Wybierz instancje AWS EC2 M6i i obsługuj do 1,38x więcej transakcji ecommerce dla baz danych MySQL w porównaniu z instancjami AWS EC2 M5

Tytuł:

  • Przetwarzanie bazy danych MySQL TPM na małych instancjach M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable 3. generacji 1,32x szybciej w porównaniu z instancjami M5.

  • Przetwarzanie 1,38x więcej MySQL TPM na średnich instancjach M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable 3. generacji niż na instancjach M5.

author-image

Według

Obsłuż więcej transakcji na minutę dzięki instancjom AWS M6i wyposażonym w skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji

Wzrost sprzedaży w handlu elektronicznym sprawia, że organizacje wykorzystujące te obciążenia muszą zmaksymalizować wydajność baz danych w swoich instancjach w chmurze, aby dotrzymać kroku szczytowym wymaganiom. Dla różnych rozmiarów baz danych z przetwarzaniem transakcji online (OLTP) instancje AWS M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable trzeciej generacji zapewniają większą wydajność niż instancje M5 ze starszymi procesorami. Używając obciążenia TPROC-C z benchmarku HammerDB do oceny wydajności bazy danych MySQL, testy wykazały, że dla małych (8 vCPU) instancji AWS instancje M6i wyposażone w procesory Intel® Xeon® Scalable 3. generacji dostarczyły 1,32x więcej transakcji na minutę (TPM) niż instancje M5. Średniej wielkości 16-wątkowe instancje AWS M6i oferowały również lepszą wydajność OLTP niż instancje M5, dostarczając 1,38x więcej TPM. Wybierając instancje, które mogą pomieścić więcej transakcji ecommerce, Twoja organizacja może utrzymać miesięczne wydatki operacyjne w chmurze na niskim poziomie, wykonując tę samą ilość pracy przy użyciu mniejszej liczby instancji.

Porównanie wydajności MySQL dla małych instancji z 8 vCPU

Jak widać na wykresie 1, instancje 8-vCPU M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable 3. generacji przewyższają instancje 8-vCPU M5, przetwarzając 1,32x więcej danych MySQL niż TPM.

Rysunek 1. Względne wyniki porównujące ilość transakcji na minutę w bazie MySQL na instancjach 8-vCPU M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable trzeciej generacji vs. 8-vCPU M5 ze starszymi procesorami.

Porównanie wydajności MySQL dla średniej wielkości instancji z 16 vCPU

Podczas benchmarkowania wydajności obciążeń OLTP na średniej wielkości instancjach, wzrost wydajności mniejszych instancji utrzymał się. Instancja AWS m6i.4xlarge z procesorami Intel® Xeon® Scalable trzeciej generacji po raz kolejny znacząco zwiększyła wydajność.

Jak widać na wykresie 2, instancje M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable 3. generacji zapewniały 1,38x większą wydajność bazy danych MySQL niż instancje M5.

Rysunek 2. Względne wyniki porównujące ilość transakcji na minutę w bazie MySQL dla instancji 16-vCPU M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable trzeciej generacji oraz 16-vCPU M5 ze starszymi procesorami.

Więcej informacji

Aby rozpocząć pracę z obciążeniami MySQL na instancjach AWS M6i z procesorami Intel® Xeon® Scalable 3. generacji, odwiedź stronę http://intel.com/aws.

Aby dowiedzieć się więcej o wynikach testów i konfiguracjach, odwiedź stronę http://facts.pt/lpGOWpp.