Skalowanie z wykorzystaniem instancji i3en VMware Cloud™ w usługach AWS dla bazy danych Oracle® ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność

Baza danych Oracle

  • Osiągnij nawet dwukrotnie wyższą wydajność bazy danych Oracle w porównaniu z instancjami i3.

  • Wykorzystaj moc większej liczby lepszych rdzeni i technologii Hyper-Threading w porównaniu z instancjami i3.

author-image

By

Nowe instancje i3en AWS dla bazy danych Oracle ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewniają więcej rdzeni i więcej mocy obliczeniowej niż instancje i3

Przedsiębiorstwa korzystające z bazy danych Oracle coraz częściej przenoszą wiele kluczowych obciążeń roboczych z lokalnych centrów danych do środowisk opartych na chmurze. Dzięki współpracy firm AWS i VMware w zakresie dostarczania zintegrowanych usług chmurowych dostosowanych do obciążeń roboczych opartych na platformie vSphere firmy mogą przeprowadzić migrację aplikacji do rozwiązania VMware Cloud w usługach AWS i zachować pełną kontrolę nad dostępem na poziomie bazy danych i systemu operacyjnego.

Które instancje AWS są najlepszym rozwiązaniem dla firmy? W porównaniu ze starszymi instancjami i3 nowe instancje i3en ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewniają więcej rdzeni obliczeniowych i więcej pamięci, umożliwiając hostowanie większych i wydajniejszych maszyn wirtualnych. Ponadto instancje i3 AWS nie obsługują technologii Hyper-Threading ze względu na lukę w zabezpieczeniach w starszych procesorach Intel®. Nowe procesory obsługujące instancje i3en nie mają tego problemu i mogą korzystać z technologii Hyper-Threading.

Firma VMware przeprowadziła szereg testów skalowania, aby porównać wydajność bazy danych Oracle w przypadku tych dwóch instancji AWS. W tym celu wdrożyła centrum danych definiowane programowo (SDDC) z trzema hostami i zastosowała obciążenie obejmujące wiele wątków procesów roboczych kierowanych równocześnie do maszyn wirtualnych. W przypadku procesora zarówno z jedną, jak i z dwoma maszynami wirtualnymi na hosta instancje i3en AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewniły nawet dwukrotnie wyższą wydajność.

Testowanie wydajności z procesorem z dwoma maszynami wirtualnymi na hosta

W pierwszym etapie testów skalowania wykorzystano procesor z dwoma maszynami wirtualnymi na hosta. Na podstawie liczby rdzeni procesorów hostów określono rozmiar maszyn wirtualnych. Ponieważ hosty i3en ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mają 24 rdzenie na gniazdo, każde gniazdo może obsługiwać dwie maszyny wirtualne z 12 procesorami vCPU bez stosowania nadmiarowych bloków pamięci. Z uwagi na mniejszą liczbę rdzeni na gniazdo instancje i3 umożliwiały obsługę maszyn wirtualnych tylko z 8 procesorami vCPU. Testy rozpoczęto od pojedynczej maszyny wirtualnej, a następnie zwiększono liczbę do dwóch maszyn wirtualnych na gniazdo hosta, co w tym przypadku dało 12 maszyn.

Na rysunku 1 na kolejnej stronie przedstawiono, jak większa liczba procesorów vCPU maszyn wirtualnych zapewniająca dodatkowe rdzenie w instancjach i3en przełożyła się na wzrost wydajności w miarę skalowania liczby maszyn wirtualnych. W ostatnim scenariuszu z 12 maszynami wirtualnymi bazy danych Oracle (cztery na hosta) centrum danych SDDC oparte na instancjach i3en uzyskało ponad dwukrotnie większą całkowitą liczbę operacji na minutę w porównaniu z centrum danych SDDC opartym na instancjach i3. Ta poprawa wydajności wynika z większej liczby lepszych rdzeni w instancjach i3en w porównaniu z instancjami i3 oraz z obecności technologii Hyper-Threading.

Rysunek 1. Względne wyniki testu skalowania DVD Store 3 przedstawiające porównanie całkowitej wydajności (zamówienia na minutę) uzyskanej przez centrum danych definiowane programowo z trzema hostami z wykorzystaniem instancji i3 oraz i3en AWS przy dwóch maszynach wirtualnych na gniazdo hosta. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Testowanie wydajności z procesorem z jedną maszyną wirtualną na hosta

Aby sprawdzić skalowanie z większą liczbą maszyn wirtualnych bazy danych Oracle w tych samych centrach danych SDDC opartych na instancjach i3 i i3en, w kolejnym etapie testów skalowania wykorzystano procesor z jedną maszyną wirtualną na hosta. Ponownie rozmiar maszyny wirtualnej określono na podstawie liczby rdzeni procesora hosta. Klaster instancji i3en ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsługiwał maszyny wirtualne z 24 procesorami vCPU bez stosowania nadmiarowych bloków pamięci, podczas gdy klaster instancji i3 obsługiwał maszyny wirtualne tylko z 16 procesorami vCPU.

Jak pokazano na rysunku 2, testy rozpoczęto od jednej maszyny wirtualnej i zwiększano ich liczbę do sześciu (jedna na gniazdo hosta). Wyniki są podobne do wyników poprzedniego testu. Przy sześciu większych maszynach wirtualnych z 24 procesorami vCPU działającymi na trzech hostach w centrum danych SDDC opartym na instancjach i3en całkowita wydajność ponownie była ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku sześciu maszyn wirtualnych z 16 procesorami vCPU w centrum danych SDDC opartym na instancjach i3.

Niezależnie od rozmiaru implementacji bazy danych Oracle wybór instancji i3en AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewnia większy zwrot z inwestycji w platformę VMware Cloud w usługach AWS.

Rysunek 2. Względne wyniki testu skalowania DVD Store 3 przedstawiające porównanie całkowitej wydajności (zamówienia na minutę) uzyskanej przez centrum danych definiowane programowo z trzema hostami z wykorzystaniem instancji i3 oraz i3en AWS przy jednej maszynie wirtualnej na gniazdo hosta. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych Oracle w instancjach i3en AWS dla bazy danych Oracle ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź witrynę intel.com/aws.

Więcej informacji dotyczących testów znajdziesz na stronie https://www.vmware.com/techpapers/2020/oracle-vmc-aws-i3en-perf.html.