Analizuj 1,51 razy więcej danych na sekundę dla obciążeń Apache Spark™ za pomocą instancji maszyn wirtualnych Google Cloud™ N2

Apache Spark

  • Analizuj więcej danych na sekundę przy 1,51 razy większej przepustowości.

  • Zoptymalizuj analizę danych i uczenie maszynowe w chmurze.

  • Przyspiesz wykonywanie zadań dzięki pamięci trwałej Intel® Optane™.

Uzyskuj szybciej cenne informacje z danych dzięki instancjom maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Obciążenia związane z analizą danych, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją sortują i analizują ogromne ilości danych firmy. Ponieważ takie obciążenia wymagają dużej mocy obliczeniowej, hostowanie ich w chmurze wymaga sprzętu, który może sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z szybkim uzyskiwaniem wglądu w dane. Jeśli Twoja organizacja korzysta z klastrów Apache Spark — które zapewniają ujednoliconą platformę analityczną do przetwarzania dużych zbiorów danych — wybrany typ instancji maszyny wirtualnej ma bezpośredni wpływ na szybkość, z jaką można przekształcić dane w działanie. W przypadku wymagających obciążeń Apache Spark instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogą przyspieszyć zadania związane z uczeniem maszynowym na potrzeby analizy danych, aby zapewnić Twojej organizacji możliwość szybkiego rozwoju nowych inicjatyw.

Porównując wydajność algorytmu centroidów (k-średnich) uczenia maszynowego, nowsze instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji przewyższały starsze instancje maszyn wirtualnych N1 z procesorami Intel® Xeon® E5 v4, analizując nawet 1,51 razy więcej danych na sekundę dla zaawansowanych obciążeń Apache Spark związanych z analizą danych.

Analizuj więcej danych na sekundę przy 1,51 razy większej przepustowości

Instancje chmurowe w coraz większym stopniu obsługują zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej, związane z analizą danych, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją (AI), co jest dobrodziejstwem dla organizacji, które pragną sprawności i elastyczności, jaką przetwarzanie w chmurze zapewnia reszcie ich działalności.

Testy porównujące wydajność algorytmu centroidów (k-średnich) przy użyciu zestawu testów porównawczych HiBench pokazują, że instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogą zwiększyć obciążenia Apache Spark związane z uczeniem maszynowym nawet o 1,51 razy więcej danych na sekundę w stosunku do instancji maszyn wirtualnych N1 z procesorami Intel® Xeon® E5 v4.

Oznacza to, że wybór instancji maszyn wirtualnych Google Cloud N2 zamiast instancji maszyn wirtualnych N1 może znacznie zwiększyć szybkość przetwarzania danych przez organizację.

Rysunek 1. Względne porównanie przepustowości instancji Google Cloud N1 i N2 bhn (32 vCPU/128 GB RAM) dla obciążeń algorytmu centroidów (k-średnich) za pomocą zestawu testów HiBench.

Nowe technologie w skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji optymalizują analizę danych

Wybór instancji maszyn wirtualnych Google Cloud N2 oznacza dostęp do kluczowych technologii wbudowanych w skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji, które optymalizują intensywnie korzystającą z mocy obliczeniowej zaawansowaną analizę danych i obciążenia związane z uczeniem maszynowym. Rozszerzenia Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) przetwarzają więcej danych za pomocą jednej instrukcji, szybciej obsługując zadania obliczeniowe i przyspieszając te zaawansowane obciążenia. Instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji oferują technologię Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), która optymalizuje pętle sieci neuronowych, aby usprawnić operacje sztucznej inteligencji nawet o 3,4 razy, co czyni je potężnym narzędziem do optymalizacji zaawansowanej analizy danych i obciążeń uczenia maszynowego. Aby zwiększyć elastyczność, instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji wykorzystują również tablice bramek programowane przez użytkownika (FGPA) firmy Intel, które można rekonfigurować pod kątem różnych modeli uczenia maszynowego, w których algorytmy często się zmieniają, aby przyspieszyć operacje związane ze sztuczną inteligencją.

Przyspiesz wykonywanie zadań dzięki pamięci trwałej Intel® Optane™

Instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji dają także możliwość przyspieszenia obciążeń związanych z analizą danych dzięki pamięci trwałej Intel® Optane™. Pamięć trwała Intel® Optane™ to połączenie technologii pamięci i pamięci masowej, które umożliwia instancjom maszyn wirtualnych Google Cloud N2 umieszczanie większej ilości danych bliżej procesora, co zapewnia mniejsze opóźnienia w zadaniach związanych z analizą danych i uczeniem maszynowym.

Więcej informacji

Aby rozpocząć obsługę obciążeń Apache Spark, związanych z uczeniem maszynowy, na instancjach maszyn wirtualnych Google Cloud ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, wejdź na stronę http://intel.pl/GoogleCloud.