Maszyny wirtualne Microsoft® Azure® Ddsv4 osiągają nawet 1,22 raza wyższą wydajność niż maszyny wirtualne Dsv3 w obciążeniach z zakresu usług internetowych Java™

SPECjbb 2015:

  • Osiągnij 1,22 raza wyższą wydajność w teście porównawczym SPECjbb® 2015 na maszynach wirtualnych Ddsv4 z 4 vCPU w porównaniu z maszynami wirtualnymi Dsv3 z 4 vCPU.

  • Osiągnij 1,18 raza wyższą wydajność w teście porównawczym SPECjbb® 2015 na maszynach wirtualnych Ddsv4 z 16 vCPU i 64 vCPU w porównaniu z maszynami wirtualnymi Dsv3 z 16 vCPU i 64 vCPU.

author-image

By

Uzyskaj większy zwrot z inwestycji w platformę Azure dzięki maszynom wirtualnym Ddsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Firmy, które wykonują obciążenia z zakresu usług internetowych Java na platformie Microsoft Azure, chcą możliwie najwyższej wydajności wykorzystywanych maszyn wirtualnych. Jednym ze sposobów na zwiększenie wydajności maszyn wirtualnych jest wybór nowej maszyny wirtualnej Microsoft Azure ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

SPECjbb 2015 jest zgodnym ze standardami branżowymi testem porównawczym serwerów Java, który przedsiębiorstwa i klienci usług w chmurze wykorzystują do pomiaru wydajności aplikacji Java. W serii testów wykorzystano SPECjbb2015 w celu porównania obciążeń Java na starszych maszynach wirtualnych Azure z serii Dsv3 i nowych maszynach wirtualnych Ddsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji. W zależności od rozmiaru maszyn wirtualnych wydajność nowych maszyn była nawet 1,22 raza wyższa niż na starszych maszynach.

Niezależnie od tego, czy do wykonywania obciążeń aplikacji Java potrzebujesz małych, średnich czy dużych maszyn wirtualnych Azure z serii D, wybierz nową maszynę wirtualną Ddsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, która pozwoli Ci zmaksymalizować wartość Twojej inwestycji w chmurę.

SPECjbb 2015, stworzony przez firmę z siecią supermarketów na całym świecie, oferuje miarę przepustowości w formie max-jOPsów. Jak widać na rysunku 1, nowa maszyna wirtualna D4ds_v4 z 4 vCPU i skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągnęła 22% więcej max-jOPsów niż starsza maszyna wirtualna D4s_v3 z 4 vCPU, lub też 1,22 raza wyższą wydajność.

Rysunek 1. Relatywne wyniki testu porównawczego SPECjbb 2015 porównują wydajność aplikacji Java na nowej maszynie wirtualnej D4ds_v4 z 4 vCPU z wydajnością na starszej maszynie wirtualnej D4s_v3 z 4 vCPU.

Jak widać na rysunku 2, nowa maszyna wirtualna D16ds_v4 z 16 vCPU i skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągnęła 18% wyższą wydajność aplikacji Java niż starsza maszyna wirtualna D16s_v3 z 16 vCPU, wyposażona w starsze procesory.

Rysunek 2. Relatywne wyniki testu porównawczego SPECjbb 2015 porównują wydajność aplikacji Java na nowej maszynie wirtualnej D16ds_v4 z 16 vCPU z wydajnością na starszej maszynie wirtualnej D16s_v3 z 16 vCPU.

Jak widać na rysunku 3, nowa maszyna wirtualna D64ds_v4 z 64 vCPU i skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągnęła równie wysoki wynik w porównaniu ze starszą maszyną wirtualną D64s_v3 z 64 vCPU, czyli 18% więcej max-jOPsów.

Aby zwiększyć wydajność aplikacji Java, z których korzystasz na platformie Azure, wybierz nowe maszyny wirtualne Ddsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rysunek 3. Relatywne wyniki testu porównawczego SPECjbb 2015 porównują wydajność aplikacji Java na nowej maszynie wirtualnej D64ds_v4 z 64 vCPU z wydajnością na starszej maszynie wirtualnej D64s_v3 z 64 vCPU.

Więcej informacji

Aby rozpocząć prowadzenie własnych stron internetowych na maszynach wirtualnych Microsoft Azure ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź stronę intel.pl/microsoftazure.