Hostuj 2 razy więcej maszyn wirtualnych na platformie VMware Cloud™ w instancjach i3en AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Serwer Microsoft SQL

  • Obsługuj nawet o 100% więcej maszyn wirtualnych.

  • Osiągnij nawet o 140% więcej zamówień na minutę na klaster.

  • Hostuj większe maszyny wirtualne.

author-image

Według

Zwiększ wydajność skalowania, korzystając z nowych instancji i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Aby zmierzyć wydajność bazy danych Microsoft SQL Server, można ocenić wydajność skalowania z rosnącą liczbą zasobów lub wydajność skalowania, która pokazuje, ile maszyn wirtualnych (VM) może efektywnie obsługiwać klaster instancji.

W przypadku testów skalowania bazy danych Microsoft SQL Server porównujących rozwiązania VMware Cloud w usługach AWS nowe instancje i3en z procesorami Intel® Xeon® Platinum 8259CL uzyskały lepszy wyniki niż instancje i3 ze starszymi procesorami, obsługując nawet o 100% więcej maszyn wirtualnych w klastrze z trzema węzłami. Przy dwóch różnych konfiguracjach procesorów vCPU instancje i3en uzyskały lepszy wynik niż starsze instancje i3, hostując łącznie znacznie więcej maszyn wirtualnych bazy danych i osiągając wyższą wydajność poszczególnych maszyn. Ze względu na dodatkowe rdzenie serwerów ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji oraz większą pojemność pamięci na hosta, nowe instancje i3en mogły obsługiwać 20 maszyn wirtualnych z przydzielonymi 8 procesorami vCPU i 16 z 16 procesorami vCPU. Dla porównania instancje i3 przy takiej samej liczbie procesorów vCPU obsługiwały odpowiednio tylko 12 i 8 maszyn wirtualnych.

Te testy wydajności skalowania pokazały, że organizacje wybierające instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogą hostować znacznie więcej maszyn wirtualnych bazy danych SQL Server lub większe maszyny wirtualne, osiągając wyższą wydajność niż organizacje wybierające starsze instancje i3.

Obsługuj więcej maszyn wirtualnych na klaster, aby obsługiwać więcej klientów (8 procesorów vCPU)

Stojąc przed wyborem konfiguracji sprzętowych do obsługi instancji VMware Cloud w usługach AWS i baz danych SQL Server, wybranie podstawowego sprzętu wykorzystującego nowszą technologię może bezpośrednio przełożyć się na wzrost liczby klientów obsługiwanych przez firmę.

W przypadku testów DVD Store 3 porównujących klaster z trzema węzłami i z 8 procesorami vCPU przydzielonymi do maszyn wirtualnych instancje i3en AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogły obsługiwać nawet o 66% więcej maszyn wirtualnych i dwa razy więcej zamówień na minutę w każdym klastrze.

To oznacza, że organizacje mogą obsługiwać więcej klientów przy mniejszej liczbie instancji, wybierając instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rysunek 1. Wyniki wydajności skalowania bazy danych SQL Server (8 procesorów vCPU) z testów DVD Store 3 porównujących instancje i3 AWS z nowszymi instancjami i3en.

Obsługuj więcej maszyn wirtualnych na klaster, aby obsługiwać więcej klientów (16 procesorów vCPU)

W przypadku testów DVD Store 3 porównujących klaster z trzema węzłami i z 16 procesorami vCPU przydzielonymi do maszyn wirtualnych instancje i3en AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogły hostować o 100% więcej maszyn wirtualnych i o 140% więcej zamówień na minutę na klaster. Wybierając instancje i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, organizacje mogą obsługiwać więcej klientów przy mniejszej liczbie instancji i osiągnąć lepsze wyniki w handlu elektronicznym bez względu na liczbę maszyn wirtualnych potrzebnych do obsługi baz danych.

Rysunek 2. Wyniki wydajności skalowania bazy danych SQL Server (16 procesorów vCPU) z testów DVD Store 3 porównujących instancje i3 AWS z nowszymi instancjami i3en.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych SQL Server w instancjach i3en VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź witrynę http://intel.pl/AWS.

Więcej informacji dotyczących testów znajdziesz na stronie https://www.vmware.com/techpapers/2020/sqlserver-vmconaws-i3en-perf.html.