Wykorzystaj cenne informacje w czasie rzeczywistym i innowacje rozwiązania SAP HANA® z maszynami wirtualnymi Microsoft® Azure® i dużymi instancjami platformy Azure obsługiwanymi przez skalowalne procesory Intel® Xeon®.

Baza danych SAP HANA

  • Wykorzystaj zaawansowaną analizę danych.

  • Przekształć nowoczesny magazyn danych.

  • 2,4 razy szybsza analiza danych.

author-image

Według

Uruchamiając w chmurze bazę danych SAP HANA do najważniejszych zadań, użyj certyfikowanej infrastruktury dostosowanej do tej platformy.

Lepsza obsługa rozwiązań SAP HANA do najważniejszych zadań może znacznie przyspieszyć analizę danych i uzyskanie lepszych wyników biznesowych. W przypadku obsługi rozwiązań SAP HANA w systemie Microsoft Azure skalowanie do dużych wystąpień Microsoft Azure przy użyciu skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej generacji umożliwia nie tylko szybszą analizę danych, ale również lepsze wykorzystanie zaawansowanych funkcji analitycznych i łączenie wielu zbiorów danych w instancji pełniącej funkcję pojedynczego źródła referencyjnego. Zalety rozwiązań SAP HANA w dużych instancjach Azure są następujące:

  • Wydajność wyższa o 50% i większa gęstość pamięci w porównaniu z poprzednimi produktami
  • Instancje zoptymalizowane pod kątem pamięci obsługujące największe skalowalne bazy danych SAP HANA
  • Zaprojektowane specjalnie do obsługi baz danych SAP HANA

Wykorzystanie zaawansowanej analizy danych

Skalowanie dużych instancji Microsoft Azure dzięki skalowalnym procesorom Intel® Xeon® drugiej generacji w celu zapewnienia obsługi rozwiązań SAP HANA umożliwia wykorzystanie uczenia maszynowego, usług poznawczych i sztucznej inteligencji. Przetwarzanie danych w pamięci, związane z obsługą baz danych SAP HANA, zapewnia szybką, przewidywalną analizę danych w czasie rzeczywistym, usprawniającą proces decyzyjny w organizacji. Zastosowanie pamięci trwałej Intel® Optane™ DC i skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej generacji zapewnia szybszą analizę danych i ochronę integralności danych podczas ponownego uruchamiania systemu.

Przekształć nowoczesny magazyn danych

Analiza danych historycznych wymaga szybkiej obsługi kwerend, umożliwiającej sprawne wykonywanie operacji biznesowych. Używając dużych instancji Azure ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji do obsługi rozwiązań SAP HANA, można zwiększyć wydajność i przekształcić procesy obsługi magazynów danych.

Połącz wiele zestawów danych i utwórz pojedyncze źródło referencyjne

Wdrożenie rozwiązania SAP HANA w dużych instancjach Azure ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji umożliwia konsolidację zestawów danych z wielu serwerów w instancji pełniącej funkcję pojedynczego źródła referencyjnego. Duże instancje Azure wykorzystują większą wydajność skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej generacji, dlatego kwerendy w rozwiązaniach SAP HANA są wykonywane szybciej i umożliwiają przekształcanie danych w czasie rzeczywistym w raporty przydatne dla firm. Skalowanie do pojedynczego rozwiązania SAP HANA w dużej instancji Azure zapewnienia nawet 2,4 razy szybszą analizę danych i generowanie raportów, a konsolidowanie zestawów danych na serwerach przy użyciu skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej generacji również usprawnia procesy IT.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych SAP HANA na maszynach wirtualnych Microsoft Azure i w dużych wystąpieniach Azure ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, skorzystaj z witryny internetowej intel.com/sap.