Instancje maszyn wirtualnych Google Cloud™ C2 osiągnęły 1,21 razy większą całkowitą przepustowość pamięci niż instancje maszyn wirtualnych N1

Strumieniowanie

  • Osiągnij 1,21 razy większą całkowitą przepustowość pamięci z instancjami maszyn wirtualnych C2 z 60 procesorami wirtualnymi w porównaniu z instancjami maszyn wirtualnych N1 z 96 procesorami wirtualnymi

  • Osiągnij 1,94 razy większą przepustowość pamięci każdego procesora wirtualnego z instancjami maszyn wirtualnych C2 w porównaniu z instancjami maszyn wirtualnych N1.

author-image

By

Zyskaj jeszcze więcej korzyści z inwestycji w platformę Google Cloud™, wybierając nowsze instancje maszyn wirtualnych C2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Jeśli firma korzysta z chmury do obsługi aplikacji, w przypadku których prędkość ma kluczowe znaczenie, wybór rozwiązania chmurowego opartego na procesorach o dużej przepustowości pamięci przyniesie jej wiele korzyści. Ten wskaźnik oznacza szybkość odczytu danych z pamięci oraz zapisywania ich w niej przez procesor. Im wyższa wartość, tym lepsza wydajność. Aby uzyskać lepszą wydajność, wybierz nowsze instancje maszyn wirtualnych Google Cloud™ C2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

W testach wydajności STREAM mierzących przepustowość pamięci instancji maszyn wirtualnych Google Cloud™ nowe instancje C2 z 60 procesorami wirtualnymi oparte na skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji osiągnęły 1,21 razy większą całkowitą przepustowość pamięci niż starsze instancje N1 z 96 procesorami wirtualnymi. W rozbiciu na poszczególne procesory wirtualne przekłada się to na niemalże dwukrotnie większą przepustowość pamięci — 1,94 razy. Do obsługi aplikacji wymagających wysokiej wydajności wybierz nowsze instancje maszyn wirtualnych C2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rysunek 1. Względne wyniki testu wydajności STREAM porównującego całkowitą przepustowość pamięci standardowych instancji maszyn wirtualnych C2 z 60 procesorami wirtualnymi z przepustowością standardowych instancji N1 z 96 procesorami wirtualnymi.

Większa przepustowość pamięci daje więcej możliwości przy mniejszej liczbie procesorów wirtualnych w pojedynczej instancji

Jak widać na rysunku 1 na poprzedniej stronie, instancje maszyn wirtualnych C2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągnęły większą całkowitą przepustowość pamięci tylko z 60 procesorami wirtualnymi — o jedną trzecią mniej niż w przypadku starszych instancji N1 z 96 procesorami wirtualnymi.

Całkowita przepustowość pamięci osiągnięta przez każdą instancję maszyny wirtualnej podzielona przez liczbę procesorów wirtualnych danej instancji daje wskaźnik dotyczący przepustowości pojedynczych procesorów wirtualnych każdej instancji. Jak widać na rysunku 2, nowsze instancje maszyn wirtualnych C2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągnęły niemalże dwukrotnie większą przepustowość pamięci na procesor wirtualny niż starsze instancje N1.

Gdy liczy się szybkość, najlepszym wyborem dla firmy będą nowsze instancje maszyn wirtualnych C2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon®. Zapewniają one lepszą wydajność aplikacji dla szybkiego działania firmy.

Rysunek 2. Rysunek 2. Względne wyniki testu wydajności STREAM porównującego przepustowość pamięci pojedynczych procesorów wirtualnych w przypadku standardowych instancji maszyn wirtualnych C2 z 60 procesorami wirtualnymi oraz standardowych instancji N1 z 96 procesorami wirtualnymi.

Więcej informacji

Aby rozpocząć obsługę witryn internetowych, korzystając z instancji maszyn wirtualnych Google Cloud™ C2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź stronę intel.pl/googlecloud.