Zwiększ wydajność bazy danych PostgreSQL® nawet 1,21 razy dzięki instancjom maszyn wirtualnych Google Cloud™ N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

PostgreSQL

  • Obsługuj 1,21 razy więcej transakcji klientów w małych instancjach maszyn wirtualnych.

  • Nawet 1,20 razy większa wydajność bazy danych PostgreSQL w średnich instancjach maszyn wirtualnych.

  • Obsługuj 1,16 razy więcej transakcji klientów w dużych instancjach maszyn wirtualnych.

author-image

Według

Obsługuj więcej transakcji w bazach danych PostgreSQL dzięki instancjom maszyn wirtualnych N2

Opcje chmury publicznej ułatwiają wykonywanie rutynowych zadań związanych ze sprzętem w siedzibach, jednak organizacje muszą uwzględniać sprzęt przy wyborze instancji maszyn wirtualnych do obsługi ich obciążeń roboczych. W przypadku obciążeń roboczych OLTP, takich jak bazy danych obsługujące witryny handlu elektronicznego, sprzęt dla instancji maszyn wirtualnych jest czynnikiem, od którego jest zależna liczba obsługiwanych klientów i zamówień.

Firmy korzystające z instancji maszyn wirtualnych ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogą obsługiwać większą liczbę klientów.

W testach transakcyjnej bazy danych PostgreSQL, porównujących instancje maszyn wirtualnych Google Cloud, instancje nowszych wystąpień maszyn wirtualnych N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji uzyskały lepsze wyniki niż wystąpienia maszyn wirtualnych N1 ze starszymi procesorami Intel® Xeon® E5-v4 (testy przeprowadzono dla trzech rozmiarów wystąpień), przetwarzając nawet 1,21 razy większą liczbę transakcji na minutę.

Gdy organizacja wybiera odpowiednią instancję maszyny wirtualnej dla baz danych OLTP, warto rozważyć wpływ sprzętu na wydajność i wartość systemu. Niezależnie od wielkości baz danych inwestowanie w instancje maszyn wirtualnych N2 umożliwia obsługę większej liczby klientów w witrynie handlu elektronicznego.

Obsługuj większą liczbę klientów w małych instancjach maszyn wirtualnych

Decydując się na rozbudowę zasobów, należy wybrać optymalny stosunek wydajności do kosztów. Niezależnie od wielkości organizacji transakcyjne bazy danych obsługujące jej działalność biznesową potrzebują adekwatnych zasobów w okresach szczytowego obciążenia i planu modernizacji bez przestojów. Inwestowanie w nowszą technologię umożliwia obsługę większej liczby klientów w miarę rozwoju firmy. Testy porównujące wydajność małych instancji z ośmioma procesorami vCPU potwierdziły, że instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji umożliwiają obsługę nawet 1,21 razy większej liczby transakcji PostgreSQL na minutę niż instancja maszyny wirtualnej N1 ze starszymi procesorami.

Rysunek 1. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji maszyny wirtualnej Google Cloud N2 z instancją N1 z ośmioma procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 20 GB.

Obsługuj większą liczbę klientów w średnich instancjach maszyn wirtualnych​

W testach HammerDB średnie instancje maszyn wirtualnych, obsługujące średnie bazy danych, miały wydajność zbliżoną do instancji ze zaktualizowaną technologią procesora. Dzięki 16 procesorom vCPU instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsługiwały 1,20 razy większą liczbę transakcji PostgreSQL na minutę niż instancja N1.

Można więc spełnić wymagania dotyczące wydajności i/lub rozwoju baz danych o różnej wielkości, wybierając instancje maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze zaktualizowanymi skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rysunek 2. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji maszyny wirtualnej Google Cloud N2 z instancją N1 z 16 procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 50 GB.

Obsługuj większą liczbę klientów w dużej instancji maszyny wirtualnej​

W testach VMHammerDB z obsługą większej liczby klientów duże wystąpienia maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji uzyskały większą wydajność niż starsze wystąpienia N1, obsługując nawet 1,16 razy większą liczbę transakcji na minutę.

Jeżeli organizacja zamierza obsługiwać obciążenia robocze związane z bazą danych PostgreSQL w chmurze, warto zauważyć, że wystąpienia maszyn wirtualnych N2 uzyskały dla różnych wielkości baz danych większą wydajność dzięki zaktualizowanej technologii procesorów Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rysunek 3. Wyniki testów HammerDB porównujących wydajność instancji maszyn wirtualnych Google Cloud N2 z instancją N1 z 64 procesorami vCPU i bazą danych o rozmiarze 100 GB.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych PostgreSQL w instancjach maszyn wirtualnych Google Cloud N2 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, skorzystaj z witryny internetowej https://intel.com/googlecloud.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących testów, skorzystaj z witryny internetowej http://facts.pt/0Q5h9xl.