Zwiększ wydajność bazy danych PostgreSQL nawet o 1,41 razy, wybierając instancje Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

PostgreSQL

  • Obsługuj 1,27 razy więcej transakcji klientów w małych instancjach.

  • Obsługuj 1,20 razy więcej transakcji klientów w średnich instancjach.

  • Obsługuj 1,41 razy więcej transakcji klientów w dużych instancjach.

author-image

By

Obsługuj więcej transakcji w bazie danych PostgreSQL na minutę w instancjach Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Obsługa baz danych w chmurze może ułatwić codzienne działania pracownikom administracyjnym, jednak po wybraniu dostawcy chmury pozostaje bardzo ważna decyzja: jaka instancja zapewni wymaganą wydajność bazy danych PostgreSQL? Instancje Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewniają organizacjom wszystkie zalety najnowszej technologii, w tym znacznie wyższą wydajność bazy danych.

W testach transakcyjnej bazy danych PostgreSQL porównujących instancje Amazon EC2 nowe instancje M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji uzyskały znacznie lepsze wyniki niż starsze instancje M4. Mała instancja (z ośmioma procesorami vCPU) obsługiwała 1,27 razy więcej transakcji na minutę, średnia instancja (z 16 procesorami vCPU) obsługiwała 1,20 razy więcej transakcji na minutę, a duża instancja (z 64 procesami vCPU) obsługiwała 1,41 razy więcej transakcji na minutę w porównaniu ze starszymi, podobnie skonfigurowanymi instancjami M4 z procesorami Intel® Xeon® E5 v4.

Chociaż wymagania dotyczące obciążeń roboczych i rozmiarów instancji różnią się, nowe instancje M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji wykorzystują nową technologię do obsługi większej liczby transakcji na minutę i tym samym umożliwiają obsługę większej liczby klientów w porównaniu ze starszymi instancjami M4.

Obsługuj więcej klientów w małych instancjach

Testy porównujące wydajność małych instancji z ośmioma procesorami vCPU pokazują, że instancje Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsługują nawet 1,27 razy więcej transakcji w bazie danych PostgreSQL na minutę niż instancje M4 ze starszymi procesorami.

To oznacza, że wybór instancji Amazon EC2 M5n ze zaktualizowanymi skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji może zwiększyć liczbę obsługiwanych transakcji w bazie danych na instancję.

Rysunek 1. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji M5n i M4 z ośmioma procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 20 GB.

Obsługuj więcej klientów w średnich instancjach

W testach HammerDB średnie instancje obsługujące średnie bazy danych osiągnęły podobną wydajność w przypadku wybrania instancji z udoskonaloną technologią. Przy 16 procesorach vCPU instancje Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsługiwały 1,20 razy więcej transakcji w bazie danych PostgreSQL na minutę niż starsze instancje M4.

Niezależnie od tego, czy organizacja prowadzi małe czy średnie bazy danych, korzystanie ze zaktualizowanych instancji ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji może znacznie poprawić wydajność, pomagając obsługiwać więcej transakcji klientów.

Rysunek 2. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji M5n i M4 z 16 procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 50 GB.

Obsługuj więcej klientów w dużych instancjach

Testy HammerDB z dużymi instancjami pokazały duży wzrost wydajności w przypadku instancji Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji w porównaniu ze starszymi instancjami M4 — obsługiwały nawet 1,41 razy więcej transakcji na minutę.

Dużo wyższa wydajność instancji M5n w przypadku obciążeń roboczych bazy danych PostgreSQL oznacza, że organizacje mogą obsługiwać więcej klientów przy użyciu mniejszej liczby instancji i tym samym ograniczyć koszty zarządzania i pomocy technicznej.

Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji M5n i M4 z 64 procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 100 GB.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych PostgreSQL w instancjach Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź witrynę https://intel.com/aws.

Więcej informacji dotyczących testów znajdziesz na stronie http://facts.pt/xHrpYj1.