W przypadku obciążeń roboczych bazy danych MySQL™ nowe maszyny wirtualne Microsoft Azure Dv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągają nawet o 1,53 razy wyższą wydajność w porównaniu z maszynami wirtualnymi Dv3

MySQL

  • Nawet o 1,53 razy wyższa wydajność bazy danych MySQL w porównaniu z maszynami wirtualnymi Dv3.

  • Nawet o 1,30 razy wyższa wydajność bazy danych MySQL w przeliczeniu na dolara w porównaniu z maszynami wirtualnymi Dv3.

  • Dwie nowe maszyny wirtualne Dv4 wykonują tyle samo zadań w bazie danych MySQL co trzy maszyny wirtualne Dv3.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Dwie nowe maszyny wirtualne Azure Dv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji mogą wykonywać taką samą liczbę zadań w bazie danych MySQL jak trzy starsze maszyny wirtualne Azure Dv3

Firmy coraz częściej korzystają z publicznych platform chmurowych do obsługi obciążeń roboczych bazy danych o kluczowym znaczeniu dla działalności. Oprócz wybrania dostawcy muszą także zdecydować, czy wybrać wydajne skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji.

W serii testów bazy danych MySQL porównujących maszyny wirtualne Azure z serii D nowe maszyny wirtualne Dv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji uzyskały lepsze wyniki niż starsze maszyny wirtualne Dv3 w przypadku obciążeń roboczych takich jak TPC-C. W porównaniu ze starszymi, podobnie skonfigurowanymi maszynami wirtualnymi nowe maszyny wirtualne Dv4 osiągnęły nawet o 1,53 razy większą wydajność bazy danych OLTP. To oznacza, że dwie nowe maszyny wirtualne Azure Dv4 mogą obsługiwać taką samą liczbę transakcji w bazie danych MySQL jak trzy starsze maszyny wirtualne Azure Dv3.

Wybierz nowe instancje Ev4 z procesorami Intel® Xeon® Platinum 8259CL, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji w chmurę.

Zwiększ wydajność nawet o 1,53 razy z nowymi maszynami wirtualnymi Azure Dv4

Jak pokazano na rysunku 1, w przypadku testu HammerDB obciążeń roboczych takich jak TPC-C nowe maszyny wirtualne Azure Dv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewniły o ponad półtora raza większą wydajność niż maszyny Dv3. To oznacza, że dwie nowe maszyny wirtualne Dv4 mogą obsługiwać taką samą liczbę zadań jak trzy starsze maszyny wirtualne Dv3.

Rysunek 1. Znormalizowane wyniki testu HammerDB porównującego wydajność (nowe zamówienia na minutę) osiąganą przez maszyny wirtualne Dv4 i Dv3 przy dwóch liczbach procesorów vCPU. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Niewiele wyższa cena + znacznie wyższa wydajność = nawet o 1,30 razy większa wydajność w przeliczeniu na dolara z nowymi maszynami wirtualnymi Azure Dv4

Na podstawie godzinowej stawki płatności uzależnionej od rzeczywistego użycia w regionie East2 w USA na dzień 27 października 2020 koszt testowanych dwóch nowych maszyn wirtualnych Azure Dv4 był tylko o 18% większy w porównaniu z maszynami Dv3. To niewielki wzrost, biorąc pod uwagę o 1,53 razy większą wydajność nowych maszyn wirtualnych Dv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rysunek 2. Znormalizowane porównanie wydajności maszyn wirtualnych Dv4 i Dv3 w przeliczeniu na dolara na podstawie wyników testu HammerDB obciążeń roboczych takich jak TPC-C.

Na rysunku 2 przedstawiono względną wydajność dwóch zestawów dostarczonych maszyn wirtualnych w przeliczeniu na dolara. Średnie maszyny wirtualne Dv4 z 16 procesorami vCPU obsługiwały o 1,30 razy więcej transakcji w przeliczeniu na dolara niż maszyny Dv3. Duże maszyny wirtualne Dv4 z 16 procesorami vCPU obsługiwały o 1,29 razy więcej transakcji w przeliczeniu na dolara niż maszyny Dv3.

Te wskaźniki wydajności i ceny pokazują, że firma mogłaby wykonywać określoną liczbę zadań w bazie danych MySQL, korzystając z trzech starszych maszyn wirtualnych Azure Dv3 lub z dwóch nowych maszyn Azure Dv4. Biorąc pod uwagę o 21,5% niższy całkowity koszt godzinowy, nowe maszyny wirtualne Dv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji są bardziej opłacalnym wyborem.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych MySQL w maszynach wirtualnych Azure z serii D ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź witrynę https://intel.com/microsoftazure.