Wydajność w chmurze

Informacje dotyczące wydajności są niezbędne dla ogólnego sukcesu przetwarzania chmurowego. Dowiedz się, jak obciążenia robocze są obsługiwane w rozwiązaniach chmurowych opartych na technologiach Intel®.

Popraw wydajność bazy danych PostgreSQL dzięki instancjom maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Popraw wydajność bazy danych MySQL dzięki instancjom maszyn wirtualnych Google Cloud N2 o dużej ilości pamięci ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Nowe maszyny wirtualne Azure Dv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogą wykonywać więcej zadań MySQL niż starsze maszyny wirtualne Azure Dv3.

Obsługuj więcej transakcji bazy danych PostgreSQL na minutę w instancjach Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Nowe instancje i3en AWS dla bazy danych Oracle zapewniają więcej rdzeni i więcej mocy obliczeniowej niż instancje i3.

Pomóż większej liczbie klientów w zakresie obciążeń handlu elektronicznego, korzystając z instancji Amazon EC2 R5 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Amazon EC2 M5n poprawia wydajność bazy danych MySQL

Obsługuj więcej transakcji w bazie danych MySQL w instancjach Amazon EC2 M5n ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Zwiększ wydajność i pojemność w nowych rodzajach instancji i3en platformy VMware Cloud w usługach AWS ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Uruchamiaj kluczowe obciążenia bazy danych SAP HANA w chmurze przy zachowaniu bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i ciągłości działania.

Nowe rodzaje instancji i3en AWS w skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji zapewniają więcej rdzeni i mocy obliczeniowej niż instancje i3.

Analizuj więcej danych dla obciążeń Apache Spark

Przyspiesz obciążenia robocze uczenia maszynowego dzięki maszynom wirtualnym platformy Microsoft Azure z serii Dds_v4 wyposażonej w skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji.

Popraw wydajność skalowania dzięki nowym rodzajom instancji i3en platformy VMware Cloud w usługach AWS w skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji.