transakcyjnej bazy danych MySQL, porównujących instancje Amazon EC2, nowe instancje M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji uzyskały lepsze wyniki niż starsze wystąpienia M4 z procesorami Intel® Xeon® E5 v4. Mała instancja (z ośmioma procesorami vCPU) obsługiwała 1,50 razy większą liczbę transakcji na minutę, średnia instancja (z 16 procesorami vCPU) obsługiwała 1,48 razy większą liczbę transakcji na minutę, a duża instancja (z 64 procesami vCPU) obsługiwała 1,69 razy większą liczbę transakcji na minutę w porównaniu ze starszymi, podobnie skonfigurowanymi instancjami.

W przypadku instancji i baz danych o różnej wielkości użycie nowej instancji M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji umożliwia obsługę większej liczby klientów w branży handlu internetowego i lepszą obsługę użytkowników.

Obsługuj większą liczbę klientów w małych instancjach

Po wyborze dostawcy publicznych instancji chmurowych należy dokonać kolejnego ważnego wyboru dotyczącego typów instancji zapewniających wymaganą wydajność i obsługę określonych obciążeń roboczych. Uruchamianie bazy danych w instancjach z przestarzałym sprzętem powoduje ograniczenie liczby klientów, których można obsługiwać obecnie lub w przyszłości wraz z rozwojem firmy.

Testy porównujące wydajność małych instancji z ośmioma procesorami vCPU potwierdzają, że instancje Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsługują nawet 1,50 razy większą liczbę transakcji MySQL na minutę w porównaniu z instancjami M4 ze starszymi procesorami.

Rysunek 1. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji M5n i M4 z ośmioma procesorami vCPU i bazą danych o wielkości 18 GB.

Oznacza to, że organizacje poszukujące metod zwiększenia wydajności lub liczby obsługiwanych klientów mogą korzystać z instancji Amazon EC2 M5n z unowocześnionymi, skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Obsługuj większą liczbę klientów w średnich instancjach

Średnie instancje obsługujące średnie bazy danych uzyskały podobne wyniki w testach HammerDB. Testy przeprowadzone przez inne firmy potwierdziły, że instancje Amazon EC2 M5n z 16 procesorami vCPU, wyposażone w skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji, obsługują 1,48 razy większą liczbę transakcji MySQL na minutę.

W przypadku różnych obciążeń roboczych użycie unowocześnionych instancji ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji umożliwia znaczne zwiększenie wydajności i liczby obsługiwanych klientów.

Rysunek 2. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji M5n i M4 z 16 procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 36 GB.

Obsługuj większą liczbę klientów w dużych instancjach maszyn wirtualnych

Podobnie jak testy małych i średnich instancji testy HammerDB dużych instancji potwierdziły dużą przewagę unowocześnionych instancji Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, obsługujących 1,69 razy większą liczbę transakcji w porównaniu z instancjami M4.

Dużo większa wydajność instancji M5n w przypadku obciążeń roboczych związanych z bazą danych MySQL oznacza, że organizacje mogą obsługiwać większą liczbę klientów przy użyciu mniejszej liczby instancji, dlatego mogą ograniczyć koszty zarządzania i pomocy technicznej.

Rysunek 3. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji M5n i M4 z 64 procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 141 GB.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych MySQL w instancjach Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, skorzystaj z witryny https://intel.com/aws.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących testów, skorzystaj z witryny internetowej http://facts.pt/H9kHsIV.