Popraw wydajność skalowania serwera SQL nawet o 100% dzięki platformie VMware Cloud™ w instancjach i3en AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Serwer Microsoft SQL

  • Obsługuj 19% więcej zamówień klientów z 8 procesorami vCPU.

  • Nawet 100% więcej zamówień na minutę (92 procesorów vCPU w instancjach i3en w porównaniu z maks. 32 procesorami vCPU w instancjach i3).

  • Hostuj większe bazy danych.

author-image

By

Zwiększ wydajność i pojemność w nowych rodzajach instancji i3en platformy VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Większa moc obliczeniowa umożliwia obsługę większej liczby zamówień na minutę w przypadku wymagających obciążeń bazy danych. Ponieważ instancje i3en platformy VMware Cloud w usługach AWS działają na serwerach ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji z większą liczbą rdzeni i większą pamięcią operacyjną niż instancje i3, wybór instancji i3en umożliwia administratorom dodanie większej liczby procesorów vCPU, aby uzyskać większą ogólną wydajność bazy danych w poszczególnych instancjach.

W testach skalowania bazy danych Microsoft SQL Server porównujących ofertę VMware Cloud w usługach AWS nowe instancje i3en z procesorami Intel® Xeon® Platinum 8259CL osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż instancje i3 ze starszymi procesorami, przetwarzając nawet o 19% więcej zamówień na minutę przy 8 procesorach vCPU. Nawet przy takiej samej liczbie procesorów vCPU instancja i3en znacznie przewyższyła starszą instancję i3 — jednak ze względu na dodatkowe rdzenie w serwerach ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji nową instancję i3en można skalować do obsługi 96 procesorów vCPU, trzy razy więcej niż maksymalna liczba 32 procesorów vCPU obsługiwana przez instancje i3, bez technologii Hyper-Threading (niedostępna z powodu luk w zabezpieczeniach procesora L1TF). Ze względu na większą liczbę procesorów vCPU instancje i3en z 92 procesorami vCPU obsłużyły dwukrotnie większą liczbę zamówień w bazie danych na minutę w porównaniu z maksymalnie 32 procesorami vCPU dostępnymi w starszych instancjach i3.

Te testy wydajności skalowania w jednej instancji pokazują, że organizacje wybierające instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogą obsłużyć więcej klientów, a nawet zyskać możliwość hostowania znacznie większych maszyn wirtualnych SQL Server niż organizacje wybierające starsze instancje i3.

Obsługuj więcej klientów w branży handlu elektronicznego w ramach jednej instancji

Stojąc przed wyborem konfiguracji sprzętowych do obsługi instancji VMware Cloud w usługach AWS i baz danych SQL Server, wybranie podstawowego sprzętu wykorzystującego nowszą technologię może bezpośrednio przełożyć się na wzrost liczby klientów obsługiwanych przez firmę.

W testach porównawczych DVD Store 3 z taką samą liczbą procesorów vCPU instancje i3en AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsłużyły nawet o 19% więcej zamówień w bazie danych SQL Server na minutę niż starsze instancje i3 VMware Cloud w usługach AWS.

To oznacza, że organizacje mogą obsługiwać więcej klientów przy mniejszej liczbie instancji, wybierając instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rysunek 1. Wyniki wydajności skalowania bazy danych SQL Server (16 procesorów vCPU) z testów DVD Store 3 porównujących instancje i3 AWS z nowszymi instancjami i3en.

Dwukrotnie wyższa wydajność na instancję dzięki większej mocy obliczeniowej

Skalowanie wydajności przez zwiększenie liczby procesorów vCPU jest kolejnym sposobem na ocenę możliwości sprzętu. W testach skalowania nowe instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS uzyskały dwukrotnie wyższą wydajność niż starsze instancje i3, obsługując prawie dwukrotnie więcej zamówień w bazie danych SQL Server na minutę w ramach porównania najwydajniejszych procesorów vCPU. Nowe instancje i3en ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągają tak znaczący wzrost wydajności, ponieważ mogą w pełni wykorzystać zarówno większą liczbę rdzeni, jak i technologię Hyper-Threading (brak luk w zabezpieczeniach).

Hostuj większe bazy danych

Instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS są przeznaczone do wydajnej obsługi obciążeń roboczych wymagających dużej przestrzeni, a większa pojemność pamięci masowej i wyższa wydajność skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej generacji umożliwiają obsługę większych baz danych SQL Server. Wybierając instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, organizacje mogą obsłużyć więcej klientów przy mniejszej liczbie instancji i osiągnąć lepsze wyniki w handlu elektronicznym bez względu na rozmiar bazy danych, jakiej potrzebują.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych SQL Server w instancjach i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź witrynę http://intel.com/AWS.

Więcej informacji dotyczących testów znajdziesz na stronie https://www.vmware.com/techpapers/2020/sqlserver-vmconaws-i3en-perf.html.